Aktuality

Od 4. – 22. ledna budou do školy chodit pouze 1. a 2. třídy.

Ostatní třídy zůstanou doma a budou mít distanční výuku, která je ze zákona rovněž povinná. Budou se učit podle klasického rozvrhu bez Tv, Hv, Vv a Pv.

Hlavní komunikační platformou bude dm Software.

Po dohodě s učitelem si žáci mohou vyzvedávat uč. materiály 8:00-16:00 ve vestibulu školy.

V Tv stále platí zákaz sportovních aktivit. V Hv zákaz zpěvu. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně družiny.

Vybavte žáky teplým oblečením - je nařízeno intenzivní větrání tříd i dvakrát za hodinu.

Žáci 3. - 9. tříd mají odhlášený oběd. Pokud ho chtějí, musí si ho přihlásit telefonicky, ale až od 1. 1. 2021 (jinak to systém nebere).

Žáci na distanční výuce si ho mohou vyzvednout v jídelně do jídlonosičů od 11:00 do 12:00.

Žáci s prezenční výukou se mohou stravovat po vyučování od 12:00 do 14:00.

Žáci 1. a 2. tříd mají oběd přihlášený.

Školní klub má zrušený provoz. Zrušeny jsou i družinové kroužky. Družina je otevřena pouze pro 1. - 2. třídy - ranní funguje od 6:00 do 8:00, odpolední je otevřena do 16:00.

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele.

Ve věci stravování se obracejte na školní jídelnu.

 

Žáky nenavštěvující ranní družinu si vyzvedne třídní učitelka před školou v těchto časech:

1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 2. A - 7:50, 2. B - 7:55

 

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v lednu
4.-22. Ve škole prezenčně pouze 1. a 2. třídy, zbytek distančně
22. Odevzdat podklady pro pedagogickou radu
25.

Pedagogická rada

a) Hodnocení výchovně - vzdělávací práce za I. pololetí

b) Kontrola plnění CPPŠ

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 2. čtvrtletí

d) Porovnání počtu pochval a represivních opatření ve stejném období loňského roku

e) Organizační

29. Pololetní prázdniny