Akce a události 2021/2022

Vysvědčení - 1. ročník

Vysvědčení - 1. ročník

 

Vyhodnocení reprezentantů školy

Dne 29. 6. 2022 byli vyhodnoceni nejúspěšnější reprezentanti naší školy ve sportovních i naukových soutěžích za letošní školní rok.

Vyhodnocení reprezentatů

 

Poděkování a loučení 3. A s třídní učitelkou

  Loučení 3. A s TU  Loučení 3. A s TU

 

Veselé aktivity pro prvňáčky

Žáci třídy 7. C zakončili svůj celoroční projekt Hrej si s námi! určený pro prvňáčky. V posledním týdnu připravili svým malým kamarádům hru na šipkovanou s plněním úkolů. Na závěr děti hledaly poklad a konečně dostaly tu pravou medaili – kovovou! 

Všem sponzorům z řad rodičů a přátel školy děkuje akční skupina 7. C a jejich třídní učitelka ☺

  Hrej si s námi Hrej si s námi Hrej si s námi

 

Výstava "Tutanchamon - jeho hrobka a poklady"

Dne 24. června 2022 navštívili vybraní žáci tříd 6. A a 6. B celosvětovou výstavu týkající se jednoho z nejznámějších egyptských faraonů – Tutanchamona pod vedením p. uč. Petry Poledňákové a p. uč. Lydie Slezákové. Hned při vstupu každý z nás obdržel audio průvodce a nyní jsme mohli vstoupit do samotné expozice. Postupně jsme procházeli jednotlivými částmi výstavy a prohlíželi si věrné repliky pohřebních komor s přesnými kopiemi nalezených milodarů. Velký zájem vzbudily především vystavené sarkofágy, zlatý trůn i posmrtná maska faraona Tutanchamona. Součástí výstavy byly i poutavé videodokumenty o životě panovníka Tutanchamona a jeho rodiny, ale především zajímavě zpracovaný příběh archeologa Howarda Cartera, který objevil jeho dosud nevykradenou hrobku s veškerým bohatstvím. Po skončení prohlídky jsme poté už jen odevzdali audio průvodce a s brněnským výstavištěm se rozloučili.

Tutanchamon

 

1. A v ZOO

1. A v Zoo

 

7. B - Laser Tag

Žáci 7. B si užili jako odměnu za sběr papíru svůj den.

7. B - Laser Tag

 

1. A - Rafty

1. A - Rafty

 

1. A - červen 2022

1. A - červen 2022

 

Karolína Foltýnová na Hlásce

Karolína Foltýnová z 9. C byla na Hlásce oceněna mezi nejlepšími žáky opavských škol. Tyto školy dohromady v Opavě navštěvuje více než 4 700 žáků, vybráno bylo 14 nejtalentovanějších, nejaktivnějších a v různých vědomostních, dovednostních a sportovních soutěžích a olympiádách neúspěšnějších. K úspěchu jim poblahopřáli a za skvělou reprezentaci své školy i města Opavy jim poděkovali náměstek primátora Petr Orieščík a vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

 

Karolína Foltýnová na Hlásce

 

Na skok do Prahy

Ve čtvrtek 2. června jsme si s žáky 7. C přivstali a v doprovodu paní učitelky Staňkové naskočili do rychlíku Českých drah směr Praha. Důvodem byl Veletrh vědy – největší vědecká expozice a show pro školy v České republice – pořádaný Akademií věd. V šesti halách na Letné nás k interaktivní zábavě čekaly stánky téměř stovky vědeckých pracovišť a vysokých škol od psychologických a archeologických přes biologické a chemické až po fyzikální a astronomické.

Mohli jste tady zažít procházku tropickým pralesem, pozorovat jízdu levitujícího vláčku na velmi odvážné trase, zahrát si hru u tibetského stanu, projít laserové bludiště či pracovat v chemické dílně. K dispozici byly dětem obří dalekohledy, roboti na dálkové ovládání, trenažér stíhačky, detektor lži a další technologické vychytávky prospěšné pro každodenní život. Jestli někdo doteď nevěděl, proč se ve škole učí dějepis, fyziku, přírodopis a chemii, tady to pochopil. Za splněné aktivity a hry dostávaly děti drobné dárky a po areálu se pohybovali maskoti připravení zapózovat před fotoaparátem.

Počasí nám přálo, a tak jsme v odpoledních hodinách zvládli i bleskovou prohlídku centra Prahy - proběhli jsme Sherwoodem, viděli synagogu i věž  Jindřišku, prosmýkli jsme se kolem Prašné brány na Staroměstské náměstí, viděli hady, sovu a spoustu zlata, přehopsali jsme Karlův most, na Malé Straně nás to v metru příjemně ofouklo a na Václaváku jsme ještě stihli dlabanec. Pak už jen počkat na přímé spojení do Opavy („Omlouváme se za zpoždění vlaku …..“) a hurá domů. No, hurá, vlastně to bylo spíš „Proč tady nemůžeme zůstat přes noc?“ Tak snad příště :)

Daniela Peikerová, třídní učitelka

7. C v Praze

 

Lesní pedagogika 1. A

Lesní pedagogika 1. A

 

Dětský den na 2. stupni

V pondělí proběhl pro žáky vyššího stupně Den dětí, který letos sportovně ovládla 7. A.

Den dětí na 2. stupni

 

Dětský den na 1. stupni

Dětský den na 1. stupni

 

Projekt e-Twinning 2021-22 

https://madmagz.com/fr/magazine/2012263 

Projekt Move Plenglish: Move Play English - v překladu Hýbej se, hrej si anglicky vznikl ve spolupráci škol z Francie, Řecka, Turecka, Portugalska a Česka.  

V tomto časopise, který je souhrnem toho, co vše jsme v projektu dělali, se dozvíte více o hrách a aktivitách, školách, žácích i památkách zúčastněných škol. 

Naši školu reprezentovali žáci 6. A, jazyková skupina paní učitelky Sosíková a společně se budeme ucházet o certifikát kvality za tento projekt. 

Znamená to ocenění pro žáky, ale také další body pro naši školu na evropské platformě pro mezinárodní spolupráci škol - e-Twinning. 

Děkuji žákům 6. A a paní učitelce Renátě Šťastné za spolupráci na tomto projektu. 

Jana Sosíková  

 

Edukační programy ze Semináře z dějepisu

Ve dnech 22. dubna a 13. května 2022 proběhly v Semináři z dějepisu dva edukační programy pro žáky 7. tříd zaměřené na dějiny Opavy. První program nazvaný „Život v kutně“ se uskutečnil v Domě umění a soustředil se na církevní řády na Opavsku, především na události související s příslušným dominikánským řádem. Žáci poznávali život i historii daného řádu a seznamovali se s atributy svatých.

Druhý program pod názvem „Cesta města“ se konal v Obecním domě a jeho tématem byly dějiny středověké Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých plnili jednotlivé úkoly, například poznávali předměty denní potřeby nebo se snažili pojmenovat tradiční řemesla té doby. Na závěr si vyzkoušeli středověké brnění či oděvy.

EDUKAČNÍ PROGRAMY ZE SEMINÁŘE Z DĚJEPISU

 

OZP EVVO

OZP EVVO

 

1. A - jaro

1. A - jaro

 

Exkurze na SOU stavebním

V květnu žáci 8. tříd navštívili SOU stavební v Opavě, kde se seznámili s obsahem nabízených maturitních i nematuritních učebních oborů. Prohlédli si ukázky výroby a některé činnosti si i sami vyzkoušeli.

  Exkurze na OSP  Exkurze na OSP

 

Den Země na 1. stupni

Den Země pro první stupeň se uskutečnil v areálu školy. Žáci se seznámili s problematikou ochrany životního prostředí prostřednictvím naučné stezky, kterou pro ně připravili vyučující. Na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly, po jejich vyřešení získali část tajenky. Kromě toho se věnovali také úklidu okolí školy a výsadbě okrasných dřevin.

Den Země na 1. stupni

 

Projekt Velikonoce

V rámci jednodenního projektu Velikonoce se žáci VII. A, VIII. B a VIII. C pod vedením svých třídních učitelek seznámili s původem, symboly a tradicemi z období Velikonoc. V rámci čtenářské gramotnosti poznávali velikonoční tradice v jiných státech. V angličtině se podrobněji zaměřili na zvyky v anglosaských zemích, rozšířili a procvičili si související slovní zásobu. V týmech měli za úkol v omezeném čase vytvořit velikonoční stavbu a vymyslet její název. Jako třída měli za úkol složit novou originální velikonoční báseň dle zadaných kritérií, zdokonalit se v popisu postavy a v popisu pracovního postupu, na základě kterého pak připravovali chutné a veselé velikonoční perníčky. Jelikož všichni žáci byli šikovní a snaživí, ukázkově spolupracovali v náhodně vylosovaných skupinách a při plnění úkolů prokázali své znalosti a dovednosti, projekt se velmi vydařil.

Projekt Velikonoce

 

Projekt ke Dni Země - způsob nakládání s elektroodpadem v Opavě

Žáci 8. A a 8. C se v rámci předmětu Informační a komunikační technologie zamysleli nad problémem s elektroodpadem. Zjistili, že existuje celá řada způsobů, jak se mohou elektroodpadu zbavit. Vytvořili informační plakát a interaktivní mapu se sběrnými místy a kontejnery elektroodpadu.

Nakládání s elektroodpadem - projekt

 

eTwinning - Béret

Zahráli jsme hru Béret, kterou nás naučili naši eTwinneři z Francie.

  Béret  Béret

 

Velikonoční výzdoba Dolního náměstí

Žáci Kylešovic se podíleli na velikonoční výzdobě města Opavy.

  Velikonoční výzdoba Velikonoční výzdoba Velikonoční výzdoba

 

Pomoc od dětí z 1. B

Naši nejmladší žáci z 1. B vykouzlili úsměv na tvářích dětem z Ukrajiny. Společně se svými rodiči se rozhodli obdarovat děti velkým množstvím plyšáků, hraček, omalovánek, pastelek a dobrot. Všechny věci byly předány dětem, které jsou společně s maminkami ubytované v Krnově v Laryšově vile.

  Pomoc od dětí z 1. B  Pomoc od dětí z 1. B

 

Zápis

Zápis - oznámení

Zápis 2022

 

eTwinning - Hop skotch

V projektu e Twinning naši žáci hráli hru převzatou od základní školy z Turecka – tedy „Hop skotch“, turecká verze našeho českého „Panáka“ a předvedli jsme našim eTwinnerům, jak hrajeme florbal. Naši hru budou hrát pro změnu zase děti z Řecka.

  eTwinning eTwinning

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2022

 

Gabka Žabka - angličtina se zvířátky

Do školy se přišlo podívat 13 předškoláků, kteří se hravou formou seznamovali se základy angličtiny.

Gabka - angličtina

 

Lyžařský výcvik 2. - 5. tříd

Po dvou letech opět žáci 2. – 5. ročníku vyjeli na lyžařský výcvik do HEIPARKU v Tošovicích.

Tentokrát byly úžasné sněhové podmínky. Výborný sníh a dokonce se nám ukázalo i sluníčko. Přestože byl velký počet malých dětí, které stály poprvé na lyžích, tak se za rekordně krátkou dobu naučily sjíždět i ten největší kopec. Celý týden jsme zakončili pátečním slalomem. Byla to velmi povedená akce, která se dětem moc líbila.

Lyžák 2. - 5. tříd

Lyžák 2. - 5. tříd

 

Návrh volebního programu

Nápady žákyň devátého ročníku do komunálních voleb v Opavě z hodiny Výchovy k občanství.

Návrh volebního programu

 

V 8. A máme mistryni ČR a zároveň reprezentantku v judu

V naší třídě máme jednu z nejlepších judistek v České republice Veroniku Čechovou, která ve své kategorii nenašla přemožitelku a právem si odvezla tu nejcennější medaili pro rok 2021. V lednu letošního roku se Verča dostala do dorostenecké reprezentace ČR a já i celá třída jí přejeme ty nejlepší výsledky a spoustu sportovních úspěchů. Veronika je totiž nejen výborná sportovkyně a to po všech stránkách, ale je také velmi skromná a milá dívka, která o svých úspěších vůbec nemluví. Verčo, moc a moc štěstí. Třídní učitelka Renáta Šťastná

Veronika Čechová

 

Žákyně 9. ročníku napsaly do časopisu

Kateřina Čepková (9. A) a Amálie Hartmannová (9. B) v rámci projektu Žáci píší Moji zemi napsaly o našem městě povedenou báseň, kterou časopis zveřejnil na svém webu. 

Moje Země - báseň

 

"Move-Plenglish"

Pohyb, hra a angličtina: "Move Plenglish"

Prostřednictvím hry a pohybu se děti zdokonalují v anglickém jazyce.

Na tomto projektu spolupracuje osm škol z různých evropských zemí.

Projektu se účastní žáci 6. A.

    

 

Mikulášská nadílka na 1. stupni

Jako každoročně navštívil 6. prosince třídy na 1. stupni Mikuláš se svou družinou. Hodné děti odměnili andělé perníkem a zlobivce odnesli čerti v pytli.

Mikuláš 2021

Mikuláš 2021 Mikuláš 2021

 

 

Advent v Kylešovicích

Psal se pátek 26. listopadu 2021, druhý rok krize...

Na poslední chvíli byla dlouho plánovaná akce z důvodu covidových restrikcí zrušena.

Děti tak v improvizovaných podmínkách realizovaly svá vystoupení jen pro své nejbližší.

Namísto chystaného ohňostroje nám alespoň hustě sněžilo. ☺

Divošky Zumba Ježíšek

Advent v Kylešovicích - Úvod

Advent v Kylešovicích - Básnička 1

Advent v Kylešovicích - Básnička 2

Advent v Kylešovicích - Básnička 3

Advent v Kylešovicích - Básnička 4

Advent v Kylešovicích - Básnička 5

Advent v Kylešovicích - Zvonění

    

Code Week

Akce Code Week – Týden kódování proběhla v náhradním termínu 8. 11. 2021.

Této akce se zúčastnili žáci 3. A a 3. B v počtu 17 dětí. Děti se učily základům programování na bázi známé počítačové hry Minecraft. Od pradávna se ví, že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Hra nás aktivuje a vede k soustředěné motivaci, pojí v sobě zábavu, kreativitu, spolupráci a cvičí také trpělivost. To vše dokázali naši malí programátoři a patří jim velká pochvala. Programu se zúčastnila i čtyři děvčata a nevedla si o nic hůř než chlapci.

Velký dík patří hlavně panu Hroškovi, lektorovi, který spolupracoval s naší školou na této akci už předloni. Loňský rok jsme Týden kódování neuskutečnili kvůli covidovým opatřením, letos se konal jen v omezeném rozsahu. Doufejme, že příští rok přesáhne tato akce hranice naší školy a rozvineme spolupráci i s jinými opavskými školami.

  

  

 

Naše město - projekt 3. A

V rámci učiva prvouky se děti blíže seznámily s historií i současností našeho města. Potom již mohla následovat pátrací akce, která se uskutečnila přímo v terénu. Děti obdržely plánky centra Opavy, na kterých byly vyznačeny hledané památky. Hlavním cílem bylo najít místa, kde dříve stávaly vstupní brány do města. Společně jsme navštívili Infocentrum a vystoupali na Hlásku, odkud byl nádherný pohled na celou Opavu. Ve třídě děti třídily všechny materiály, obrázky a zápisky a vytvářely informační letáky o Opavě.

Naše město - projekt 3. A

 

Projektové vyučování - státy Severní Evropy

Žáci 8. A a 8. B se formou projektového vyučování v hodinách zeměpisu seznámili se státy Severní Evropy. Informace získali z internetu, z encyklopedií, učebnic zeměpisu a také odborných časopisů. Museli si rozvrhnout práci, roztřídit získané informace a hlavně spolupracovat. Své poznatky o historii, tradicích, povrchu či hospodářství přenesli na papír a následně je prezentovali svým spolužákům. Práce se jim určitě moc povedla.

Projektové vyučování 8.AB

 

Veselé aktivity pro prvňáčky

Žákyně třídy 7. C navštívily naše prvňáčky a přinesly jim hodinu plnou zábavných činností. Společně malovali na cestovní kamínky a zkoušeli vyrobit soptící lávu. Na závěr dostal každý žáček medaili a třída obdržela diplom za splněnou aktivitu. Děti už se těší na listopad, kdy se znovu společně pustí do dalšího tvoření.

Projekt 7. C v 1. třídách

 

Mírový kontinent Afrika

Mírový kontinent Afrika

Pasování na prvňáčka

Ve středu 29. 9. 2021 se v novém atriu naší školy konala akce s názvem Pasování na prvňáčka. Na tuto akci se těšili nejen naši prvňáčci, ale i jejich rodiče. Na co se vlastně těšili? Všechny děti z 1. A a 1. B si připravily malé vystoupení s tím, co se během měsíce ve škole naučily. Poté je rytíř Samuel slavnostně pasoval mečem na žáky naší školy. Od krásných komtes Lindy a Verunky dostaly malé dárečky. Nakonec jsme si všichni společně zatancovali a zasoutěžili s paní vychovatelkou Andreou. Děti odcházely domů s úsměvem.

    

  

 

Pěšky do školy - tabulka II. A

 

Pěšky do školy

V týdnu 20. – 24. 9. 2021 se naše škola zapojila do celorepublikové kampaně Pěšky do školy.

Akce si klade za cíl snížit počet automobilů před školou a tím zvýšit bezpečnost docházejících žáků.

Celkem se v 5 dnech zapojilo našich 437 žáků z 22 tříd, kteří absolvovali 1639 pěších cest do školy.

Odeslané výsledky vyhodnotí v Praze, ale pro nás je vítězem II. A, která nejpečlivěji vyplnila tabulku.

Pěšky do školy - tabulka II. A

 

Slavnostní otevření atria školy

Dne 20. 9. 2021 bylo slavnostně otevřeno nové atrium školy za přítomnosti primátora Ing. Tomáše Navrátila, náměstků PhDr. Igora Hendrycha, Ing. Michala Jedličky a Mgr. Petra Orieščíka. Mezi zhruba třicítkou pozvaných hostů byli především lidé, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a realizaci projektu. Mezi jinými Ing. Martin Chalupski z odboru přípravy a realizace investic, senátor Mgr. Herbert Pavera a ředitelka SPŠ stavební Ing. Karla Labudová, od jejíchž studentů pochází vítězný návrh. Kromě úpravy povrchu a nové vegetace získalo atrium venkovní učebnu v podobě dřevěného altánu a automatické zavlažování dešťovou vodou z podzemních nádrží.

Slavnostní otevření atria

 

Vítání prvňáčků

1. září jsme poprvé přivítali letošní prvňáčky. Seznámení se školou jim zpříjemnily dárkové balíčky od SFC Opava plné užitečných školních pomůcek, za které touto cestou děkujeme.

Vítání prvňáčků 2021


Akce a události 2021-2022

Akce a události 2020-2021

Akce a události 2019-2020

Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015