Fotbal

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy

se zaměřením pro fotbal na ZŠ Opava - Kylešovice

Pokud máte doma budoucího šesťáka a fotbalistu zároveň, přihlaste jej do fotbalové školy v Opavě-Kylešovicích. Žáci sportovních tříd zde využívají propracovaného systému, který kombinuje výuku se sportem v rámci 5h tělesné výchovy týdně. Výuka probíhá pod vedení zkušených trenérů a pedagogů od 6. - 9. ročníku. Do sportovních tříd budou žáci přijímáni na základě testu všeobecných znalostí a testu pohybových předpokladů. Termín si můžete sjednat na telefonním čísle 553 821 951, nebo emailu zs.kylesovice@volny.cz


 

Úspěšní absolventi naší školy

Sportovní třídy při ZŠ Opava-Kylešovice

Vážení rodiče,

máte doma syna, který hraje fotbal? Přihlaste jej na fotbalovou školu!
ZŠ Opava-Kylešovice úzce spolupracuje s fotbalovým klubem SFC Opava. Mladé naděje zde naplno využívají propracovaného systému sportovních tříd, který je uzpůsoben tréninkovému procesu, ne však na úkor kteréhokoliv ze školních předmětů, nebo studijních povinností. Smyslem celého fungování sportovních tříd je zabezpečit žákům podmínky, které vylučují výmluvy na časovou zaneprázdněnost. Hráč stíhá školu i fotbal v plném rozsahu, bez toho aniž by cítil, že některou činnost odsouvá do pozadí. Snažíme se, aby toto žáci chápali jako správný životní směr a realitu vedoucí k profesionalismu v jakémkoliv oboru lidské činnosti. Trenéři mají navíc možnost aktivně sledovat školní prospěch svých hráčů a podle potřeb některé z nich usměrňovat motivačními opatřeními.
V rámci školní docházky mají žáci ST rozšířenou výuku tělesné výchovy na 5 hodin týdně. Z toho 2 hodiny jsou věnovány speciální fotbalové přípravě a 3 hodiny obecné sportovní průpravě, atletice, gymnastice, sportovním hrám a kompenzačním cvičením. Celý tento proces probíhá pod vedením trenérů, kteří jsou zároveň učiteli na ZŠ. Žáci jsou zařazováni do ST od 5. nebo 6. třídy ZŠ podle toho, kdy dosáhnou věku mladšího žactva, tzn. U12.

Výhody
• od 5. – 9. třídy ZŠ výuka rozšířena o sportovní program, který je zároveň oblíbenou činností
• v době mezi vyučováním a tréninkem (cca 45min) zabezpečuje program Školní klub
• dostatek času na domácí přípravu do školy
• kompletní zajištění režimu dne a náplně volného času
• minimalizace trendu vyhledávání part, různých druhů závislostí a jiných generačních problémů

Tréninkový program Sportovních tříd v dopoledních hodinách
• je zabezpečen v Tréninkovém centru mládeže při ZŠ Opava-Kylešovice,
• trénink pod vedením kvalifikovaných trenérů a pedagogů
• trenéři jsou zároveň učiteli na ZŠ Opava-Kylešovice
• 3+2 hodiny tělesné výchovy týdně zaměřených na všestranný rozvoj - atletika, gymnastika, úpolové hry, regenerační a kompenzační cvičení, sportovní hry, klasický fotbalový trénink
• možnost využití hřiště s umělým travnatým povrchem 3. generace, dvou tělocvičen, tartanové plochy

Mimoškolní tréninkový program v odpoledních hodinách
• je zabezpečen v TCM při ZŠ Kylešovice, nebo na tréninkových plochách v blízkosti hlavního stadionu v Městských sadech
• trénink pod vedením kvalifikovaných trenérů
• možnost využití posilovny, sauny, regeneračních procedur

Radovan Morong
vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže
tel.: 739 522 353
e-mail: morong777@seznam.cz

Mgr. David Steffek
vedoucí trenér kategorií přípravek
tel.: 739 425 295

Slezský fotbalový club Opava
Lipová 105/2, Opava 746 01
tel.: +420 553 616 393
www.sfc.cz
sfc@sfc.cz

Základní škola Opava – Kylešovice
U Hřiště 4, Opava 747 06
tel.: 553 821 951
www.zs-kylesovice.cz
zs.kylesovice@volny.cz