O projektu

Škola také musí umístit na snadno viditelné místo plakát (minimální velikosti A3) s informacemi o projektu po celou dobu realizace. Je doporučeno ho generovat prostřednictvím generátoru publicity, který již brzy naleznete i na stránkách opjak.cz