SRPŠ

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na šk. rok 2023/2024 je schválena na 350 Kč/žák.

Příspěvky se předávají třídnímu učiteli anebo je možnost zaslat je na bankovní

účet spolku, č. ú.  2001187945/2010. Variabilní symbol obdrží žáci ve škole.

 

Použití příspěvků (viz Rozpočet)

Adaptační pobyty (úhrada dopravy),

Lyžařský výcvik (úhrada dopravy)

Plavání (úhrada dopravy)

Preventivní programy

Spolupráce s polskými školami

Knihy do žákovské knihovny, Knihy pro nejlepší žáky třídy

Odměny do soutěží, cestovné, startovné

Sportovní potřeby a vybavení pro reprezentanty školy

Odměny reprezentantům školy

Mikuláš, Den dětí, Den učitelů

Využití volného času dětí (hry, materiál do keramické dílny), kroužky

Odměny vycházejícím žákům a jejich pedagogům (psací sady s logem ZŠ)

Příspěvek na ukončení ZŠ docházky 9. tříd

Zápis do 1. tříd, Vítání prvňáčků, Pasování na prvňáčky, Den slabikáře                                     

Estetizace školního prostředí, Vybavení tříd nábytkem

Sportovní den, Den pro zdraví aj.

 

Schválený rozpočet Spolku na školní rok 2022/2023 stažení ZDE

Schválený rozpočet Spolku na školní rok 2023/2024 stažení ZDE

 

Přijďte taky mezi nás, jste srdečně zváni.

Čeká na Vás příjemný kolektiv Rady SRPŠ

Kontakt:  srpszskylesovice@seznam.cz

 

Bližší informace Vám mohou poskytnout třídní učitelé nebo ředitelka školy.

 

Závěrečná zpráva o hospodaření Spolku 2019/2020 ke stažení ZDE

 

Dresy z OBI

Již 20 let je OBI market v Opavě stabilní a spolehlivou adresou pro domácí kutily a milovníky zahrad. Kromě toho chce OBI podporovat práci s dětmi a mládeží při sportovních a pohybových aktivitách. Za spolek SRPŠ jsme rádi, že byla právě pro tuto podporu rozvoje pohybu a sportu mezi dětmi vybrána naše Základní škola v Opavě Kylešovicích. Mohli jsme tak předat dětem školy materiální podporu ve formě sportovního úboru - dresy, trenýrky, štulpny.

Za celý kolektiv SRPŠ

předseda Luboš Holoubek