Akce a události

Návštěva archivu

V úterý 1. října 2019 se žáci 7. ročníku semináře dějepisu podívali do opavského zemského archivu. Zde se seznámili s fungováním archivu, dozvěděli se, co obnáší práce archiváře a prohlédli si části budovy, do kterých se obyčejný návštěvník zpravidla nepodívá (např. depozitář či matriční sál). Hlavní náplní programu však byly ukázky dobových archiválií a pečetí.

2. B - Na návštěvě u grafika

3. B - dopravní hřiště

6. B - "Na návštěvě u grafika"

Galerijní animace k výstavě:  Michal Cihlář,  Pavel Piekar  - Portréty od A do Ž

1. A v Minizoo

3. října navštívily děti z 1. A opavskou Minizoo. Prohlédly si některá zvířata, dozvěděly se zajímavosti o jejich životě a k jejich svátku jim přinesly dobroty, ovoce a zeleninu.

Preventivní program 2. ročníku

Protože je velmi důležité včasné zařazení preventivních aktivit již na prvním stupni, proběhl v září tohoto roku ve druhých třídách program zaměřený na kamarádství a dobré vztahy ve třídě.  Děti se pomocí zábavných her dozvěděly mnohé o sobě, ale také o svých spolužácích. Velmi zajímavé aktivity byly např. hra na vichřici, kdy si děti mohly uvědomit, co vše mají společného a v čem je každý z nich naopak zcela originální. V pohybových hrách pak spolupracovali žáci nejen se svým nejbližším kamarádem ze třídy, ale společně celá třída jako jeden tým.

Další zajímavé hry byly: teploměr emocí, hra na rekordy či kapitána lodi. Tento program není přínosný jen pro samotné děti, ale také pro třídní učitelky, neboť mohou děti vnímat při jiných aktivitách a všímat si jejich bezprostředních reakcí.

Dresy z OBI

Již 20 let je OBI market v Opavě stabilní a spolehlivou adresou pro domácí kutily a milovníky zahrad. Kromě toho chce OBI podporovat práci s dětmi a mládeží při sportovních a pohybových aktivitách. Za spolek SRPŠ jsme rádi, že byla právě pro tuto podporu rozvoje pohybu a sportu mezi dětmi vybrána naše Základní škola v Opavě Kylešovicích. Mohli jsme tak předat dětem školy materiální podporu ve formě sportovního úboru - dresy, trenýrky, štulpny.

Za celý kolektiv SRPŠ

předseda Luboš Holoubek

Vítání prvňáčků


Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014