Aktuality

 


 

 

Události v lednu

22. 3. A, 3. B – bruslení
23.

6. A, 6. B - Čas proměn - pouze dívky (společ. místnost)

25.

3. A, 3. B – Planetárium (Ostrava)

Družina má talent

Odevzdat podklady pro pedagogickou radu

28.

Pedagogická rada

a) Hodnocení výchovně - vzdělávací práce za I. pololetí

b) Kontrola plnění CPPŠ

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 2. čtvrtletí

d) Porovnání počtu pochval a represivních opatření ve stejném období loňského roku

e) Organizační

29.

OF ve šplhu 1. stupně ZŠ chlapců a dívek (ZŠ Šrámkova)

30.

OF ve šplhu III. a IV. kat. chlapců a dívek (ZŠ Šrámkova)

8. A, 8. C – Jak je důležité míti Filipa (Divadlo – 2:15)

31. 1.–5. ročník 4h, 6.–9. ročník 5h. (posl. hodinu vysvědčení)