Práce žáků

Toto video vytvořila p. učitelka J. Sosíková pro projekt eTwinning „Water“.

Žáci pod vedením p. učitelky K. Kuřicové kreslili pod dojmem symfonie Bedřidřicha Smetany „Vltava“.

Lidice 2017 - medaile za kolekci grafiky 

 

 

 

 

Regionální pověsti

Žáci 4. A si vyzkoušeli, jak vzniká pověst.  Nejprve jsme si v hodinách čtení přečetli dvě nejznámější  pověsti o vzniku Opavy.  Dalším úkolem dětí bylo na základě těchto  informací  (a dalších poznatků získaných z regionální příručky o  Opavsku) vytvořit místní pověst. 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice

 

 

 

 

Den Země

 

Listy