Vycházejících žáků

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Moravskoslezském kraji jsou obsaženy v příručce Atlas školství, kterou žáci dostanou v příštích týdnech na své základní škole, nebo na těchto webových stránkách – www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz, nebo na iportal.csicr.cz.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již počet přihlášek není omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka Atlas školství nebo výše uvedené internetové zdroje
 • informovat se o vybraných školách na jejich webových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • sledovat na internetu kritéria přijetí, která pro každý obor zvlášť zveřejní ředitel dané školy do 31. ledna (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října)
 • nachystat si přílohy k přihlášce (úspěchy v soutěžích, osvědčení o zájmové činnosti, platné doporučení ze školského poradenského zařízení) a případně si na přihlášce nechat potvrdit svůj zdravotní stav u praktického lékaře
 • uvést na přihlášce dvě školy – na obou formulářích ve stejném pořadí, přijímací zkoušku skládá uchazeč v prvním termínu na škole uvedené jako první v pořadí, v druhém termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí, je-li jen jeden obor s maturitou, pak je uveden vždy jako první a uchazeč skládá zkoušku v prvním termínu
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, a to do 1. března, (u talentových oborů do 30. listopadu)

Co je třeba udělat po odevzdání přihlášky ke studiu?

 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek – kolem 6. dubna (u talentových oborů do 30. listopadu)
 • očekávat pozvánku na přijímací zkoušku nejpozději 14 dnů před jejím konáním
 • nemůže-li se uchazeč z vážných zdravotních důvodů dostavit ke zkoušce, omluví se písemnou formou řediteli střední školy nejpozději do 3 dnů od jejího termínu

Co dělat po přijímacích zkouškách?

 • zjistit si informaci o přijetí či nepřijetí
 • v případě přijetí odevzdat do 10 dnů na střední školu zápisový lístek
 • v případě nepřijetí podat do 3 dnů odvolání, nebo vyhlížet další kola přijímacího řízení

Daniela Peikerová,výchovná poradkyně

Kontakt: danpei@zsk.opava.cz, tel. 773 746 584