Vycházejících žáků

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - pro rodiče vycházejících žáků

Žák dostane s pololetním vysvědčením 2 přihlášky na střední školu, za vyplnění a odevzdání na středních školách zodpovídá zákonný zástupce žáka. Termín odevzdání je únor 2019.

Pro maturitní obory platí i v tomto roce povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (duben 2019). Příprava na ně probíhá individuálně (vzorové testy na www.kvic.cz/prijimacky, www.scio.cz, příručky z knihkupectví), nebo skupinově (u nás na škole kroužek Scio zaměřený na matematiku, přípravné kurzy na středních školách – 1700,-Kč za oba předměty).

Chystejte si přílohy k přihlášce (diplomy ze soutěží, vysvědčení ZUŠ, klienti PPP a SPC si tam zažádají o Doporučení k zohlednění v rámci přijímacího řízení).

Poradenství ohledně volby vhodného oboru na střední škole:

  • Konzultace u výchovné poradkyně (kdykoliv po tel. nebo mail. domluvě – kontakt tel. 553 821 961, 773 746 584, mail: danpei@zsk.opava.cz]
  • Webové stránky (infoabsolvent.cz, atlasskolstvi.cz, istp.cz, nuov.cz, gwo.cz, atd.)
  • Dny otevřených dveří na středních školách, veletrh škol Informa (listopad 2018)
  • Žáci se školou navštíví Informu, Poradenské středisko Úřadu práce v Opavě a dostanou zdarma brožuru Přehled středních škol pro Moravskoslezský kraj, předmět Volba povolání
  • Konzultace v PPP

Mgr. Daniela Peikerová, kabinet č. 5 (1. patro nad šatnami)