Aktuality

Plakát - 40 let

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.

BELLHOP systém – moderní elektronický způsob vyzvedávání dětí z ŠD přináší příjemnější, rychlejší a bezpečnější postup založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat.

V období od května 2024 bude systém uveden do zkušebního provozu. Ve školním roce 2024/2025 bude již tento způsob vyzvedávání dětí ze ŠD plně využíván. Více informací obdržíte prostřednictvím Školy OnLine v průběhu dubna. Našim cílem je bezpečnost Vašich dětí. Věříme, že budete s tímto systémem spokojeni.

Více na: www.bellhop.cz

bellhop logo

Seznam přijatých uchazečů

Výsledky zápisu

 

Plakát mikiny

Inzerát - účetní

Správce

 

Plán práce na duben 2024

Datum

Hodina

Akce, úkol

19.

8:00

8:00 – 9:40

Funny English Day (ZŠ Vrchní)

7. AC, 8. A, 9. AB – Alkohol je nebezpečná droga (přednáška)

22. 4. – 31. 5.

 

7. B – SYRI (testy + dotazníky)

22.

8:00

8:00

10:00 – 10:45

10:55 – 11:40

16:00

17:00

Den Země pro 1. – 9. ročník

OF v minifotbalu chlapců IV. kategorie

5. B – Testování Scio – Český jazyk (PC učebny)

5. A – Testování Scio – Český jazyk (PC učebny)

Třídní schůzky NS

Třídní schůzky VS

23.

8:00 – 9:40

8:00 – 11:40

2. B – Beseda s bylinkářkou (Knihovna)

1. – 6. ročník - Házej jako Bára – školní kolo soutěže (školní parlament)

24.

8:00 – 9:40

8:00 – 12:30

8:00

9:00

2. A – Beseda s bylinkářkou (Knihovna)

Mladý zahrádkář – soutěž (SŠ Zemědělská)

Okrsková kola McDonalds Cup II. kategorie

4. A – Dopravní hřiště (Malé Hoštice)

25.

9:00

12:00

4. B – Dopravní hřiště (Malé Hoštice)

Družinová liga házené

26.

8:00

10:00

11:00

Okrsková kola McDonalds Cup I. Kategorie

Vyhodnocení školních kol soutěží pro 1. stupeň (společenská místnost)

Vyhodnocení školních kol soutěží pro 2. stupeň (společenská místnost)

29.

8:00

8:00 – 11:40

10:00 – 10:45

10:55 – 11:40

OF ve volejbalu dívek IV. kategorie

8. AB (20 chlapců) – Trh pracovních příležitostí (SOU stavební Opava)

5. B – Testování Scio – Matematika (PC učebny)

5. A – Testování Scio – Matematika (PC učebny)

30.

8:00

8:00

OF McDonalds Cup I. a II. kategorie

OF ve volejbalu chlapců IV. kategorie


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, zastupce@zs-kylesovice.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)