Aktuality

 

Dle Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole od 14. října do 1. listopadu 2020.

Distanční výuka 14. - 23. 10. je povinná. Budou se učit podle klasického rozvrhu bez Tv (i TvF), Hv, Vv a Pv. V první a druhé třídě nebude ani Prvouka.

Hlavní komunikační platformou bude dm Software. Po dohodě s učitelem si žáci mohou vyzvednout učební materiály ve vestibulu školy v 8:00 - 14:30.

Následuje týden prázdnin – 26. a 27. 10. vyhlásí MŠMT jako dny volna, 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. klasické podzimní prázdniny.

Obědy mají žáci odhlášené. V případě zájmu si musíte oběd přihlásit a žák ho může zkonzumovat ve školní jídelně od 11:00 do 12:00

Úřední hodiny v kanceláři školy jsou 8:00 - 11:00. Družina nebude fungovat ani v době prázdnin. V případě potíží se obracejte na své třídní učitele.

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

  Události v říjnu
14. – 23. Krizové opatření vlády – distanční výuka ve všech třídách
26. – 27. Dny volna vyhlášené MŠMT
29. - 30.

Podzimní prázdniny