Akce a události 2020-2021

Rozloučení s deváťáky

Dětský den

 

Ozdravný pobyt 5. B

Dětský den

 

Den dětí - 1. stupeň

Dne 1. června 2021 se uskutečnil dětský den pro žáky 1. stupně. Již ráno se sešel školní parlament a žáci devátých tříd společně s paní učitelkou Hejtmanovou a připravovali si svá stanoviště. Těch bylo celkem jedenáct, různorodě zaměřené - např. sportovní, kreslící či naukové. Děti měly příležitost si zaběhat, třídit odpad, postavit se náhodě nebo projevit své umělecké dovednosti. Do půl deváté se všichni připravovali, poté začaly třídy rotovat po školním areálu. U toho nám po dlouhém deštivém jaru přálo počasí, hezky svítilo sluníčko a dýchlo na nás téměř začínající léto. Každé stanoviště bylo bodováno a všichni měli šanci se umístit, protože každá třída vynikala v něčem jiném. Paní učitelky své děti neúnavně povzbuzovaly a při některých disciplínách se také aktivně zapojily a program si užívaly společně s dětmi. Děti získaly sladkou odměnu a po dvanácté hodině se konalo vyhlášení, kde se předávaly památeční diplomy. Všichni zúčastnění vypadali spokojeně a dětský den si náležitě užili, poděkovali pořadatelům a příjemnou akci zakončili potleskem.  

Nela Sučanská, školní parlament

Dětský den

 

Projektový den ve výuce

V dubnu jsme ve třídě 5. A realizovali projektový den ve výuce zaměřený na programování a algoritmické myšlení. Odborník z praxe Petr Semenišín přiblížil žákům práci programátorů na programu Robot Karel. Žáci si vyzkoušeli používání základních příkazů a tvorbu jednoduchých algoritmů, pomocí kterých jejich roboti procházeli připravenými bludišti.

Programování - Robot Karel

 

Den Země - ukliďme svět od odpadků

Děkujeme žákům naší školy, kteří se zapojili do akce: "Den Země - ukliďme svět od odpadků" s Českým svazem ochránců přírody. Akce byla dobrovolná pro rodiče s dětmi a proběhla ve dnech 22. - 25. 4. 2021.

Sběr odpadu

 

Na zahradě u budovy Na Pomezí vyrostly kraslicovníky!

Děti z prvních, druhých a třetích tříd vyzdobily keře a stromy na školní zahradě různě malovanými a  oblepovanými  kraslicemi a vajíčky z papíru. Jedno je krásnější než druhé a zahrada se vesele rozzářila.

Kraslicovníky

 

Velikonoční přání pro seniory

Žáci 2. A v rámci distanční výuky vyrobili pro seniory z Vily Vančurova velikonoční přání:

Přání pro seniory

 

Video - Den učitelů 28. března 2021

Známý youtuber Jan Hruška zveřejnil na svém kanále Video - Den učitelů 28. března 2021:

 

Dinopark

Co se vybaví druhákům, když se řekne minulost? Pravěk a pravěká zvířata! Znalosti dětí jsou v tomto oboru neuvěřitelné, a tak by byla škoda toho nevyužít. Spojila se prvouka, výtvarná i pracovní výchova a začalo se. Nejprve společně, jak jinak než online. Ale postupně se do vyrábění, kreslení a malování přidávali i další členové rodin. Pravěkých zvířat bylo stále více, a tak vznikl nápad  založit "Dinopark". Poděkování patří všem jednotlivcům i rodinným týmům!
 

     

 

Třídní výzva - 3. B

Ve třídě 3. B  začali foto-soutěž (třídní výzvu). Dítě se vždy musí vyfotit u zadaného místa. Jako první výzvu splnila Lucie Kotullová (zadání - kostel, obchod, úřad).

    

 

Překonej svého tělocvikáře a Cesta kolem ČR

Ahoj, jak už jsme slibovali, rozjíždíme "projekty" 1. Cesta kolem ČR (více info v elektronické ŽK) a 2. Překonej svého tělocvikáře. A právě tohle je první možnost, jak překonat svého tělocvikáře, konkrétně paní učitelku Renátu Šťastnou, která si pro vás připravila tuhle skvělou dobrovolnou kotoulovou čelenč. Tak s chutí do toho a nezapomeňte se nejdříve důkladně rozcvičit. Pokud byste se chtěli také pochlubit ve svém snažení, můžete poslat video na hrujan@zsk.opava.cz (můžete také uvést, jestli video chcete, nebo nechcete zveřejňovat).

 

Kniha 3. B

Kniha 3. B obsahuje část prací z covidové distanční výuky. Najdeme v ní slohy, práci s čísly a vypracované pracovní listy.

 

Práce z literatury (9. A) a dějepisu (7. A)

Zde jsou ukázky prací našich žáků. Dva kaligramy z hodin češtiny v 9. A jsou od Terezy Kopáčkové (motýlci) a Valentýny Mackové (záchod). Z dějepisu v 7. A pocházejí iniciály od Veroniky Schaalové, kdy měli žáci zpracovat iluminaci iniciál svého jména buď původním středověkým způsobem, nebo moderně (jak by to udělali iluminátoři v dnešní digitální době). Verča si zvolila moderní přístup inspirovaný japonským anime.

    

 

Čajový čtenářský klub 9. B

I takto může vypadat slohový úkol: popiš čtenáře podle čajového sáčku a přidej milý vzkaz.

    

 

Akrostichy

Žáci z 6. B a 6. C vytvářeli během distanční výuky v hodinách literatury a slohu akrostichy na svá jména. Zde několik ukázek, jak se jim to povedlo.

    

   

 

Popis pracovního postupu

Nevíte, co si dnes připravit na oběd, svačinu či večeři? Můžete se inspirovat žáky třídy 7. A, kteří dostali během distanční výuky za úkol připravit nějaké jídlo v rámci tématu Příprava pracovního postupu. Jejich práce jsou moc povedené a tímto jim a rodičům děkujeme za skvěle odvedenou práci.

    

  

 

Spojení dějepisu s literaturou v 7. C

Žáci 7. C dostali za úkol zúročit své znalosti z dějepisu z prvního pololetí a vymyslet originální báseň na látku z tohoto období historie, která je nejvíc zaujala. Nepřekvapila převaha básniček s tématem Vikingové. Objevily se však také velmi povedené básničky o prvních Přemyslovcích či období Velké Moravy, kdy k nám přišli věrozvěsti Konstantin a Metoděj. Přidáváme několik ukázek, ať sami posoudíte, jak se jim to povedlo.

    

  

  

 

Vysvědčení pro rodiče

Skončilo 1. pololetí a mělo by se rozdávat vysvědčení. Děti si budou muset počkat, ale rodiče žáků 6. A dnes vysvědčení dostanou od svých dětí. Je to skvělá příležitost ocenit dospěláky doma za všechno, co v rámci distanční výuky zvládají, jak pomáhají řešit nejrůznější problémy a jsou dětem oporou. Připojujeme se k výbornému hodnocení, děkujeme rodičům za pevné nervy, trpělivost a pomoc při distanční výuce.

    

  

 

Vánoční básnička a cukroví pro seniory z vily Vančurova

Žáci třídy 6. B poslali seniorům z vily Vančurova malý dárek v podobě vánočních básniček a domácího cukroví, aby jim pozvedli náladu v této nelehké době.

    

 

Slavnost slabikáře - 1. B

 

Mikuláš 2020

V těžké Době covidové dorazil na naší školu Mikuláš. Děti tentokráte byly všechny hodné, proto mohli čerti zůstat v karanténě. Zkušený anděl kvalitně zastal všechnu práci a tak letos proběhlo předávání perníčků od SRPŠ mimořádně hygienicky.

 

Loučení se slabikářem

Většinou se děti loučí se svou první učebnicí v červnu, ale loňští prvňáčci se se Slabikářem rozloučili až v letošním školním roce. Společně si zasoutěžili, luštili hádanky a plnili spoustu připravených úkolů.

 

Sběr kaštanů a žaludů
 

Mezi tradiční akce naší školní družiny patří sběr kaštanů a žaludů. Tímto pomáháme nejen myslivcům, kteří nasbíranými  kaštany a žaludy v zimě krmí zvířátka, ale také útulku v Opavě. Peníze, které získáme za sběr, darujeme právě útulku. Z důvodu nařízení vlády a uzavření škol trvala naše sběrová akce pouze pár týdnů. Proto děti nasbíraly méně než v minulých letech. Do sběru se zapojilo celkem 42 dětí z prvních až pátých tříd. Celkově se podařilo nasbírat 728 kilogramů. Po návratu do školních lavic budou děti za svou snahu odměněny. Všem dětem a rodičům děkujeme za pomoc a aktivitu při sběru.

    

 

Vítání prvňáčků