Aktuality

 

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

PIN je složen z 10 číslic. Pokud je na 1. místě (místech) nula, není v návodu zobrazena, je však nutné ji zadat. Bez správného zadání nelze účet vytvořit.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

 

Události v dubnu

23.

OZDM – zasedání (Skácelová, Jombíková, Müllerová)

1. B, 1. C, 3. A - Hudební koncert

4. B – program Klima třídy

8. A, 8. B, 8. C (chlapci) – Trh pracovních příležitostí

24.

OF v minifotbalu dívek IV. kategorie (Kylešovice)

OF Soutěže v technických dovednostech a v elektronice

5. B – Muzeum patologie , ošetřovatelství

25. OF v minifotbalu chlapců IV. kategorie (Kylešovice)
26.

Štafetový pohár 1. stupně

Den Země (do 16. nahlásit případnou exkurzi do přírody)

5. C – Muzeum patologie , ošetřovatelství

29.

1. B – Hvězdy ze zdi (OKO)

4. A, 4. B, 4. C – dlouhodobý preventivní program 4. tříd (2. část)

Okrsková kola MCD Donalds I. kategorie

Pedagogická rada

  • spolupráce s rodiči, SRPDŠ, Radou školy, MŠ a dalšími subjekty
  • úroveň čtení a psaní na ZŠ 1. 3. ročníku
  • připravenost žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám
  • metody a formy práce na třídnických hodinách
  • zpráva VP o řešení problémových žáků za 3. Čtvrtletí

Třídní schůzky NS

Třídní schůzky VS

30.

Dopravní soutěž školních družin

Okrsková kola MCD Donalds II. kategorie

1. A, 3. B - Hudební koncert

Hliněná paráda (soutěž v keramice)