Organizace

 

Již několik let jsme usilovali využít členitosti areálu školní zahrady k vytvoření prostoru pro aktivní trávení volného času, pro spontánní, rekreační, ale také řízené činnosti rozvíjející celkovou zdatnost a obratnost dětí různých věkových kategorií. Pro ty starší je už delší dobu k dispozici hřiště s polytanovým povrchem, které v dopoledních hodinách využívá škola k výuce tělovýchovných aktivit, v odpoledních pak slouží veřejnosti.

Provozní a návštěvní řád sportoviště

Pro děti do 12 let jsme letos díky finanční podpoře MMO zprovoznili nově vybudované dětské hřiště s moderními, bezpečnými prvky, které podporují a vybízejí děti k posilování, cvičení a aktivním hrám.

Provozní a návštěvní řád dětského hřiště