Comenius

Název projektu:

Krása kolem nás - Způsoby zvyšování kulturního povědomí v našich regionech

Partneři:

Gymnázium Roth - jižně od Nürnbergu, vzdělává asi 1300 žáků ve věku 11 - 18 let, vyučuje se zde regionální dějepis, v rámci projektu chtějí prohloubit seznamování se s místními zvyky a tradicemi, které jsou moderní dobou opomíjeny a postupně tak mizí.

Gymnázium č. 3 Augustyna Weltzla v Ratiboři - střední škola pro studenty ve věku 13 - 16 let, vzdělává asi 400 žáků, z nichž někteří žijí blízko školy, jiní dojíždějí z okolních vesnic, a právě ti jsou někdy vystaveni posměškům pro své zvyky nebo nářečí. Učitelé se tento problém snaží řešit různými způsoby - věnují zvláštní hodiny regionálnímu vzdělávání, někteří studenti navštěvují kroužek lidového tance a účastní se různých soutěží. Škola vlastní sbírku regionálních krojů, které žáci využívají při představeních. Před 2. světovou válkou byla Ratiboř německým městem, takže tradice v rodinách studentů se velmi liší.

Základní škola Opava - Kylešovice - věk žáků 6 - 16 let, žáci dojíždějí z vesnic až 40 km vzdálených od Opavy, vyučujeme regionální dějepis, děláme různé projekty týkající se historie místních ulic a budov, regionálních legend apod. a díky jazykové vybavenosti se zajímáme o život a zvyky na české i polské straně regionu.

Cíl projektu:

Lepší porozumění vlastnímu kulturnímu dědictví a výměna odlišných tradic jednotlivých zemí, vytvoření respektu ke zvykům v jiných regionech s cílem zlepšovat vztahy mezi zeměmi v Evropské Unii, za tím účelem proběhnou 4 multilaterální setkání v zúčastněných zemích, při kterých si vyměníme zkušenosti a výrobky z projektu. Projekt má také sloužit k překonávání předsudků vůči neznámým kulturám.

Komunikace:

Probíhá mezi školami v anglickém jazyce, koordinátoři projektu komunikují pravidelně přes internet, uskuteční se 4 setkání, každá škola má učitele ICT pro pomoc při řešení technických problémů.

Spolutvořit: web, časopis, místní tisk, DVD, hodnotící dotazníky po společných dílnách.