Informace

Řád školní ŠK a ŠD

 

Struktura ŠD a ŠK

1. oddělení

Mgr. Marie Krusberská

2. oddělení Lenka Muchová
3. oddělení Jana Stružová
4. oddělení Jaroslava Schäferová
5. oddělení Andrea Vajdová
ŠK Ludmila Pavelková, vedoucí vychovatelka

 

Zájmové kroužky

Hra na zobcovou flétnu I, II Lenka Muchová
Vybíjená I, II Jana Stružová
Disko dance I, II Andrea Vajdová
Keramika I., II. Marie Krusberská
Florbal I, II, ŠK Jaroslava Schäferová
Kreativ - rukodělné výtvarné činnosti I, II (ŠK) Ludmila Pavelková

 

 

Hlavní akce školní družiny a školního klubu

 

Září

 • sběr kaštanů a žaludů
 • „Sportovní hrátky“ zábavné soutěžní odpoledne

Říjen

 • „Světový den zvířat“ (4.10) – tématický týden + zábavné soutěžní odpoledne
 • turnaj ve stolním tenise – školní kolo
 • „Den stromů“ – tématický týden + prezentace prací oddělení ŠD

Listopad

 • „Strašidlení“ tematický týden+ zábavné soutěžní odpoledne ŠD
 • výroba dárků a přáníček

Prosinec

 • “Těšíme se na Vánoce“ – naše lidové tradice, koledy, výroba drobných dárků, přáníček a zdobení perníčků – akce pro veřejnost
 • „Čertí rojení“- zábavné odpoledne
 • „Mikulášská nadílka v psím útulku“ – předání výnosu z prodeje žaludů a kaštanů

Leden

 • „Družina má talent“ – soutěž ŠD
 • florbalový turnaj - ŠK

Únor

 • „Ukaž, co umíš“ zábavné sportovní odpoledne (dovednosti s míčem)
 • „Dětský maškarní karneval“ – akce pro veřejnost

Březen

 • turnaj ve vybíjené
 • „Chystáme Velikonoce“

Duben

 • „Dopraváček“ zábavné soutěžní odpoledne pro ŠD
 •  „Den Země“ tematické odpoledne
 • dopravní soutěž ŠD (okresní kolo)

Květen

 • „Přírodovědná stezka“ – soutěže v rámci OzP a výletů do přírody
 • atletický trojboj

Červen

 • výstava kaktusů a sukulentů
 • „Zahradní slavnost“ zábavné odpoledne s vyhodnocením akcí ŠD a dětí