Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Události v říjnu

19. 3. B – Život v kutně (Dům umění), návštěva Hlásky
22.-26.

4. a 5. třídy - Projektový týden

„Republika má 100. narozeniny“

23.

4. B – návštěva České spořitelny

1. B - Vlastní bezpečí - beseda s policií

4. C – návštěva České spořitelny

9. A, 9. B - prezentace SOU stavební

24.

1. A, 1. C - Vlastní bezpečí - beseda s policií

4. A, 5. A, 5. C – exkurze (Muzeum Holasovice)

9. B – Beseda na úřadu práce

25. Turnaj ve vybíjené ŠD (Šrámkova)
29.-30.

Podzimní prázdniny (učitelé samostudium)

Provoz ŠD dle zájmu rodičů