Žolík

 

Motivujeme žáky k učení (Komenského „škola hrou“), učíme je uplatňovat svá práva a respektovat pravidla, vedeme k toleranci a pochopení pro druhého.
Pokud tedy žák neuspěje u testu nebo zkoušení, nemusí to být nedostatečným osvojením učiva, ale např. tím, že nerozuměl instrukcím nebo nepochopil otázku učitele.
Výsledky testů také mohou zachytit jen momentální žákův stav ve chvíli, kdy žák test zpracovává (nesoustředěnost, nevolnost, počínající viróza).

Snažili jsme se, aby byly podmínky co nejjednodušší, atraktivní pro
žáky a současně přijatelné učitele. Velmi nás zajímal také názor rodičů.

Pravidla
• Každý žák 6. – 9. ročníku obdrží na začátku pololetí od svého třídního učitele tři karty Žolíka.
• Pokud ho žák odevzdá vyučujícímu v daném předmětu, může si tím smazat jakoukoli neúspěšnou známku – tj. nebude mu zapsána do ŽK ani započítávána do klasifikace.
• Žolíka lze v daném předmětu použít maximálně jednou za pololetí; je-li týdenní hodinová dotace předmětu vyšší než 2 hodiny, pak jednou za čtvrtletí.
• Žolík je nepřenosný, žák jej může využít maximálně šestkrát v každém školním roce.