Aktuality

Právě vyšla nová Ratolest!

 

Hello

 

Automat - ukončení

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.

BELLHOP systém – moderní elektronický způsob vyzvedávání dětí z ŠD přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější postup založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat.

V období od května 2024 bude systém uveden do zkušebního provozu. Ve školním roce 2024/2025 bude již tento způsob vyzvedávání dětí ze ŠD plně využíván. Více informací obdržíte prostřednictvím Školy OnLine v průběhu dubna. Našim cílem je bezpečnost Vašich dětí. Věříme, že budete s tímto systémem spokojeni.

Více na: www.bellhop.cz

bellhop logo

Seznam přijatých uchazečů

Výsledky zápisu

 

Správce

 

Plán práce na červen 2024

Datum

Hodina

Akce, úkol

17. – 21.

 

3. B – Ozdravný pobyt (Penzion Lukáš, Malá Morávka)

2. – 8. roč. – Pozemní hokej (ukázka v rámci Tv)

17.

12:00 – 13:40

6. A – Internetoví úžasňáci

18.

8:00

8:00

8:00

9:00

9. A, 9. B, 9. C – exkurze do senátu (Praha)

2. B – Rafty

Goalball – soutěž

2. A – návštěva domova pro seniory (Vila Vančurova)

19.

8:00

1. A, 1. B – Výlet (ZOO Ostrava)

21.

10:00 – 11:40

1. A, 1. B – Disko show se školním parlamentem

24.

8:00 – 11:40

14:15

4. B – Bowling

4. pedagogická rada

  • Hodnocení výchovně-vzdělávací práce za II. pol.
  • Hodnocení plnění CPPŠ
  • Hodnocení práce MS, PK, VP, SP, MP, ICT, EVVO
  • Organizační

25.

8:00

8:00 – 14:00

3. A – exkurze na zámek (Hradec nad Moravicí)

3. B – cyklistický výlet s rodiči (Kravaře)

26.

8:00 – 13:40

8:00

15:30

17:00

Odevzdávání učebnic, třídnické práce (počet hodin dle rozvrhu)

2. A – Rafty

Zahradní slavnost

Slavnostní loučení se s žáky 9. ročníku (Kino Mír)

27.

8:00 – 13:40

8:00 - 10:00

8:00

10:30

13:45 – 15:00

do 14:00

(počet hodin dle rozvrhu tříd bez 7. a 8.h)

Předávání učebnic

7. B – Bowling

Vyhodnocení úspěšných žáků v atriu školy

Vodní hrátky ŠD

Odevzdání KL, TV a záznamníků

28.

8:00 - 9:40

11:00

Vysvědčení

Pracovní porada


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)