Informace

Řád školní družiny a školního klubu

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení Mgr. Marie Krusberská
2. oddělení Lenka Muchová
3. oddělení Jana Stružová
4. oddělení Bc. Adriana Kozlová
5. oddělení Andrea Vajdová
6. oddělení Bc. Daniela Beranová, vedoucí vychovatelka
Asistentka Irena Paulická
ŠK Bc. Radomír Krusberský

 

Zájmové kroužky

Divošky

Vajdová Andrea

Šikulky

Vajdová Andrea

Flétna

Muchová Lenka 

Florbal I, II, III (ŠK)

Krusberský Radomír

Míčové hry – vybíjená I, II

Stružová Jana

Keramický kroužek I, II, III

Krusberská Marie

 

 

Hlavní akce školní družiny a školního klubu

 

Září

 • Pojďme se seznámit – 1.tř.
 • Pojďme se přivítat – 2. – 4. tř.
 • Seznámení se s řádem ŠD, ŠK
 • Zahájení sběru kaštanu, žaludů
 • Sportovní hrátky – zábavné soutěžní odpoledne
 • Místo, kde žijeme, bezpečná cesta do školy

Říjen

 • Světový den zvířat – zábavné soutěžní odpoledne
 • Podzim v zahradě
 • Den stromů
 • Zahájení činnosti zájmových kroužků

Listopad

 • Svatomartinské hrátky
 • Nastal Advent
 • Drakiáda jinak

Prosinec

 • Čertí rojení
 • Mikulášská nadílka v psím útulku Opava
 • Naše České Vánoce
 • Vánoční dílny

Leden

 • Zimní tvoření
 • Družina má talent
 • Tradiční řemesla

Únor

 • Dětský maškarní karneval
 • Loučíme se se zimou Masopust

Březen

 • Mezinárodní den loutek
 • Měsíc knihy
 • Vítání jara
 • Připravujeme se na Velikonoce

Duben

 • Měsíc bezpečnosti
 • Dopravní soutěž ŠD
 • Den ptactva

Květen

 • Netradiční olympiáda
 • Den Matek
 • Umět zahnat nudu

Červen

 • Hledání pokladu
 • Fotbalový turnaj ŠD
 • Zahradní slavnost

Akce

 • Přehlídka pódiových skladeb
 • Vánoční aerobic
 • Hliněná paráda
 • Ples SRPDŠ
 • Turnaj ve vybíjené
 • Florbalový turnaj