Projekty

Naše škola zahájila od 1. 8. 2020 projekt Podpora speciálního pedagoga III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt nám v prvé řadě umožní realizaci společného vzdělávání žáků prostřednictvím podpory speciálního pedagoga.

Dále se uskuteční projektový den ve škole.

Věříme, že projekt zlepší profesní odbornost pedagogického sboru a povede k lepším výsledkům ve vzdělávání žáků.

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

 

Podrobněji zde


 

EU peníze školám

 

Naše škola využila možnosti čerpat finance z ESF a podala projekt s názvem POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA. Měl by škole pomoci vytvářet lepší podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a přírodních věd.

Přehled zpracovaných šablon

 

 

eTwinning

 

Pobyt v jarní přírodě

 

Comenius

 

Jazykově vzdělávací projekt