Aktuality

 

Od 30. listopadu se do školy na prezenční výuku vrací 3. – 5. a 9. třídy.

Vstup do školy pro 4. - 5. třídy bude bočním vchodem z ulice Ruská. Bude otevřena branka do atria školy, kde si žáky vyzvednou třídní učitelky.

Výuka 6. – 8. tříd na 2. stupni bude v následujících v následujících týdnech vypadat takto:

V týdnu 30. listopadu – 4. prosince budou do školy chodit třídy 6. B, 6. C, 7. B a 8. A.

Třídy 6. A, 7. A, 7. C, 8. B a 8. C zůstanou doma a budou mít distanční výuku, která je ze zákona rovněž povinná. Budou se učit podle klasického rozvrhu bez Tv, Hv, Vv a Pv. Hlavní komunikační platformou bude dm Software.

V následujícím týdnu 7. – 11. prosince se třídy přehodí – do školy bude chodit 6. A, 7. A, 7. C, 8. B a 8. C. Doma zůstanou třídy 6. B, 6. C, 7. B a 8. A.

Takto se bude výuka v 6. - 8. třídách po týdnu střídat až do odvolání.

V Tv stále platí zákaz sportovních aktivit. V Hv zákaz zpěvu. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně družiny.

Vybavte žáky teplým oblečením - je nařízeno intenzivní větrání tříd i dvakrát za hodinu.

Všichni žáci mají od pondělí 30. 11. ve školní jídelně přihlášený oběd. Žáci na distanční výuce si ho mohou vyzvednout v jídelně do jídlonosičů od 11:00 do 11:30. Žáci s prezenční výukou se mohou stravovat po vyučování od 11:45 do 14:00. Pokud nemáte o tento oběd zájem, musíte si ho sami odhlásit.

Školní klub má zrušený provoz. Zrušeny jsou i družinové kroužky. Družina je otevřena pouze pro 1. - 3. třídy - ranní funguje od 6:00 do 8:00, odpolední je otevřena do 16:00.

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele.

 

 

Návrat žáků 1. a 2. ročníku od středy 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. se vrací do prezenční výuky žáci 1. a 2. tříd.

Ranní družina bude fungovat od 6:00 do 8:00. Odpolední družina bude do 16:00.

Žáky nenavštěvující ranní družinu si vyzvedne třídní učitelka před školou v těchto časech:

1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 2. A - 7:50, 2. B - 7:55

 

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v listopadu
30.

Návrat zbylých tříd na prezenční výuku

Na distanční výuce zůstává 6. A, 7. A, 7. C, 8. B a 8. C