Aktuality

 


 

 

Události v prosinci

14.

4. C – Vánoční jarmark (Česká spořitelna)

Těšíme se na Vánoce (tvořivé dílničky pro veřejnost)

17.

1. A, 1. B, 1. C - Pohádka (Loutkové divadlo)

4. A – třídní schůzky

18.

3. B - knihovna

Florbalový turnaj školních klubů (Šrámkova)

19.

Opavské Vánočky

6. A – Unplugged (společenská místnost)

2. A - Charitativní koncert (Loutkové divadlo)

20.

3. A, 3. B - Vánoce na Raduňském zámku

2. B - Baňky (Muzeum)

2. B - Baňky (Muzeum)

4. B – Vánoční jarmark (Česká spořitelna)

Vánoční posezení – Alfresco (Kylešovice)

21.

Učí se podle rozvrhu (8:00-9:40)

Třídy si mohou uspořádat vánoční besídku s TU

1. – 3. r. mají 4 hodiny, 4. - 5. r. 5 hodin, 6. – 9. r. 6 hodin.

Dřívější odchody na oběd platí. Pokud nějaká třída besídku nechce, TU mi to nahlásí a budou se učit podle rozvrhu, který stanovím. Zamezen přístup k šatnám TV (obložení), tělocvičny přístupné.

24. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny
2. 1. Provoz školní družiny (dle zájmu)