Projekty

Projekt eTwinning Re-li-sh

Získal v tomto roce certifikát kvality, který uděluje národní podpůrné středisko projektů eTwinning.

Projekt „Read- listen-share“, tedy „Čti-poslouchej-sdílej“, který vedla p. učitelka Jana Sosíková, se zúčastnili žáci loňské 3. A, s paní učitelkou Lenkou Jurášovou.

Žáci letošní 4.A získali žákovský Certifikát kvality a drobný dárek, jako poděkování za svou práci na projektu.

   

 

Projekt eTwinning: Voda

Plán projektu:

Září, říjen:

Ve třídách: budou žáci a rodiče seznámeni s pravidly bezpečnosti na internetu.

Na Twinspace: Jednotliví účastníci se představí, označí svou polohu na mapě, pošlou video, nebo obrázky na Twinspacewall.

 

Listopad - duben:

Všechny třídy se nebudou schopny zúčastnit všech témat. Vytvoříme pracovní skupiny podle přání jednotlivých tříd. Učitelé provedou organizaci a propojení jednotlivých pracovních skupin. Žáci budou pracovat na tématech a porovnávat výsledky svých prací.

V dubnu dokončíme práci na jednotlivých podtématech a prezentujeme své výsledky formou interaktivního časopisu (Madmagz)

 

Květen, červen:

V půli května časopis bude dokončen a děti ho budou mít k dispozici.

Společně složíme píseň o vodě, každá sloka v jiném (mateřském) jazyce a zazpíváme na společné videokonferenci. Vytvoříme video k této písni.

Žáci si vyzkouší kviz, vztahující se k různým informacím o vodě, které společně nashromáždili ve svém časopise.

Rodiče budou mít možnost se seznámit s výsledkem projektu. (Prezentace projektu na stránkách školy…)

 

O čem bude projekt „Voda“.

Použití v denním životě.

Zaměstnání spojené s vodou v naší zemi (v minulosti a dnes).

Pokusy s vodou.

Matematika: úkoly na měření objemu.

Tělocvik: sport a voda.

Umění: naši umělci a jejich nejslavnější díla týkající se vody.

Výtvarná výchova: práce dětí na téma voda.

Český jazyk: píseň nebo báseň o vodě.

Zeměpis/vlastivěda: naše nejznámější řeky, jezera, rybníky.

Dějepis: historie vody v dějinách a její vliv na ekonomický rozvoj a životní prostředí.

 

 

Toto video vytvořila p. učitelka J. Sosíková pro projekt eTwinning „Water“.

Žáci pod vedením p. učitelky K. Kuřicové kreslili pod dojmem symfonie Bedřidřicha Smetany „Vltava“.

 

eTwinning - starší

Pobyt v jarní přírodě

Comenius

Jazykově vzdělávací projekt