Aktuality

 

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

 

Události v říjnu

20. Den stromů (ŠD)
22.

OF ve stolním tenise III. kategorie (Kateřinky)

3. A – Knihovna

1. B – podzimní exkurze

6.ABC - Přednáška o dospívání (po 1h chlapci a dívky)

23.

OF ve stolním tenise IV. kategorie (Kateřinky)

Konference žákovských parlamentů (Krnov)

24.

2. B, 2. C, 3. A, 3. B – Poutníci po hvězdách (Loutkové divadlo)

9. A, 9. B, 9. C – Informa (Víceúčelová hala)

29. – 30.

Podzimní prázdniny (učitelé dovolená +samostudium)

Provoz ŠD dle zájmu rodičů

31.

7. B, 7. C, 7. A, 3. B, 3. A – Hasík (společenská místnost)

4. A, 4. B - Kamarádství (preventivní program)