Aktuality

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

PIN je složen z 10 číslic. Pokud je na 1. místě (místech) nula, není v návodu zobrazena, je však nutné ji zadat. Bez správného zadání nelze účet vytvořit.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Eva Valečková, valeva@zsk.opava.cz, 553 821 978 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


 

 

Události v červnu

17. - 19. 5. A, 5. C – Výlet (Jedovnice)
17. - 21.

2. A - Ozdravný pobyt (Lipová Lázně)

6. A, 8. A - Ozdravný pobyt (Lipová Lázně)

6. B, 8. C - Ozdravný pobyt (Jindřichov u Velkých Losin)

8. B - Ozdravný pobyt (Dolní Bečva)

17.

1. B, 1. C – ZOO Ostrava (exkurze)

2. B – Rafty (Stříbrné jezero)

18. - 21. 2. B – Výlet (Jakartovice)
18. 3. A, 3. B – ZOO Lešná (exkurze)
19. - 21. 9. A, 9. B - Výlet (Lipová Lázně)
19. 4. A, 4. B, 4. C, 5. B, 7. A, 7. B – Babička drsňačka
20. 1. A - cyklistický výlet s rodiči
24.

Pedagogická rada

  • Hodnocení výchovně vzdělávací práce za II. pol.
  • Hodnocení plnění CPPŠ 2018/2019
  • Hodnocení práce MS, PK, VP, SP, MP a M ICT
  • Efektivita využívání pomůcek
  • Návrhy do CPPŠ pro rok 2019/2020
  • Organizační
25.

1. A – Rafty

3. B - Knihovna

26.

Odevzdávání učebnic, třídnické práce (NS - 4h, VS - 5h)

3. B – Besídka pro rodiče k ukončení 3. třídy (16:00)

27.

Předávání učebnic

Vyhodnocení úspěšných žáků ve velké tělocvičně

(NS - 4h, VS - 5h)

Odevzdání KL, TV, TK a záznamníků

Slavnostní loučení se s žáky 9. ročníku (Hauerova)

28.

Vysvědčení

Pracovní porada