Aktuality

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v listopadu
15.

Vánoční focení (1. - 5. ročník)

5. A, 5. B, 5. C – Vesmírní tuláci (EVVO)

2. A – Knihovna

Martinské hrátky - zábavné soutěžní odpoledne ŠD

18.

1. pedagogická rada:

a) Hodnocení výchovně-vzdělávací práce za 1.čtvrt.

b) Práce s žáky se SVP – rozdělení do skupin

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 1. čtvrtletí

d) Zapojení žáků do mimoškolní činnosti

e) Adaptace nových žáků

f) Organizační

Třídní schůzky

 

Info pro rodiče vycházejících žáků

19.
OZDM (Hláska) – Hejhal, Boháčová,  Sučanská, Svoboda

KF ve stolním tenise IV. kategorie (Kateřinky)

20.

 

5. A, 5. B, 5. C – Planetárium

1. B - Slavnost slabikáře

9. C – Beseda na úřadu práce
Setkání VP s MAS a zástupci úřadu práce
21.
Školní kolo olympiády z dějepisu (8. – 9. ročník)

OF v plavání II. kategorie

OF v plavání III. kategorie

OF v plavání IV. kategorie

22. 3. B – Knihovna
25. 9. ABC – Světový den boje proti AIDS (Obecní dům)
26.
ČEPS Cup – florbalový turnaj NS ( ZŠ Otická)

9. A, 9. B, 9. C - anglické představení (kino Mír)

27.
4. A, 4. B - exkurze U6 (Ostrava)
 2. A – Baňky (Slezská tvorba)

Školní kolo astronomické olympiády (PC učebna 30)

OF  ve florbalu chlapců III. kat. (ZŠ Otická)

9. B – Beseda na úřadu práce

28. OF  ve florbalu dívek III. kat. (ZŠ Otická)