Akce a události 2022-2023

Jablíkovi kamarádi

Skončil dvouletý projekt zaměřený na duševní zdraví žáků.

Jablíkovi kamarádi

 

Úspěch v testování Scio

Výrazného úspěchu v letošním testování Scio dosáhl Alfred Kaaden z 5. A, který se umístil na třetím místě v kraji!

Kaaden - Scio

 

Cyklisté v Tv Beskyd

V krajském kole dopravní soutěže si televize opět vybrala naši cyklistku - Nikol Müllerovou.

Cyklisté v Tv Beskyd - video

 

Opavský průmysl očima dětí - výstava

Pokud budete mít cestu do Bredy v příštích pár dnech, můžete do středy navštívit finále výstavy Opavský průmysl očima dětí a hlasováním podpořit některou z 5 našich fotografií Anety Grosové, Zuzany Widhalmové či Rozálie Jankové, které postoupily mezi 20 nejlepších.

Jsou vystaveny na "viditelném" místě v přízemí. Nápověda říká - "V prostorách za Intersportem (vstupem z ulice Na Valech, vlevo kolem Fotolabu, prodejny A3, kousek od eskalátorů)." Hodně štěstí při hledání!

OPOD 2023  OPOD 2023 OPOD 2023

OPOD 2023 OPOD 2023

 

Nám to není jedno

 Kampaň s názvem „Nám to není jedno“ je realizována statutárním městem Opava ve spolupráci s neziskovou organizací Elim Opava a je součástí projektu „Opava – osvětové kampaně 2023“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2023.

Během podzimu 2022 byla do opavských základních škol distribuována elektronická verze ankety, ve které se žáci 4. – 9. ročníků vyjadřovali ke svým zkušenostem s dostupností alkoholu a tabákových výrobků. Anketu vyplnilo celkem 537 žáků, z toho 250 dívek a 287 chlapců. Z výsledků vyplynulo, že 55 žáků si již někdy potáhlo z klasické cigarety, 23 žáků ji vykouřilo celou. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo 132 žáků. Zkušenost s alkoholem uvedlo celkem 290 žáků, kdy 70 z nich uvedlo, že pro ně není vůbec těžké si alkohol sehnat. Nejčastěji se jednalo o alkohol poskytnutý rodiči či zakoupený v trafice, večerce případně supermarketu. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že dostupnost alkoholu i tabákových výrobků nezletilým úzce souvisí s nezodpovědným chováním nás dospělých.  

 Alkohol - video Logo kampaně Cigarety - video

 

Cyklisté v Tv Polar

Naši mladí cyklisté pronikli i do televize!

Cyklisté v Tv Polar - video

 

Povídání o včelách

Minulý týden jsme v prvouce přivítali u nás ve třídě paní včelařku. Shodou okolností je to naše báječná paní učitelka Eva Vitásková.

Když jsme zjistili, že je vášnivou včelařkou, pozvali jsme si ji na besedu k nám do třídy. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o včelách, prohlédli jsme si včelí úl, oděv včelaře a nářadí, které ke své práci potřebuje. Nakonec jsme si vyrobili svíčku z pravého včelího vosku. Beseda skončila bouřlivým potleskem.

Moooooc děkujeme, paní Evičko!

Jana Válková a třída 2. B

Povídání o včelách Povídání o včelách Povídání o včelách

 

Setkání s předškoláky

Na konci dubna jsme se u nás ve škole opět setkali s předškoláky z obou mateřských školek. Společně jsme procvičovali na výukových programech v počítačích zrakové a sluchové vnímání. Poté jsme si hráli s geometrickými tvary, zahráli si matematické hry a nakonec i zaskákali panáka s geometrických tvarů u nás před školou. Doufám, že se to malým dětem ze školky líbilo, protože jejich průvodci byli žáci 2. B a 5. A. Bez nich bychom to nezvládli. Děkujeme.

Setkání s předškoláky Setkání s předškoláky Setkání s předškoláky

 

Den Země

Třídy 5. A a 5. C navštívily rámci oslav Dne Země čistírnu odpadních vod v Opavě. Díky krásnému počasí si užily jak výklad, tak i následnou cestu ke škole.

Den Země - 5. A a 5. C

 

Jarní dekorace

Vyrobili jsme a poslali jsme pro radost jarní dekorace babičkám a dědečkům do seniorského domu Vančurova vila.   Děti z 5.C

Jarní dekorace - 5. C

 

Projekt - výroba a popis loutek

Žáci VII. B v průběhu února a počátkem března vyráběli v hodinách jazyka českého z dřevěných vařeček a za pomoci dalších materiálů loutky známých pohádkových postav.  Díky jejich kreativitě tak vznikla pestrá paleta pohádkových bytostí, například drak, Shrek s Fionou, Pinocchio, elfové či víly aj. Nyní pro mnohé žáky následovala ta těžší část projektu, takto vyrobené loutky pohádkových hrdinů stylisticky a výtvarně zpracovat do projektů. Hlavními slohovými útvary byl popis pracovního postupu a charakteristika daných pohádkových bytostí. Na své výtvory byli žáci patřičně hrdí, proto si v třídnické hodině jimi společně vyzdobili třídu.

Projekt Loutky - 7. B

 

Edukační programy ze Semináře z dějepisu

Ve dnech 21. února a 14. března 2023 proběhly v semináři z dějepisu dva již tradiční edukační programy pro žáky 7. tříd zaměřené na dějiny Opavy.
První program nazvaný „Cesta města“ se konal v Obecním domě a jeho tématem byly dějiny středověké Opavy. Nejprve žáci zhlédli poučný film o dějinách Opavy. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých plnili jednotlivé úkoly, například poznávali předměty denní potřeby nebo se snažili pojmenovat tradiční řemesla té doby. Na závěr si vyzkoušeli středověké brnění či oděvy.

Druhý program nazvaný „Život v kutně“ se uskutečnil v Domě umění a soustředil se na církevní řády na Opavsku, především na události související s příslušným dominikánským řádem. Žáci poznávali život i historii daného řádu, seznamovali se s atributy svatých, skládali puzzle, poznávali předměty týkající se života řeholníků.

Edukační programy ze Semináře z dějepisu

 

Setkání s žabkou Gabkou

V úterý 14. března proběhlo další setkání budoucích prvňaček a prvňáčků s žabkou Gabkou. A protože se blíží jaro, bylo i naše setkání jarní. Povídali jsme si o ročních obdobích, o jaru, o mláďatech, která se na jaře rodí, zazpívali jsme si jarní písničky. Děti usilovně pracovaly – stříhaly, lepily, cvičily, zpívaly, pracovaly na počítačích. Protože byly šikovné a mnohé se jim podařilo, mohou směle přijít k zápisu do první třídy.

Žabka Gabka - březen

 

Žák roku

V pátek 24. 2. 2023 byli na opavské Hlásce oceněni nejúspěšnější žáci základních škol.

K úspěchům jim gratulovali náměstek Vladimír Schreier a vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

Za naši školu byla nominována Nella Žídková, která je vedle svých četných sportovních a studijních úspěchů skvělým týmovým hráčem a motivátorem.

Gratulujeme!

Žák roku Žák roku Žák roku

 

Školní ples

Dne 17. 2. 2023 se konal po dvouleté covidové odmlce tradiční školní ples. Zásluhou obětavých členů výboru SRPŠ a jejich partnerů, kteří se organizaci a hladký průběh večera starali bez ohledu na čas a odměnu, bylo přes 370 návštěvníků plesu velmi spokojených. K tanci a poslechu hrála hudební skupina PULSAR a DJ Marek Šico. Předtančení zajistily nám dobře známé mažoretky ROSES pod vedením paní J. Tyranové a děvčata z kroužku Zumba s vedoucí K. Jelonkovou. Došlo i na překvapení večera v podobě vystoupení tanečnic orientálních břišních tanců v čele s Evou Grambalovou ze studia Tany Tany Opava. Ke každému plesu už neodmyslitelně patří bohatá tombola letos čítající přes 390 cen, z nichž převážná většina pocházela ze sponzorských darů rodičů a příznivců školy. Výtěžek této akce je určen na nákup školních pomůcek, sportovních potřeb, potřeb pro využití volného času dětí a další aktivity školy.

Ples 1 Ples 2

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit bohatou tombolu:

Ples - loga

Ples 2023

 

Chemické hrátky s předškoláky

16. a 23. 1. 2023 jsme se opět sešli s předškoláky u nás ve škole. Tentokrát jsme si užívali chemické pokusy v podání chemika Olivera Hejtmana,  který  se snažil přesvědčit detektiva hledajícího zloděje, že on daným zlodějem není, protože je chemik a ne zloděj.

Předškoláčkům ukázal několik chemických pokusů a nakonec si předškoláci spolu s dětmi z parlamentu naší školy zkusili i jeden pokus sami.

Vše dobře dopadlo. Chemik byl opravdu chemikem a nebyl to zloděj. Tak snad se dětem hodina strávená v chemické laboratoři líbila.

Poděkování patří paní učitelce Hejtmanové, dětem z parlamentu a našemu Oliverovi. Děkujeme!

Chemické hrátky s předškoláky

 

Jak na svačinku

Jíme také očima, praví moudré kuchařské knihy. Děti ze IV. B se do tohoto úkolu pustily s plnou vervou a nadšením. Výsledkem byly svačinky nejen pestré a plné fantazie, ale též roztodivných názvů: burgír, liška v lese, zapíchnutý medvěd, barevný obložený talíř, bláznivá pomazánková svačina, myší pochoutka, tajná ponorka, mňam mňam burger, Radkova školní hop-sváča. Inspirovat ke tvoření se nechte v galerii.

Svačinky ve IV. B

 

Advent v Kylešovicích

Psala se sobota 10. prosince 2022. Na hřišti pokračovaly adventní akce.

Žákyně školy si připravily vystoupení pod vedením paní vychovatelky Andrey Vajdové.

Dorazila i slavná Heidi Janků, která se s našimi vystupujícími ochotně vyfotila. ☺

Advent na hřišti Advent na hřišti Advent na hřišti

Advent na hřišti Advent na hřišti Advent na hřišti

Advent na hřišti - Vystoupení 1

Advent na hřišti - Vystoupení 2

Advent na hřišti - Vystoupení 3

Advent na hřišti - Vystoupení 4

Advent na hřišti - Vystoupení 5

Advent na hřišti - Vystoupení 6

    

Den jazyků na Hotelovce

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 prožila naše třída fajn den na opavské Hotelovce. Vydali jsme se tam poznávat evropské země v rámci Dne jazyků. První úkol jsme ale plnili už cestou, protože máme akční učitelku. Hledali jsme Soví hrádek. Někteří kolem něho proběhli, ale Nela s Míšou si to pořádně užily.

Na střední škole nás čekali studenti (většinou ale pěkné studentky), kteří nám připravili program na tři hodiny. Na stanovištích věnovaných evropským zemím (a Novému Zélandu) jsme zažili hodně zábavy. Řešili jsme kvízy, luštili křížovky, poznávali exotické druhy ovoce, skládali domino, hráli pexeso, seznamovali jsme se s osobnostmi i turistickými místy Francie, Německa a jiných zemí. Některé úkoly byly ale moc náročné, zvláště německé domino, kde nám leckdy nepomohly ani obrázky.

Akce byla moc hezky zorganizovaná a za vynakládané úsilí jsme byli odměňováni drobným pohoštěním a tetováním. Přestože letos probíráme Evropu v Zeměpisu, dozvěděli jsme se něco nového jak z reálií, tak z historie evropských států. A hlavně jsme zjistili, k čemu je dobré mít o těchto věcech přehled.

Kluci a holky z 8. C

Den jazyků na Hotelovce Den jazyků na Hotelovce

 

Tvořivé setkání s Domovinkou

Dne 29. 11. a 2. 12. nás ve škole navštívili postižení klienti denního stacionáře Domovinka. Užili jsme si společné vánoční tvoření z keramické hlíny. Vše bylo protkáno radostí z práce a nadcházejících Vánoc. Domů si všichni odnesou vánoční svícen. Budeme se těšit na další společné setkání zase v únoru.

Domovinka Domovinka

 

Mikulášská nadílka

Jak už tomu touto dobou bývá zvykem, i letos chodil po škole Mikuláš se svou družinou. Hodné děti obdarovali a ty zlobivé u nás nejsou.

Slavnost slabikáře

Mikuláš v 1. A - video

 

Věnovaný vánoční strom

Krásný vánoční stromek umístěný v atriu daroval naší škole pan Milan Hanslík. Zakoupil ho u prodejce Libora Machury (Hlavní 125, naproti kostela v Kylešovicích). Děkujeme!

Vánoční stromek Vánoční stromek

 

Slavnost slabikáře

V pondělí 21. listopadu si žáci školního parlamentu připravili pro prvňáčky velké překvapení. Během pohádkového dopoledne, které tentokrát zaměřili na čtení a písmenka, nejmladším dětem slavnostně předali Slabikář, na který se už jejich nejmladší spolužáci netrpělivě těšili. Jako každý měsíc si společný čas všichni náramně užili.

Slavnost slabikáře

Slavnost slabikáře - video

 

Vesmír u páťáků

Celý podzim se děti z 5. C věnovaly tématu Vesmír nejen v přírodovědě, ale i v ostatních předmětech – v češtině, matematice a hlavně ve výtvarné a pracovní výchově. Když nastudovaly mnoho informací, vypravily se na exkurzi do Planetária v Ostravě, na kterou pozvaly i své nejbližší – mamky, taťky, brášky, sestřičky, dědy, babičky… Bylo nás 48, takže jsme hravě zaplnili polovinu Planetária.

Vesmír u páťáků

 

Strašidelná žabka Gabka

Tentokrát se malí předškoláci přišli pobavit a trochu se i bát se strašidelnou žabkou Gabkou. Všech 17 dětí perfektně zvládlo strašidelné úkoly a za odměnu si odnesly kouzelná lízátka a vlastnoručně vyrobené sladké špízy z duchů.

Strašidelná žabka Gabka

 

Projekt ZŠ a MŠ

Projekt ZŠ a MŠ

 

Projekt Halloween

Slavit či neslavit tento svátek? Většina žáků tříd 6. B, 6. C a 9. B byla pro, a tak přišli 31. 10. do školy v kostýmu či v masce, a dokonce si někteří nachystali speciální občerstvení. V rámci českého jazyka při skupinové práci zjišťovali informace o původu tohoto svátku, srovnávali Halloween a Dušičky, tvořili plakát nebo pozvánku. Popisovali strašidelnou postavu, kterou si sami vytvořili. Deváťáci navíc domýšleli hrůzostrašné historky s detektivní zápletkou. Poté si ve výtvarné výchově z listového těsta upekli mumie, dýně či jiné předměty spojené s tímto dnem.

Projekt Halloween

 

Říjnové dopoledne s prvňáčky

24. října proběhlo druhé setkání členů školního parlamentu s našimi prvňáčky. Tentokrát si žákyně 8. C Nela Kusynová a Ellen Sučanská připravily pro mladší kamarády aktivity spojené se sopečnou činností. Děti zkoušely pokus, kdy se jim z malé sopky valila barevná láva, vybarvovaly sopky dle číselných indicií, říkaly zábavné básničky a zopakovaly si písmenka. Všichni si to moc užili a už se těší na listopadové setkání.

Parlament s prvňáčky

 

Návštěva planetária

Ve čtvrtek 13. října se žáci 5. A a 5. B zúčastnili exkurze do Planetária v Ostravě. Po zhlédnutí pořadu Zrození planety Země měly děti možnost zeptat se na všechno, co je zajímalo a ochotná paní průvodkyně jim trpělivě odpovídala. Další částí programu byla prohlídka expozic Planetária s vyplňováním pracovního listu. Celá akce byla pěkným doplněním učiva přírodovědy o vesmíru.

Návštěva planetária

 

Žabka Gabka - říjen

Jako každý rok, tak i tento nemůže být výjimkou a proběhla tradiční akce s názvem Žabka Gabka. Každý měsíc se budeme s předškoláky setkávat u nás ve škole a budeme se společně připravovat na jejich brzké vstoupení do 1. třídy. Tentokrát jsme se sešli, abychom pomohli zachránit zakletou královskou rodinu a jejich poddané. Zaklel je zlý černokněžník Modrofous. Děti formou hry trénovaly všechny dovednosti, které budou potřebovat v 1. třídě. Bylo to milé setkání. Moc jsme si to užiliBudeme se na Vás zase těšit za měsíc.

Žabka Gabka - říjen

 

Adaptační program 6. C

V pátek 30. 9. si žáci třídy 6. C užili den plný her a aktivit v rámci adaptačního programu Eurotopia. V tento den se nejen dobře pobavili, ale také se učili vzájemně si naslouchat, pomáhat, důvěřovat, komunikovat, spolupracovat a prosazovat se v kolektivu. Taktéž měli příležitost se blíže poznat s novou paní učitelkou třídní.

Adaptační program 6. C

 

Zářijové dopoledne s prvňáčky

Členové školního parlamentu mají letos patronát nad prvňáčky. Naši nejmladší žáci prožijí společně se staršími spolužáky během svého prvního školního roku spoustu dobrodružství. První setkání proběhlo venku na všech hřištích naší školy. Děti se pořádně protáhly a zasoutěžily si v mnoha zábavných sportovních disciplínách. Akce se moc podařila a už se plánuje říjnové setkání.

Parlament s prvňáčky

 

Dopravní výchova žáků 4. tříd

Ve dnech 21. a 22. září se žáci 4. tříd zúčastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Nejprve je čekala teorie o bezpečnosti silničního provozu, dopravních značkách a křižovatkách. Poté si za přísného dozoru strážníka Městské policie Opava nově nabyté vědomosti vyzkoušely na jízdních kolech i jako chodci v simulovaném silničním provozu dopravního hřiště.

Dopravní hřiště Dopravní hřiště

Dopravní hřiště Dopravní hřiště Dopravní hřiště

 

Prvňáčci v loutkovém divadle

V pondělí 19. září 2022 naši prvňáčci navštívili v Loutkovém divadle Opava představení iOtesánek Divadla b z Prahy. Dětem se představení velmi líbilo, hodně se smály a na konci herce odměnily dlouhým potleskem. Od Magistrátu města Opavy dostaly děti na památku tašku plnou drobných upomínkových předmětů.

Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků Vítání prvňáčků

 

Vítání prvňáčků

1. září jsme společně přivítali letošní prvňáčky. Počasí bylo krásné, účast vysoká.

Vítání prvňáčků 2022


Akce a události 2022-2023

Akce a události 2021-2022

Akce a události 2020-2021

Akce a události 2019-2020

Akce a události 2018-2019

Akce a události 2017-2018

Akce a události 2016-2017