Akce a události

Slavnost slabikáře

V pondělí 21. listopadu si žáci školního parlamentu připravili pro prvňáčky velké překvapení. Během pohádkového dopoledne, které tentokrát zaměřili na čtení a písmenka, nejmladším dětem slavnostně předali Slabikář, na který se už jejich nejmladší spolužáci netrpělivě těšili. Jako každý měsíc si společný čas všichni náramně užili.

Slavnost slabikáře

Slavnost slabikáře - video

 

Vesmír u páťáků

Celý podzim se děti z 5. C věnovaly tématu Vesmír nejen v přírodovědě, ale i v ostatních předmětech – v češtině, matematice a hlavně ve výtvarné a pracovní výchově. Když nastudovaly mnoho informací, vypravily se na exkurzi do Planetária v Ostravě, na kterou pozvaly i své nejbližší – mamky, taťky, brášky, sestřičky, dědy, babičky… Bylo nás 48, takže jsme hravě zaplnili polovinu Planetária.

Vesmír u páťáků

 

Strašidelná žabka Gabka

Tentokrát se malí předškoláci přišli pobavit a trochu se i bát se strašidelnou žabkou Gabkou. Všech 17 dětí perfektně zvládlo strašidelné úkoly a za odměnu si odnesly kouzelná lízátka a vlastnoručně vyrobené sladké špízy z duchů.

Strašidelná žabka Gabka

 

Projekt ZŠ a MŠ

Projekt ZŠ a MŠ

 

Projekt Halloween

Slavit či neslavit tento svátek? Většina žáků tříd 6. B, 6. C a 9. B byla pro, a tak přišli 31. 10. do školy v kostýmu či v masce, a dokonce si někteří nachystali speciální občerstvení. V rámci českého jazyka při skupinové práci zjišťovali informace o původu tohoto svátku, srovnávali Halloween a Dušičky, tvořili plakát nebo pozvánku. Popisovali strašidelnou postavu, kterou si sami vytvořili. Deváťáci navíc domýšleli hrůzostrašné historky s detektivní zápletkou. Poté si ve výtvarné výchově z listového těsta upekli mumie, dýně či jiné předměty spojené s tímto dnem.

Projekt Halloween

 

Říjnové dopoledne s prvňáčky

24. října proběhlo druhé setkání členů školního parlamentu s našimi prvňáčky. Tentokrát si žákyně 8. C Nela Kusynová a Ellen Sučanská připravily pro mladší kamarády aktivity spojené se sopečnou činností. Děti zkoušely pokus, kdy se jim z malé sopky valila barevná láva, vybarvovaly sopky dle číselných indicií, říkaly zábavné básničky a zopakovaly si písmenka. Všichni si to moc užili a už se těší na listopadové setkání.

Parlament s prvňáčky

 

Návštěva planetária

Ve čtvrtek 13. října se žáci 5. A a 5. B zúčastnili exkurze do Planetária v Ostravě. Po zhlédnutí pořadu Zrození planety Země měly děti možnost zeptat se na všechno, co je zajímalo a ochotná paní průvodkyně jim trpělivě odpovídala. Další částí programu byla prohlídka expozic Planetária s vyplňováním pracovního listu. Celá akce byla pěkným doplněním učiva přírodovědy o vesmíru.

Návštěva planetária

 

Žabka Gabka - říjen

Jako každý rok, tak i tento nemůže být výjimkou a proběhla tradiční akce s názvem Žabka Gabka. Každý měsíc se budeme s předškoláky setkávat u nás ve škole a budeme se společně připravovat na jejich brzké vstoupení do 1. třídy. Tentokrát jsme se sešli, abychom pomohli zachránit zakletou královskou rodinu a jejich poddané. Zaklel je zlý černokněžník Modrofous. Děti formou hry trénovaly všechny dovednosti, které budou potřebovat v 1. třídě. Bylo to milé setkání. Moc jsme si to užiliBudeme se na Vás zase těšit za měsíc.

Žabka Gabka - říjen

 

Adaptační program 6. C

V pátek 30. 9. si žáci třídy 6. C užili den plný her a aktivit v rámci adaptačního programu Eurotopia. V tento den se nejen dobře pobavili, ale také se učili vzájemně si naslouchat, pomáhat, důvěřovat, komunikovat, spolupracovat a prosazovat se v kolektivu. Taktéž měli příležitost se blíže poznat s novou paní učitelkou třídní.

Adaptační program 6. C

 

Zářijové dopoledne s prvňáčky

Členové školního parlamentu mají letos patronát nad prvňáčky. Naši nejmladší žáci prožijí společně se staršími spolužáky během svého prvního školního roku spoustu dobrodružství. První setkání proběhlo venku na všech hřištích naší školy. Děti se pořádně protáhly a zasoutěžily si v mnoha zábavných sportovních disciplínách. Akce se moc podařila a už se plánuje říjnové setkání.

Parlament s prvňáčky

 

Dopravní výchova žáků 4. tříd

Ve dnech 21. a 22. září se žáci 4. tříd zúčastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Nejprve je čekala teorie o bezpečnosti silničního provozu, dopravních značkách a křižovatkách. Poté si za přísného dozoru strážníka Městské policie Opava nově nabyté vědomosti vyzkoušely na jízdních kolech i jako chodci v simulovaném silničním provozu dopravního hřiště.

Dopravní hřiště Dopravní hřiště

Dopravní hřiště Dopravní hřiště Dopravní hřiště

 

Prvňáčci v loutkovém divadle

V pondělí 19. září 2022 naši prvňáčci navštívili v Loutkovém divadle Opava představení iOtesánek Divadla b z Prahy. Dětem se představení velmi líbilo, hodně se smály a na konci herce odměnily dlouhým potleskem. Od Magistrátu města Opavy dostaly děti na památku tašku plnou drobných upomínkových předmětů.

Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků

 

Vítání prvňáčků

1. září jsme společně přivítali letošní prvňáčky. Počasí bylo krásné, účast vysoká.

Vítání prvňáčků 2022


Akce a události 2021-2022

Akce a události 2020-2021

Akce a události 2019-2020

Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016