Aktuality

Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZ, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to i u dětí z okresu Opava.

Plán práce na listopad 2021

Datum

Hodina

Akce, úkol

1.

7:40

12:55 – 13:40

14:15

 

Antigenní testování 1. – 9. tříd

7. B – Nekouřit je cool (preventivní peer program)

Pracovní porada

Kontrola elektronické TK za říjen (1. - 9. ročník)

2.

 

Pythagoriáda (učebna FCh, vybraní žáci 6. – 9. r.)

3.

8:00 – 10:45

5. A, 5. B, 5. C – Test ČŠI ČJ – 40 minut (PC učebna č. 32)

4.

8:00 – 10:45

10:55 – 11:40

5. C, 5. A, 5. B – Test ČŠI M – 40 minut (PC učebna č. 32)

7. C (dívky) – akce pro 1. třídu

8.

7:40

Antigenní testování 1. – 9. tříd

11.

14:00

Martinské hrátky - zábavné soutěžní odpoledne ŠD

15. – 19.

 

Soutěž „Draci jinak“

15.

14:15

 

1. pedagogická rada:

a) Hodnocení výchovně - vzdělávací práce za 1. čtvrtletí

b) Práce s žáky se SVP – rozdělení do skupin

c) Zpráva o činnosti VP a SP za 1. čtvrtletí

d) Zapojení žáků do mimoškolní činnosti

e) Adaptace nových žáků

f) Organizační

22.

16:00 NS,17:00 VS

Třídní schůzky

23.

8:00

Vánoční focení (1. - 5. ročník)

26.

 

Slavnostní zahájení adventu (restaurace u hřiště)

(pohádka se sborovým zpěvem, taneční vystoupení, ohňostroj)

29.

 

Návštěva v Seniorcentru Oasa (ŠD)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 

— Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

 

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)