Aktuality

Plán práce na únor 2024

Datum

Hodina

Akce, úkol

23.

8:55 – 9:40

6. – 9. r. - Recitační soutěž – školní kolo (Společenská místnost)

26.

14:15

Pracovní porada

27.

12:55 – 13:40

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

29.

8:00

8:30 – 10:00

16:00

OF v přehazované – II. kategorie smíšená

4. B – Návštěva knihovny

3. B - Člověče, nezlob se! – akce pro žáky s rodiči


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)