Aktuality

 

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v lednu
20.

2. A - Knihovna

21.

Hledáme nejlepšího Mladého chemika - regionální kolo (Ostrava)

Okresní kolo OČJ - Řemelková (Englišova)

OF ve florbalu dívek IV. kategorie (Mařádkova)

5. A, 5. B, 5. C – Noc na Karlštejně (Divadlo – 1h50min)

22. OF ve florbalu chlapců IV. kategorie (Mařádkova)
23.

Školní kolo zeměpisné olympiády

Školní kolo chemické olympiády – praktická část

24.

3. A, 3. B – Program Oxid (U6 – Ostrava)

6. – 9. ročník – Recitační soutěž (společenská místnost)

Den řemesel ŠD

Odevzdat podklady pro pedagogickou radu

27.

Pythagoriáda (5. – 8. ročník) – školní kolo

Pedagogická rada

a) Hodnocení výchovně - vzdělávací práce za I. pololetí

b) Kontrola plnění CPPŠ

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 2. čtvrtletí

d) Porovnání počtu pochval a represivních opatření ve stejném období loňského roku

e) Organizační

28. KF ve florbalu dívek IV. kategorie (Mařádkova)
29. Okrskové kolo v přehazované smíšené II. kategorie
30. 1. – 5. ročník 4 h, 6. – 9. ročník 5 h (poslední hodinu vysvědčení)
31. Pololetní prázdniny