Aktuality

Vánoční dílničky

Hlasování o mikiny

Advent 2023

Plán práce na prosinec 2023

Datum

Hodina

Akce, úkol

5.

8:00

8:55 – 9:40

8:00 – 13:40

ŠD – Školní liga v miniházené

1. B – Chemické hrátky s parlamentem

6. A, 6. B, 6. C – Projekt Mikuláš

6.

8.00

Mikulášská nadílka na 1. stupni (vybraní žáci 9. C)

7.

8:00 – 10:45

8:00 – 10:45

16:00

7. r (SDě) – návštěva archivu

3. A – exkurze (OKO)

Advent ve škole - dílničky

8.

8:00 – 10:45

5. A – exkurze (Zámek Raduň)

9.

13:00 – 14:00

Adventní Kylešovice – Zumba (taneční vystoupení žáků)

12.

8:00 – 10:45

8:55 – 9:40

8:55 – 10:45

15:30

1. B – exkurze (Zámek Raduň)

1. A – Chemické hrátky s parlamentem

Školní kolo Oympiády z Čj

Žabka Gabka – Těšíme se na Vánoce

13.

8:00 – 10:45

1. A – exkurze (Zámek Raduň)

14.

13:00

Družinová liga házené

15.

16:00 – 17:00

Adventní Kylešovice – vystoupení ŠD a ŠK

16.

14:00 – 15:00

Adventní Kylešovice – Vladimír Hron

18.

10:55 – 13:40

6. A – Unplugged 1 (Společenská místnost)

19.

8:00 – 9:40

8:55 – 11:40

8:55 – 11:40

1. A, 1. B – náhradní termín Tv – Trenéři do škol (vel. tělocvična)

1. B – Malování baněk (Muzeum)

6. C – Unplugged 1 (Společenská místnost)

20.

8:00 – 10:45

8:00 – 12:45

6. B – Unplugged 1 (Společenská místnost)

4. A, 4. B – exkurze (Zámek Raduň)

21.

8:00 – 10:45

17:00

1. – 3. ročník – Vánoční koncert

Vánoční posezení (Hotel ALGAR, Kylešovice)

22.

8:00 – 9:40

10:00

 

 

 

Učí se podle rozvrhu

Třídy si mohou uspořádat vánoční besídku s třídními učiteli. 1. – 3. r. mají 4 hodiny, 4. - 5. r. 5 hodin, 6. – 9. r. 6 hodin.

Dřívější odchody na oběd platí. Pokud nějaká třída besídku nechce, TU mi to nahlásí a budou se učit podle rozvrhu, který stanovím.

23. 12. – 1. 1.

Vánoční prázdniny – učitelé čerpají samostudium, někteří dovolenou (viz tabulka „Samostudium“). Družina uzavřena.

2. 1.

9:00

Školení – Sebehodnocení žáků


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)