Informace

Školní družiny při opavských základních školách budou v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu, kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tematické rekreační činnosti.

V přípravném týdnu od 24. 8. je pro přihlášené žáky v provozu družina od 6:30 do 16:00. Pokud budete mít zájem o obědy, musíte si je přihlásit ve školní jídelně Kylešovice tel: 602 583 939. Cena obědu je 63,- Kč.

  01.07.2020 - 10.07.2020               ŠD při ZŠ Opava, Mařádkova

  13.07.2020 - 24.07.2020                ŠD při ZŠ Opava, Vrchní

  27.07.2020 - 07.08.2020                ŠD při ZŠ Opava, B. Němcové

  10.08.2020 - 21.08.2020                ŠD při ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova

 

 

 

 

 

 

 

Řád školní ŠK a ŠD

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení Mgr. Marie Krusberská, vedoucí vychovatelka
2. oddělení Lenka Muchová
3. oddělení Jana Stružová
4. oddělení Bc. Adriana Kozlová
5. oddělení Andrea Vajdová
6. oddělení Blanka Gebauerová
Asistentka Irena Paulická
ŠK Bc. Radomír Krusberský

 

Zájmové kroužky

Hra na zobcovou flétnu  Lenka Muchová
Vybíjená I., II. Jana Stružová
Šikulky I. Lenka Muchová
Šikulky II. Andrea Vajdová
Hopsagirls Andrea Vajdová
Keramika I., II., III. Marie Krusberská
Florbal I., II., III. (ŠK) Radomír Krusberský
Kreativ I. Blanka Gebauerová

 

 

Hlavní akce školní družiny a školního klubu

 

Září

 • sběr kaštanů a žaludů
 • „Sportovní hrátky“ zábavné soutěžní odpoledne                                                                                                                                                                                                                       

 

Říjen

 • „Světový den zvířat“ (4.10) – tematický týden + zábavné soutěžní odpoledne
 • „Podzim v zahradě“ – modelujeme ovoce a zeleninu, poznáváme podle chuti, hmatu a vůně
 • „Den stromů“ – tematický týden + prezentace prací oddělení ŠD

 

Listopad

 • „Strašidlení“ tematický týden+ zábavné soutěžní odpoledne ŠD
 • „Připravujeme zvířátka na zimu“ – výroba krmítek
 • „Martinské hrátky“

 

 

Prosinec

 • „Čertí rojení“ zábavné odpoledne
 • „Mikulášská nadílka v psím útulku“ – předání výnosu z prodeje žaludů a kaštanů
 • “Těšíme se na Vánoce“ – naše lidové tradice, koledy, výroba drobných dárků, přáníček
 • a zdobení perníčků + akce pro veřejnost

 

Leden

 • „Den řemesel“ – představení povolání rodičů
 • „Družina má talent“ – soutěž ŠD
 • florbalový turnaj ŠK

 

Únor

 • „Zásady první pomoci“ – soutěže, kvízy
 • „Dětský maškarní karneval“ – akce pro veřejnost

 

Březen

 • „Mezinárodní den loutek“ (21. 3.) – vyrábíme loutky, hrajeme divadlo
 • „Měsíc knihy“

 

Duben

 •  „Chystáme Velikonoce“ lidové tradice, výroba dekorací + akce pro veřejnost
 • dopravní soutěž ŠD (školní + okresní kolo)

 

Květen

 • „Přírodovědná stezka“ – soutěže v rámci OzP a výletů do přírody
 • atletický trojboj
 • „Indiánský den“ – jak se žije u Apačů

 

Červen

 • fotbalový turnaj ŠD
 • „Zahradní slavnost“ zábavné odpoledne s vyhodnocením akcí ŠD a dětí