Aktuality

 

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

PIN je složen z 10 číslic. Pokud je na 1. místě (místech) nula, není v návodu zobrazena, je však nutné ji zadat. Bez správného zadání nelze účet vytvořit.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

 

Události v únoru

18. - 22. 7. ročník - Lyžařský výcvik
18. Úklid po plese
19.

4. B – Kyberšikana a bezpečné chování na internetu

1. A, 1. B, 1. C– bruslení

20.

OF v basketbalu dívek IV. kategorie

1. - 9. ročník - Tonda Obal - beseda o recyklaci

21.

4. B, 4. C, 5. A, 5. B, 5. C - Lesní pedagogika

3. B - Knihovna

22.

Okrsková kola v basketbalu chlapců IV. kategorie

Okrskové kolo recitační soutěže

25. - 1. 3. 1. – 5. ročník – Lyžařský výcvik (Tošovice)
25. 8. B - Brain Fitness (Slezská univerzita)
26. Okrsková kola ve florbalu II. kategorie
28. 8. A, 8. B, 8. C (dívky) – program pro dospívající dívky