Akce a události

Archeopark Chotěbuz

Hrátky s přírodninami

Děti ze třídy III.B  si v hodině prvouky vyzkoušely, co všechno lze vytvořit a postavit z nasbíraných přírodnin. Při práci použily lepidla, špendlíky a vlastní fantazii. Na krásné podzimní výstavce se objevili skřítci, strašidla a různá zvířátka, které si děti také pojmenovaly.

Lesní pedagogika

Dne 4. října 2018 proběhla v druhých ročnících Lesní pedagogika pod záštitou Lesů ČR. Společně jsme se vypravili do Pilného Mlýna, kde už na nás čekali 2 zkušení lesní pedagogové. Pod jejich vedením jsme se rozdělili na 2 skupiny a vyrazili do lesa. V přírodě jsme se postupně dozvídali nejrůznější zajímavosti z života lesa, určovali jsme druhy stromů, přiřazovali  k nim plody, pozorovali jsme zvířata a ptáky. Zopakovali jsme si pravidla chování v lese , zahráli jsme si několik her s lesní tématikou a na závěr jsme si opekli špekáčky. Celý den se dětem moc líbil a už teď se těší na další setkání.

Páťáci na bruslích

Jako každoročně jsme využili i letos nabídku bruslení na zimním stadionu. Z našeho sportování nabízíme několik fotografií.

 

Pasování na prvňáčka

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo v tělocvičně pasování na prvňáčky. Každá první třída si se svou paní učitelkou připravila krátký program jako představení své třídy. Po básničkách, písničkách a říkankách předstoupili žáci před pana rytíře, který každého z nich pasoval na prvňáčka. Žáci dostali jako upomínku barevnou kšiltovku a sladkou odměnu. Slavnostním pasováním ale tato akce neskončila. Paní vychovatelky si pro žáky připravily soutěže, tanečky a hry. Doufáme, že si všichni toho odpoledne užili!

 

Čí je zahrada? Naše.

Na jaře letošního roku byla naší škole schválena dotace na projekt z Odboru životního prostředí v Opavě,  který podalo SRPDŠ ZŠ Opava–Kylešovice.

Projekt jsme nazvali „Čí je zahrada? Naše.“

Jedná se o vysázení části okrasné zahrady na pozemku školy před budovou Na Pomezí. V září byly zahájeny přípravné práce. Na tomto projektu s námi spolupracuje Zahradnictví Weiss z Otic (odstranění starých keřů, zasazení obrubníků, potažení zeminy textilní fólií). Tento prostor bude následně osázen dřevinami při společné akci rodičů s dětmi a zasypán mulčovací kůrou.

Zahrada bude sloužit dětem k odpočinku a k různým aktivitám ve škole i ve školní družině. Zároveň tento projekt přispěje k estetizaci naší školy a poskytne další stinné místo na naší zahradě. Projekt bude ukončen do konce měsíce listopadu.


Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014