Povinně volitelné předměty

6. ročník
Informační a komunikační technologie Bc. Zdeněk Hulva
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář ze zeměpisu, Kondiční cvičení Mgr. Renata Šťastná, Mgr. Jan Doseděl
 
7. ročník
Informační a komunikační technologie Bc. Zdeněk Hulva, Mgr. Marcela Ondrúšová
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z dějepisu Mgr. Petra Poledňáková, Mgr. Lydie Slezáková
   
8. ročník
Informační a komunikační technologie Bc. Zdeněk Hulva, Mgr. Radim Černín
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z přírodopisu Mgr. Jitka Hrubá, Mgr. Sára Staňková
9. ročník
Informační a komunikační technologie Bc. Zdeněk Hulva, Mgr. Martin Žídek
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z chemie Mgr. Sára Staňková, Mgr. Marcela Ondrúšová