O naší škole

 

Charakteristika naší školy

Vybavení, zaměření výuky...

 

Historie

Historie ZŠ Opava-Kylešovice

 

Žolík

Žolík oslavil už šestnácté narozeniny!

Kartička Žolíka se mezi žáky těší velké popularitě a historie jejího vzhledu proto není bez zajímavosti.

Původní obrázek vytvořila Lucie Dlabolová, která byla ve školním roce 2008/2009 žákyní VI. B. Její návrhy - charakteristické kombinací barev a zeleným čtyřlístkem - nás na kartičkách provázely až do roku 2011/12, kdy dokončila školní docházku. Nový obrázek nakreslila ve školním roce 2012/2013 Veronika Bravencová, žákyně tehdejší VII. B. Další tři Žolíci byli dílem Olivera Hejtmana, prvního vytvořil jako žák VII. C ve školním roce 2013/2014. Nového Žolíka nakreslila v roce 2016 Kateřina Jombíková ze VII. B, v roce 2017 Kristýna Kalužíková z VI. A, v roce 2018 Valentýna Macková ze VII. A, v roce 2019 Veronika Schaalová z VI. A, v roce 2020 opět Kristýna Kalužíková z IX. A a v roce 2021 byl vybrán návrh Beáty Boháčové z IX. B. V roce 2022 vytvořila Žolíka Zuzana Widhalmová z IX. B a letos ho nakreslila Kristýna Glogarová ze VII. A.

Motivujeme žáky k učení (Komenského „škola hrou“), učíme je uplatňovat svá práva a respektovat pravidla, vedeme k toleranci a pochopení pro druhého.
Pokud tedy žák neuspěje u testu nebo zkoušení, nemusí to být nedostatečným osvojením učiva, ale např. tím, že nerozuměl instrukcím nebo nepochopil otázku učitele.
Výsledky testů také mohou zachytit jen momentální žákův stav ve chvíli, kdy žák test zpracovává (nesoustředěnost, nevolnost, počínající viróza).

Snažili jsme se, aby byly podmínky co nejjednodušší, atraktivní pro
žáky a současně přijatelné učitele. Velmi nás zajímal také názor rodičů.

Pravidla
• Každý žák 6. – 9. ročníku obdrží na začátku pololetí od svého třídního učitele tři karty Žolíka.
• Pokud ho žák odevzdá vyučujícímu v daném předmětu, může si tím smazat jakoukoli neúspěšnou známku – tj. nebude mu zapsána do ŽK ani započítávána do klasifikace.
• Žolíka lze v daném předmětu použít maximálně jednou za pololetí; je-li týdenní hodinová dotace předmětu vyšší než 2 hodiny, pak jednou za čtvrtletí.
• Žolík je nepřenosný, žák jej může využít maximálně šestkrát v každém školním roce.