Soutěže a olympiády

Astronomická olympiáda

Dne 14. 11. 2018 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Zúčastnilo se jí 19 žáků, z nichž 14 postoupilo do krajského kola. Jsou to tito úspěšní řešitelé. Za kategorii 8. a 9. ročník: Jan Seemann, Sabina Šindlářová, Martin Scheidel. Za kategorii 6. a 7. ročník: Jakub Martinák, Beáta Klimešová, Ondřej Huťa, David Binar, Kristýna Ryparová, Amálie Burdová, Klára Rončková, Adriana Havlíčková, Karolína Heinzke, Alexandr Vodák, Karolína Foltýnová.

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Na začátku listopadu proběhlo v 9. ročnících školní kolo soutěže s názvem Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2018-2019. Na prvním místě se umístila Simona Bokišová z 9. A, na 2. místě Natálie Skácelová z 9. A a o 3. místo svedli souboj Markéta Seichterová z 9. A, Adéla Slivková z 9. A a Martin Štibraný z 9. B. Toto místo obhájila Markéta Seichterová. Tito tři nejlepší soutěžící postupují do krajského kola, které se bude konat 12. 12. 2018 na SPŠCH v Ostravě.

 

Zůstaň nad vlivem

S radostí oznamujeme, že žákyně naší školy Eliška Čiržová zvítězila v celostátním kole soutěže „Lepší život neexistuje, užij si ten svůj“.  Kampaň „Zůstaň nad vlivem“ upozorňuje na nebezpečí závislostí u dětí a mladistvých.Do této soutěže bylo posláno 5 prací žáků 9. ročníku z naší školy. Většina žáků psala na toto téma úvahu, ale Eliška velmi ráda a krásně fotí, a proto si za svou formu prezentace vybrala fotopříběh a ten odbornou porotu svou originalitou zaujal natolik, že Eliščina práce postoupila v celostátním finále mezi TOP 10 soutěžních příspěvků. Poté po hlasování široké veřejnosti obsadila spolu ještě s jednou soutěžící úžasné první místo. Eliška si pro své ocenění pojede do Brna, kde se bude také účastnit natáčení klipu s profesionálním štábem.

MTB Cross

Ve čtvrtek 27. září proběhl na Stříbrném jezeře v Opavě cyklistický závod MTB Cross. Naši žáci byli velmi úspěšní, kromě vítězství ve štafetě se prosadili i mezi jednotlivci. Vítězové svých kategorií byli Václav Najser, Karolína Neugebauerová a Jakub Mušálek. Michal Neugebauer dojel na 2. místě. Štafeta ve složení Neugebauerová, Mušálek, Neugebauer zvítězila s velkým náskokem před ostatními. Gratulujeme!!!

Stužkonoska modrá

V rámci kulturního festivalu Bezručova Opava se ve středu 19. 9. 2018 uskutečnila recitační soutěž určená pro žáky vyššího stupně opavských ZŠ a nižšího stupně Mendelova gymnázia. V této soutěži jsme v loňském roce dosáhli velkého úspěchu, kdy Kateřina Jombíková zvítězila a Martin Svoboda se umístil na krásném třetím místě. Letos se oba naši žáci zúčastnili opět a ani tentokrát se ve velké konkurenci neztratili. Martin porotu zaujal svým sebevědomým projevem při recitaci básně Bulata Okudžavy - Člověk z blankytu a Katka se dokonce opět umístila na oceněných místech, kdy získala za svou procítěnou recitaci básně Raport Fráni Šrámka krásné třetí místo. Tuto soutěž pořádá Památník Petra Bezruče v Opavě při příležitosti výročí narození slavného opavského básníka.


Soutěže a olympiády 2017-2018

Soutěže a olympiády 2016-2017

Soutěže a olympiády 2015-2016

Soutěže a olympiády 2014-2015

Soutěže a olympiády 2013-2014

Soutěže a olympiády 2012-2013