SRPŠ

složení srpš

Výbor pracuje v tomto složení:

předseda:        Luboš Holoubek

jednatel:          Tereza Strnadel Buchvaldková    

pokladní:         Pavlína Neugebauerová

hospodář:        Lenka Hřebíčková

členové:           Pavlína Morongová, Adéla Zapletalová, Sylvie Kopáčková, Jaroslav Rončka, Daniela Horáková, Lucie Pospíšilová, Michal Pospíšil

Výše rodičovských příspěvků na šk. rok 2018/2019 činí:

na nejmladší dítě 300,- Kč, na každé další 100,- Kč.

 

 

Použití příspěvků

 1. Spolupráce s polskými školami – cestovné, ceny do soutěží
 2. LVVZ -  úhrada dopravy
 3. Plavání – částečná úhrada dopravy (nad částku 320,- Kč/žák hradí rodiče)
 4. Preventivní programy – NS,VS
 5. Knihy pro děti na konci školního roku (nejlepší žák třídy)
 6. Knihy do žákovské knihovny – 1 sada pro NS, 1 sada pro VS
 7. Odměny do soutěží, cestovné, startovné (laťka, recitační soutěž, celoroční sportovní soutěž, Matmar, školní kola olympiád …)
 8. Mikuláš                                                                                                               
 9. Odměny reprezentantům školy – plakety s logem školy
 10. Vybavení tříd nábytkem
 11. Využití volného času dětí – kroužky (materiál ker. dílny + kroužky)
 12. Sportovní potřeby – vybavení pro reprezentanty školy
 13. Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům (pamětní listy, foto, psací sada s logem školy)
 14. Příspěvek na večírek 9. tříd
 15. Den dětí (25,- Kč/dítě)
 16. Zápis do 1. tříd, vítaní prvňáčků 1. září
 • Pasování na prvňáčka + trika
 • Den slabikáře
 1. Estetizace školního prostředí (květiny, rámy na obrazy…)
 2. Sportovní den-Den pro zdraví (NS orient. běh, VS kolektivní sporty)
 3. Den učitelů (květiny, …)
 4. Poplatky za vedení účtu