Práce žáků

Lidice 2017 - medaile za kolekci grafiky 

Regionální pověsti

Žáci 4. A si vyzkoušeli, jak vzniká pověst.  Nejprve jsme si v hodinách čtení přečetli dvě nejznámější  pověsti o vzniku Opavy.  Dalším úkolem dětí bylo na základě těchto  informací  (a dalších poznatků získaných z regionální příručky o  Opavsku) vytvořit místní pověst. 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice

Den Země

 

Listy

 

 

 

 


 

Mikuláši