Informace

Řád školní družiny a školního klubu

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení Jelonková Kateřina (třída 2. A, 3. A)
2. oddělení Paulická Irena (třída 1. A)
3. oddělení Mgr. Rudyncová Katarína (třída 1. B)
4. oddělení Bc. Beranová Daniela, vedoucí vychovatelka (třída 2. B)
5. oddělení Vajdová Andrea (třída 3. A, B)
Školní klub Bc. Kalavský Viktor (4. - 9. roč.)

 

Zájmové kroužky

Divošky I, II

Vajdová Andrea

Flétna

Muchová Lenka

Vybíjená

Kalavský Viktor

Sporťáček

Kalavský Viktor

Mladý modelář

Kalavský Viktor

Keramický kroužek I, II, III

Paulická Irena

Zumba

Jelonková Kateřina

 

Hlavní akce školní družiny a školního klubu

 

Tradiční akce ŠD, ŠK

Přehlídka pódiových skladeb

Vánoční aerobic

Hliněná paráda

Ples SRPŠ

Dětský maškarní ples

Ponožkový den

Sokol hraní

Mikulášská nadílka v psím útulku

Dopravní soutěž školních družin

Zahradní slavnost

Děláme radost seniorům

Odpolední zábavné čtení

 

Září

Pojďme se přivítat – 1. – 3. tř.

Seznámení se s řádem ŠD, ŠK

Ve zdravém těle zdravý duch

Místo, kde žijeme, bezpečná cesta do školy

Zahájení sběru kaštanů, žaludů

 

Říjen

Světový den zvířat

Den Stromů, podzim v zahradě

Jablíčko hraní

Zahájení činnosti zájmových kroužků

 

Listopad

Svatomartinské hrátky

Nastal Advent, výroba novoročenek

Drakiáda jinak

Sokol hraní

 

Prosinec

Čertí rojení

Senior centrum Oáza

Naše České Vánoce

Strom Vánočních přání a vzkazů

Vánoční dílny

 

Leden

Zimní tvoření

Zimní olympiáda

Ptáčci v zimě

 

Únor

Stavby se sněhu

Moji hrdinové

Připravujeme se na plesy

 

Březen

Poznej své smysly

Odpolední zábavné čtení

Ponožkový den

Připravujeme se na Velikonoce

Vítání jara

Senior centrum Oáza

 

Duben

Měsíc bezpečnosti, zdravověda

Čarodějnický rej

Dopravní soutěž školních družin

Den Země

 

Květen

Den matek, Den rodiny

Družina má talent

Senior centrum Oáza

 

Červen

Den Dětí

Den otců

Těšíme se na prázdniny, vodní hrátky

Zahradní slavnost