Akce a události 2019-2020

 

Den dětí se Slezským FC

Sportovní manažer Alois Grussmann, ambasador mládeže Zdeněk Pospěch a odchovanec Štěpán Harazim dnes navštívili školu.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí předali ředitelce Janě Marečkové drobné dárečky pro všechny žáky a žákyně.

Děti byly z kelímků s potiskem a plněných bonbónů Slezáčků v barvách SFC nadšené. Děkujeme!

Žák roku

Oceněná Sabina Šindlářová se objevila v březnové Hlásce.
https://www.opava-city.cz/…/media/hlaska/nova-stranka-3.html
Na setkání nejlepších žáků opavských škol převzala ocenění z rukou 1. náměstkyně primátora Bc. Hany Brňákové
a pro zúčastněné přidala působivé kytarové vystoupení.
https://www.opava-city.cz/…/nejlepsi-skolaci-lonskeho-roku-…
Gratulujeme!

    

Anglická Popelka

Anglická Popelka 1 (video)

Anglická Popelka 2 (video)

Anglická Popelka 3 (video)

Anglická Popelka 4 (video)

Anglická Popelka 5 (video)

 

Cesta města

Dne 10. prosince 2019 se v Obecním domě uskutečnil edukační program pro žáky 7. ročníku semináře z dějepisu na téma „Cesta města“ se zaměřením na středověké dějiny Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin po čtyřech, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Prvním z nich byla hra na „archeology“, kdy každá skupina měla poznat, o jaký středověký předmět se jedná a k jakému účelu tento artefakt sloužil. Poté žáci hledali v barevně odlišených krabicích předměty, které mohl středověký člověk za svého života užívat. Mezi dobovými nádobami, hřebeny či šperky se  totiž nacházely i současné výrobky, které měli vytřídit. Poté si žáci prohlédli vitríny s vystavenými originály. V průběhu samotné expozice doplňovali do pracovních listů odpovědi, které si museli sami vyhledat v rámci výstavy s následnou společnou kontrolou. Nakonec žáci psali list ve středověkém písmu a posléze ho zapečetili.

 

Mikuláš na 1. stupni

Mikuláš na 1. stupni (video)

I letos dorazil Mikuláš se svou družinou, která postrašila zlobivce a rozdala perníčky.

Vánoční setkání

Dne 3. 12. 2019 jsme přivítali vzácnou návštěvu v keramické dílně. Pozvání přijalo 10 mentálně i tělesně postižených  lidí z denního stacionáře Domovinka. Pozvali jsme je k příjemnému vánočnímu tvoření v keramické dílně, kde si vyrobili vánočního kapra z keramické hlíny. Bylo to velmi milé a pozitivní setkání. Všichni klienti Domovinky se s úsměvem na rtech pustili do práce. Někteří pracovali s hlínou úplně poprvé. Všech 10 klientů domovinky zvládlo kapra na jedničku. J

Ráda bych zavedla tradici a přivítala tyto lidi i na dalších akcích, které pro ně chystám. - Jana Válková

 

Výzdoba pro Vilu Vančurova

Děti ze 4. B se v rámci pracovní výchovy podílely na výrobě vánočních dekorací pro Vilu Vančurova (domov pro seniory). Osobně jim pak své výrobky předaly a děvčata je potěšila také vánoční básničkou, kterou si nacvičila s paní asistentkou.

"Jménem pana ředitele Vám srdečně děkujeme za dar, který nám donesli žáci 4. B v doprovodu paní učitelky a asistentky pedagoga. Jejich nádherní andělíčci rozzářili naše chodby a na tvářích seniorů vykouzlili úsměv. Dekorace v podobě šedivých vloček měly obrovský úspěch a senioři byli velmi nadšení, hned si s nimi vyzdobili pokoj. Navíc byli velmi překvapení, děti se naučily básničku a na pokojích u seniorů ji přednášely. Bylo to velmi příjemné setkání, které zahřálo u srdce. - S přáním hezkého dne Adéla Otipková, Vila Vančurova o.p.s."

 

Recyklohraní - slavnostní vyhlášení

1. B - Slavnost slabikáře

Dětem z 1. B  ve středu 20. 11. slavnostně předala Slabikáře čarodějnice Klotylda. VIDEO

V čarodějném kouzlení s písmenky jí pomáhaly i děti ze 4. B třídy přestrojené za pohádkové bytosti.

 

Poklad Inků - Brno

Dne 8. listopadu 2019 navštívili vybraní žáci sedmých a osmých tříd pod vedením Petry Poledňákové a Radomíra Krusberského celosvětovou výstavu týkající se zlatého pokladu Inků. Hned při vstupu do expozice každý z nás obdržel lístek se jménem a vyobrazením jednoho z mocných inckých vládců. Poté jsme si vyzvedli audioprůvodce a mohli vstoupit do samotné expozice. Hned v úvodní výstavní síni se žáci seznámili s dějinami osídlení Ameriky a jednotlivými předkolumbovskými civilizacemi. Poté následoval dokumentární film, který nás měl stručně seznámit s historií osídlení Jižní Ameriky Inky a nastínil, co nás v následujících výstavních částech čeká. Nyní už následovala samotná výstava týkající se indiánského kmene Inků. Ve vystavených vitrínách si mohli žáci prohlédnout část bohatého zlatého pokladu tohoto vyspělého předkolumbovského kmene. Poslední výstavní síň se zaměřila na dobytí mocné říše španělskými dobyvateli.

 

Bubakiáda 2019

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo již tradiční setkání duchů a strašidel s lampionovým původem a stezkou odvahy, kterou si letos pro své mladší spolužáky připravila třída 9. B.

Recyklace odpadu

V pátek 8. listopadu proběhla pro žáky prvního stupně a šestého ročníku krátká přednáška na téma recyklace odpadu. Žáci si připomněli důležitost recyklace a dozvěděli se, co vše je možné z již jednou použitých věcí znovu vyrobit.

    

Halloween v I. B

6. C v knihovně

První listopadové pondělí se žáci 6. C vydali do Knihovny Petra Bezruče v Opavě, kde se zúčastnili besedy na téma "ŘECKÉ BÁJE." Tomuto učivu se děti věnovaly v literatuře celý minulý měsíc, a tak si díky poutavé přednášce své znalosti zopakovaly a nějaké nové informace získaly. Většina žáků se do besedy velmi aktivně zapojila a svými vědomostmi šesťáci paní knihovnici mile překvapili.

    

Halloween na prvním stupni

Dne 31. 10. 2019 proběhla výuka na prvním stupni ve strašidelném duchu. Na chodbách i v lavicích tak bylo možné vidět monstra, duchy, kostlivce či čarodějnice a také část výuky se týkala tohoto svátku. Nakonec se všichni setkali na strašidelné přehlídce. Učení si všichni užívali!

2. konference žákovských parlamentů

Dne 23. 10. 2019 se v Krnově uskutečnila 2. konference žákovských parlamentů z Moravskoslezského kraje. Navštívili jsme krnovské Středisko volného času, kde se sešly žákovské parlamenty z různých koutů našeho kraje. Celou akci pořádal žákovský parlament ze základní školy Krnov Janáčkovo náměstí, který si pro nás předem nachystal nabitý program. Konference se také zúčastnilo několik vážených hostů: Ing. Tomáš Hradil – starosta města Krnova, Mgr. Pavel Moravec – místostarosta města Krnova, Ing. Pavlína Říhová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Veronika Pevná – ze sdružení Škola pro demokracii a Mgr. Karel Handlíř – ředitel ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí.

Tito hosté i s pořadateli nám pomáhali společně řešit problémy dnešní doby a ukázat nám podstatu demokracie. Hlavními tématy této konference byla Škola bez plastu a Parlament za všechny, všichni za parlament. Všechny parlamenty rozdělené do skupin se snažily najít co nejvíce možností, jak omezit plast ve školách (např: papírové sáčky v bufetu, třídění a recyklace plastu, znovupoužití plastových výrobků ve výtvarné výchově a jiných předmětech…). Následně se naše návrhy prezentovaly. Jiní měli na starosti druhé téma týkající se samotných parlamentů a jeho důležitost pro správné klima na školách. V závěru nám některé parlamenty představily prezentace o jejich fungování na školách. Někteří se podíleli na charitativních sbírkách peněz, jiní nás inspirovali rozličnými akcemi na jejich školách (např: Den dvojčat, Valentýnská pošta či různé formy oslav dne učitelů).

V rámci konference jsme využili příležitosti a navázali jsme kontakt se školou v Mladecku. Díky této spolupráci se budeme navzájem inspirovat, pomáhat si a dělit se o zkušenosti. Celá konference pro nás byla velkým zážitkem a jsme rádi, že jsme mohli být její součástí.

Za školní parlament Nela Sučanská a Martin Svoboda, VIII. B

První třída - podzimní výprava

Děti první třídy se vydaly pozorovat podzimní přírodu. Cestou se jim podařilo objevit pravý skřítkovský klobouk, ve kterém se ukrývala tajná zpráva pro děti. V průběhu vycházky prvňáčci skládali písmenka z větviček, hledali různé přírodniny, krmili kachny a labutě a na závěr pouštěli draka. Ve škole si zkusili vyrobit svého skřítka.

2. B - Jablíčkový projekt

Celý třetí říjnový týden se v druhých třídách točil kolem jablíček. Děti se učily tanec mazurka na píseň "Měla babka čtyři jabka", jablka vážily, měřily a řadily podle velikosti. Poté žáci vytvořili "živý obraz jabloně", ochutnávali a porovnávali chuť různých odrůd. Ve výtvarné výchově pak děti jablíčka kreslily a v češtině dokonce vymýšlely báseň. Projekt proběhl ve všech druhých třídách a byl velmi podařený.

3. B - poznávání Opavy

Návštěva archivu

V úterý 1. října 2019 se žáci 7. ročníku semináře dějepisu podívali do opavského zemského archivu. Zde se seznámili s fungováním archivu, dozvěděli se, co obnáší práce archiváře a prohlédli si části budovy, do kterých se obyčejný návštěvník zpravidla nepodívá (např. depozitář či matriční sál). Hlavní náplní programu však byly ukázky dobových archiválií a pečetí.

2. B - Na návštěvě u grafika

3. B - dopravní hřiště

6. B - "Na návštěvě u grafika"

Galerijní animace k výstavě:  Michal Cihlář,  Pavel Piekar  - Portréty od A do Ž

1. A v Minizoo

3. října navštívily děti z 1. A opavskou Minizoo. Prohlédly si některá zvířata, dozvěděly se zajímavosti o jejich životě a k jejich svátku jim přinesly dobroty, ovoce a zeleninu.

Preventivní program 2. ročníku

Protože je velmi důležité včasné zařazení preventivních aktivit již na prvním stupni, proběhl v září tohoto roku ve druhých třídách program zaměřený na kamarádství a dobré vztahy ve třídě.  Děti se pomocí zábavných her dozvěděly mnohé o sobě, ale také o svých spolužácích. Velmi zajímavé aktivity byly např. hra na vichřici, kdy si děti mohly uvědomit, co vše mají společného a v čem je každý z nich naopak zcela originální. V pohybových hrách pak spolupracovali žáci nejen se svým nejbližším kamarádem ze třídy, ale společně celá třída jako jeden tým.

Další zajímavé hry byly: teploměr emocí, hra na rekordy či kapitána lodi. Tento program není přínosný jen pro samotné děti, ale také pro třídní učitelky, neboť mohou děti vnímat při jiných aktivitách a všímat si jejich bezprostředních reakcí.

Dresy z OBI

Již 20 let je OBI market v Opavě stabilní a spolehlivou adresou pro domácí kutily a milovníky zahrad. Kromě toho chce OBI podporovat práci s dětmi a mládeží při sportovních a pohybových aktivitách. Za spolek SRPŠ jsme rádi, že byla právě pro tuto podporu rozvoje pohybu a sportu mezi dětmi vybrána naše Základní škola v Opavě Kylešovicích. Mohli jsme tak předat dětem školy materiální podporu ve formě sportovního úboru - dresy, trenýrky, štulpny.

Za celý kolektiv SRPŠ

předseda Luboš Holoubek

    

Vítání prvňáčků