Akce a události

Mikulášská nadílka na 1. stupni

Tradiční mikulášská nadílka na 1. stupni proběhla 6. prosince. Škola se hemžila kostýmy čertů a andělů.

Výstava Titanic

Dne 30. listopadu 2018 navštívili vybraní žáci tříd 8. A a 8. B pod vedením p. uč. Poledňákové celosvětovou výstavu týkající se nejznámější potopené lodi Titanicu. Hned při vstupu na „palubu“ každý z nás obdržel palubní lístek se jménem jednoho z pasažérů, kteří se tenkrát na lodi plavili. Na konci expozice jsme se pak dozvěděli, jestli jsme plavbu přežili, nebo jestli jsme zahynuli v ledových vodách Atlantiku. Poté jsme si vyzvedli audioprůvodce a nyní jsme mohli vstoupit na zaoceánskou loď. Postupně jsme procházeli jednotlivými částmi výstavy a prohlíželi si přesné repliky kajut první i třetí třídy, část strojovny či kavárny. Vedle replik tehdejšího vybavení jsme zhlédli i řadu originálů vytažených přímo z vraku Titanicu. Díky tomu jsme se mohli seznámit s osobními věcmi, které tehdejší lidé používali. Bezesporu nejoriginálnějším vystaveným exponátem byl pravý ledovec, na který si žáci mohli sáhnout a vyzkoušet si tak na vlastní kůži, jak muselo být cestujícím v mrazivém počasí a vodě, v které většina našla smrt. Na závěr se žáci vyfotografovali na přídi lodi. Poté jsme už jen odevzdali audioprůvodce a s brněnským výstavištěm se rozloučili.

Edukační program - SDě

Dne 6. listopadu 2018 se v Obecním domě uskutečnil edukační program pro žáky 7. ročníku semináře z dějepisu na téma „Cesta města“ se zaměřením na pravěké dějiny Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin po čtyřech, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Prvním z nich byla hra na „archeology“, kdy každá skupina měla v pískovišti za pomoci lopatky vykopat svůj pravěký předmět a poté poznat, o jaký artefakt se jedná. Následovalo skládání obrázku z puzzle a nakonec si každý žák vytvořil svůj pravěký náhrdelník. Na závěr si žáci prohlédli ve vitrínách vystavené originály pravěkých vykopávek odkrytých na Opavsku. Program byl pěkně a zajímavě připraven a dle reakcí dětí se jim i velice líbil.

Halloween

Také třeťáci společně oslavili „Halloween.“ V rámci hodiny anglického jazyka si připomněli tuto tradici, naučili se nová slovíčka, plnili úkoly ve speciálním výtisku „Strašidelných novin“ a vyráběli nefalšovaný „Halloweenský salát“, který kromě jiných ingrediencí obsahoval i pavouky a netopýry.

Halloween 2. B

Dne 31. října jsme společně oslavili Halloween. Děti si vydlabaly dýně, vyrobily strašidelnou lampičku a hrály nejrůznější a nejpodivnější hry. Večer jsme se všichni sešli a společně vyrazili na hřbitov. Tam děti čekala stezka odvahy. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli nachystat tento parádní večer.

Projekt Naše republika má narozeniny

Máme rádi Opavu, máme rádi Česko...

Od začátku října žáci třetích ročníků v rámci učiva prvouky poznávali naše město. Seznámili se s nejstaršími památkami, navštívili několik významných opavských budov a pátrali po místech, která dosud neznali. V hodinách čtení si přečetli pověsti o vzniku města a pověst „O pávovi" si i zahráli.

Abeceda peněz

Třída 4. C se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který rozvíjí nejen finanční gramotnost u dětí, ale i podnikatelského ducha. Nyní máme za sebou první „firemní schůzku“ a budeme se postupně připravovat na jarmark s prodejem vánočních výrobků. Ten se uskuteční 14. 12.  od 14.30 hod v prostorách ČS. O tom, jak se firmě ŽABÁCI NA TRHU vede, Vás budeme informovat.

Jablíčkohraní

Celý týden od 15. do 19. října byl v 2. B ve znamení jablíček. Téma jablíčko děti provázelo skoro v každé hodině. Děti si například uspořádaly výstavu nejrůznějších odrůd (v jablečné hitparádě pak vyhrála podle odborné poroty ochutnávačů odrůda IDARET), v českém jazyce sestavily a přepsaly recept na jablečný závin, v matematice vážily jablíčka (nejtěžší jablíčko vážilo 384 gramů!), ve výtvarné výchově malovaly obrázky, v hudební výchově zpívaly písničku, ve čtení se seznámily s pořekadly a příslovími o jablíčcích a v tělesné výchově dokonce proběhla jablíčková štafeta. Celý týden si děti nosily ke svačině jablko. Ve školní kuchyňce děti upekly výborné jablečné záviny.

Přednáška o vzniku vesmíru - 6. ročník

Pátrání po vzniku vesmíru přináší mnoho otázek. Co samotnému vesmíru předcházelo a co vlastně  vůbec víme o Velkém třesku a jeho počátku? Na to se snažil odpovědět šesťákům v rámci Semináře ze zeměpisu pan Mgr. Petr Valeček, který si pro žáky připravil na toto téma velmi zajímavou přednášku.

Žabka Gabka - říjen 2018

V měsíci říjnu se opět po prázdninách setkaly děti z mateřských škol s „žabkou Gabkou.“ Tentokrát všichni navštívili podzimní zahrádku. Budoucí prvňáčci poznávali ovoce a zeleninu, kreslili jablíčka, počítali, zpívali a na závěr si společně s rodiči vyrobili podzimního draka.

Čí je zahrada? Naše.                                                    

                                              

Ve čtvrtek 18. 10. jsme na naší školní zahradě před budovou Na Pomezí přivítali maminky a tatínky s dětmi. Společný projekt k osázení části školní zahrady keříky a stromečky jsme nazvali Čí je zahrada? Naše.

S  přípravnými pracemi nám pomohlo Zahradnictví Weiss z Otic, které odstranilo starou zeminu a připravilo ji k osázení. Dovezlo nové keře a stromečky a potom se již rodiče společně s dětmi pustili do sázení. Děti běhaly po zahradě jako mravenci, kopaly díry, sadily, nosily rašelinu, nabíraly a rozsypávaly kůru, zalévaly zasazené rostlinky. Po společné práci čekalo rodiče i děti malé občerstvení.

Chtěla bych touto formou poděkovat všem maminkám, babičkám a tatínkům, kteří si našli čas a přišli si tento den užít se svými dětmi. Poděkovat chci také panu Weissovi, paní vychovatelce Krusberské a paní asistentce Paulické.

                                                                                                                                                                                                                                                          Barbora Juranová                                                                                                                                                                                                       

Archeopark Chotěbuz

Hrátky s přírodninami

Děti ze třídy III.B  si v hodině prvouky vyzkoušely, co všechno lze vytvořit a postavit z nasbíraných přírodnin. Při práci použily lepidla, špendlíky a vlastní fantazii. Na krásné podzimní výstavce se objevili skřítci, strašidla a různá zvířátka, které si děti také pojmenovaly.

Lesní pedagogika

Dne 4. října 2018 proběhla v druhých ročnících Lesní pedagogika pod záštitou Lesů ČR. Společně jsme se vypravili do Pilného Mlýna, kde už na nás čekali 2 zkušení lesní pedagogové. Pod jejich vedením jsme se rozdělili na 2 skupiny a vyrazili do lesa. V přírodě jsme se postupně dozvídali nejrůznější zajímavosti z života lesa, určovali jsme druhy stromů, přiřazovali  k nim plody, pozorovali jsme zvířata a ptáky. Zopakovali jsme si pravidla chování v lese , zahráli jsme si několik her s lesní tématikou a na závěr jsme si opekli špekáčky. Celý den se dětem moc líbil a už teď se těší na další setkání.

Páťáci na bruslích

Jako každoročně jsme využili i letos nabídku bruslení na zimním stadionu. Z našeho sportování nabízíme několik fotografií.

 

Pasování na prvňáčka

V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo v tělocvičně pasování na prvňáčky. Každá první třída si se svou paní učitelkou připravila krátký program jako představení své třídy. Po básničkách, písničkách a říkankách předstoupili žáci před pana rytíře, který každého z nich pasoval na prvňáčka. Žáci dostali jako upomínku barevnou kšiltovku a sladkou odměnu. Slavnostním pasováním ale tato akce neskončila. Paní vychovatelky si pro žáky připravily soutěže, tanečky a hry. Doufáme, že si všichni toho odpoledne užili!

 

Čí je zahrada? Naše.

Na jaře letošního roku byla naší škole schválena dotace na projekt z Odboru životního prostředí v Opavě,  který podalo SRPDŠ ZŠ Opava–Kylešovice.

Projekt jsme nazvali „Čí je zahrada? Naše.“

Jedná se o vysázení části okrasné zahrady na pozemku školy před budovou Na Pomezí. V září byly zahájeny přípravné práce. Na tomto projektu s námi spolupracuje Zahradnictví Weiss z Otic (odstranění starých keřů, zasazení obrubníků, potažení zeminy textilní fólií). Tento prostor bude následně osázen dřevinami při společné akci rodičů s dětmi a zasypán mulčovací kůrou.

Zahrada bude sloužit dětem k odpočinku a k různým aktivitám ve škole i ve školní družině. Zároveň tento projekt přispěje k estetizaci naší školy a poskytne další stinné místo na naší zahradě. Projekt bude ukončen do konce měsíce listopadu.


Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014