Aktuality

Dobrý den,

v souvislosti s blížícím se předvánočním obdobím nám dovolte předat Vám pozvánku na akci Adventní Kylešovice, na které se vedle FK Kylešovice a MŠ Kylešovice spolupodílí krátkým vystoupením i žáci naší školy.

Přeji Vám krásné, klidné a sváteční náladou protkané nastávající dny a týdny.

 

J. Marečková, ředitelka školy

Advent - plakát

Úklid - inzerát

Plán práce na prosinec 2022

Datum

Hodina

Akce, úkol

2.

12:30 – 13:30

 

Tvořivé setkání s Domovinkou - II. skupina

Kontrola elektronické TK za listopad (1. - 9. ročník)

5.

8:00 – 10:45

8:00 – 10:45

10:55 – 13:40

 

2. A – Vánoční animace (OKO)

6. A – sk. Aj Sem – Unplugged 1 (Společenská místnost)

6. A – sk. Aj Sos – Unplugged 1 (Společenská místnost)

ŠD – Vánoční aerobic

6.

8.00

8:00 – 9:40

Mikulášská nadílka na 1. stupni (vybraní žáci 9. ABC)

Školní kolo olympiády z Čj

7.

8:55 – 9:40

 

1. A - Vlastní bezpečí – preventivní program městské policie

ŠD – Školní liga v miniházené

8.

8:00 – 12:45

 

8. C – Den jazyků na Hotelovce

ŠD – animovaná pohádka (kino Mír)

10.

13:00 – 14:00

Advent v Kylešovicích

12.

8:55 – 12:00

8. B – Nástrahy dospívání (Knihovna)

13.

8:55 – 12:00

9:00 (?)

10:55 – 13:40

 

8. A – Nástrahy dospívání (Knihovna)

2. B, 3. B – Charitativní vánoční koncert

6. C – Unplugged 1 (Společenská místnost)

ŠD – Školní liga v miniházené

14.

9:00

10:00 – 11:40

 

2. A – Muzeum

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Návštěva Seniorcentra OASA

15.

8:00 – 10:45

9:00

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

15:30

6. B – Unplugged 1 (Společenská místnost)

2. B – Muzeum

7. – 9. r. (1. sk. – 85 žáků) - Němcová není Babička (KUPE) - 50 Kč

7. – 9. r. (2. sk. – 85 žáků) - Němcová není Babička (KUPE) - 50 Kč

Advent ve škole - dílničky

19.

8:00 – 13:40

12:00

6. ABC – Vánoční zvyky a tradice - projekt

3. AB – začíná Plavání (změna rozvrhu)

21.

17:00

Vánoční posezení (Hotel ALGAR, Kylešovice)

22.

8:00 – 9:40

10:00

 

Učí se podle rozvrhu

Třídy si mohou uspořádat vánoční besídku s třídními učiteli. 1. – 3.r. mají 4 hodiny, 4. - 5. r. 5 hodin, 6. – 9. r. 6 hodin.

Dřívější odchody na oběd platí. Pokud nějaká třída besídku nechce, TU mi to nahlásí a budou se učit podle rozvrhu, který stanovím.

23. 12. – 1. 1.

Vánoční prázdniny - učitelé čerpají samostudium, někteří dovolenou (viz tabulka „Samostudium“). Družina uzavřena.

2. 1.

6:30 – 16:00

8:00

Provoz školní družiny pro zájemce

Školení nebo porada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)