Akce a události 2014-2015

Soutěž Merkur

Ve středu 10. června se naši žáci z 8. A (Tomáš Kunz, David Musil a Filip Tomeček) zúčastnili šestého ročníku soutěže ve stavění z Merkuru na Střední škole průmyslové a umělecké. V konkurenci týmů dvaceti škol obsadili čtvrté místo. Získali tím pro sebe drobné ceny a pro školu robotickou stavebnici Merkur Spider, kterou věnovala firma Ostroj.

 

Opavský průmysl očima dětí

Drtivým vítězstvím žáků naší školy skončila fotosoutěž Opavský průmysl očima dětí. Naši žáci získali 5 ze 6 udělených ocenění. Nejhodnotnější ceny v podobě fotoaparátů si za obě první místa odnesly Karolína Koutná z 9. A (Cena návštěvníků výstavy) a Markéta Krajhanzlová z 9. B (Cena odborné poroty). Děkujeme všem, kteří je podpořili v hlasování.

 

Exkurze v Marlence

Ve čtvrtek 4. června navštívili vybraní žáci 8. ročníku podnik Marlenka ve Frýdku-Místku. Během exkurze se seznámili se zajímavou historií firmy a ochutnali jejich sladké výrobky. Pak nahlédli přímo do moderní automatizované výrobny.

 

Exkurze 5. tříd

Své znalosti o druhé světové válce si mohli žáci pátých ročníků zopakovat, upevnit i rozšířit v pátek 15. května během exkurze do Památníku II. světové války v Hrabyni.

Prohlédli jsme si stálou expozici v hlavní budově Památníku doplněnou zodpovězením otázek do pracovních listů, navštívili imaginární hřbitov vojáků padlých ve válce na území mezi Opavou a Ostravou a obešli si bojovou techniku před Památníkem.

Měli jsme také možnost navštívit výstavu věnovanou odchodu českého obyvatelstva po zabrání Sudet, která se nachází v menší budově pokladny Památníku.

Exkurze byla vydařeným zakončením učiva o 2. světové válce.

 

Den Země na vyšším stupni

V letošním školním roce  naše škola, ZŠ Opava, Kylešovice provedla úklid kolem řeky Moravice v celém úseku katastru Kylešovic a cyklostezky směr Hradec nad Moravicí.

Žáci 2. stupně byli rozděleni do jednotlivých úseků, sbírali odpad do igelitových pytlů, které škola dostala od městského úřadu v Opavě. V průběhu dopoledne 30. 4. 2015 nasbírali žáci kolem 50 pytlů odpadu, který shromáždili na domluvených stanovištích. Pytle posléze odvezly Technické služby města Opavy.

Kromě této práce žáci určovali jarní rostliny podle botanických klíčů, rostliny nafotili a z těchto fotografií koordinátorka EVVO Mgr. J. Hrubá vytvořila ve škole nástěnku.

Celá akce byla velmi úspěšná, žáci pochopili, proč se do přírody nevyhazují odpady a v budoucnu sami nebudou dělat nepořádek v přírodě a naopak ji chránit.

 

Den Země na nižším stupni

Dne 30. 4. 2015 proběhl na naší škole Den Země.  Všechny děti nižšího stupně prošly naučnou ekologickou stezkou, na které se seznámily s tříděním odpadu, poznávaly ohrožená zvířata  v ČR, určovaly názvy jarních květin a na závěr stezky si také pohrály.  Snažily se skolit medvěda PET víčky a užily si legraci při slalomové dráze vyrobené z odpadů, kterou musely zdolat na koloběžkách.

Další částí ekologického dne bylo vyrábění výrobků z odpadového materiálu, který by jinak skončil v popelnici.  Děti zapojily svou fantazii a um v znovu využití např. plat na vajíčka, starých CD disků, krabic od jídel, plastových kelímků od jogurtů. Vznikly překrásné výrobky, které máme vystavené na chodbách  naší  budovy.

Na závěr celého ekologického dne děti vyrazily do okolí školy s rukavicemi a pytli, aby posbíraly veškeré odpadky z našeho okolí.

Celý  projektový  den se dětem opravdu líbil.  Důkazem byly rozzářené dětské tváře.

Doufejme, že i další rok se nám Den Země vydaří alespoň tak, jako letos.

 

Exkurze žáků ZŠ s technickým a přírodovědným zaměřením

22. – 24. dubna 2015 absolvovalo 30 žáků 8. B a 8. C zájezd do Liberce. První den navštívili ZOO Dvůr Králové a Prachovské skály. Následujícího dne strávili dopoledne v zábavném světě libereckého iQparku, po obědě vystoupali na vrchol Ještědu a v podvečer relaxovali v aquaparku. Poslední den byl věnován mladoboleslavské Škodě - nejprve továrně, pak muzeu.

Díky vítězství v loňském ročníku soutěže "Prezentace strojírenských profesí" byl celý pobyt hrazen z rozpočtu projektu NatTech.

 

Soutěž cyklistů

Ve čtvrtek 30. dubna úspěšně reprezentovala naši školu v konkurenci mladých opavských cyklistů dvě družstva. Starší žáci 8. ročníku (Hadamčíková, Weiszová, Holuša, Stupeň) skončili třetí, mladší žáci z 5. A (Seichterová, Skácelová, Fládr, Neugebauer) si druhým místem zajistili postup do okresního kola. Všichni naši borci za předvedené výkony obdrželi pěkné ceny a hrdinsky zapózovali proti slunci na závěrečné foto obou týmů.

 

Chystali jsme Velikonoce

V pátek 27. března jsme věnovali přípravě Velikonoc. Dětem, rodičům a prarodičům jsme nabídli osm stanovišť, na kterých si mohli vyrábět velikonoční dekorace. Velikonoční zajíčci, slepičky, ovečky, různě dekorována vajíčka, věnečky a také aranžmá z živých květin budou zdobit domovy našich tvořivých dětí.

 

Exkurze Prestar

V úterý 10. března nám opavská firma Prestar umožnila exkurzi ve svých výrobních prostorách. Ředitel společnosti ing. Aleš Klapetek nás ochotně provedl se zasvěceným komentářem a dovolil žákům devátého ročníku pořízení fotografií do soutěže "Opavský průmysl očima dětí".

 

 

Bruslení 4. a 5. tříd

3.3.2015 -  – super led, nálada a sportování.

 

Karneval

Karnevalové veselí zavládlo v tělocvičně 21. 2. 2015. Naše Andrejka připravila báječný zábavný program pro všechny malé i větší účastníky. Karnevalové masky byly úžasné. Princezny, princové, rytíři, zvířátka, loupežníci, hasiči, policisté, kominíčci a jiné pohádkové i nepohádkové bytosti zaplnily celý taneční parket. Všichni tančili s velkým nasazením. Karnevalová zábava tradičně končila bohatou tombolou. Už dnes se můžete těšit na příští karneval.

 

Planetárium

Ve středu 28. ledna se žáci pátých ročníku vydali na exkurzi do planetária v Ostravě. Zde si zopakovali své vědomosti o vesmíru v nádherném prostředí nově otevřeného planetária. Nejprve si vyslechli prezentaci o Sluneční soustavě a základních souhvězdích zimní oblohy na naší polokouli a pak viděli film Astronaut. V něm se zajímavým způsobem seznámili s prací astronautů na vesmírné stanici, ale také s obtížnou přípravou, která kosmonauty čeká ještě před startem rakety. Nevynechali ani možnost prohlédnout si nově instalované expozice – viděli vznik tornáda, vyzkoušeli si skok na Měsíci, mohli si prohlédnout spoustu zajímavých obrázků a multimediálních prezentací.  Návštěva se dětem líbila a přinesla jim mnoho zajímavého.

 

Těšili jsme se na Vánoce

Andělíčky, svícínky, ozdoby, květinovou vánoční dekoraci a přáníčka si přišlo v pátek 12. prosince vyrobit více než 40 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. V příjemné atmosféře se děti radovaly z výsledků svého snažení. Domů si všichni odnášeli opravdu hezké výrobky ke zpříjemnění vánoční atmosféry.

 

Čertí rojení ve školní družině

Pravá čertovská zábava vypukla ve školní družině v pátek 5. prosince odpoledne. Malí čerti a čertice tančili, skákali, jezdili na pytli, učili se nosit děti do pekla, nacvičovali skok do komína a překonávali překážky cesty pekelné. Po této vysilující zábavě všichni přivítali čertovský perníček a s chutí se posilnili.

 

Mikulášská nadílka v útulku

Tradičně jsme byli nejlepší ve sběru kaštanů a žaludů, který organizuje Opavská lesní a.s. Soutěže ve sběru se zúčastnilo 145 žáků, kteří nasbírali 3541,5 kg žaludů a kaštanů. Nasbírané plody poslouží nejen lesní zvěři, ale část získaných peněz jsme věnovali na nákup piškotů, konzerv a granulí opuštěným pejskům a kočičkám. V úterý 2. prosince předali nejlepší sběrači Mikulášskou nadílku v útulku.

Více informací v části Školní družina a klub.

 

Úspěch ve výtvarné soutěži

Bambulkový kapříkJiž tradičně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádala Masarykova střední  zemědělská škola v Opavě. Letos se stal absolutním vítězem kapřík, kterého vytvořily děti ze 6. A.

 Autorky: Tereza Stupňová, Šárka Studená, Magdaléna Obdržálková  ze 6. A

 

Betlém

Bambulkový kapříkVyráběli jsme také betlém, který je ještě stále vystaven v OC Breda & Weinstein. Celý měsíc ho tvořily děti ze třídy 7. A. Až půjdete nakupovat, nezapomeňte nám hodit hlas!

 

Vánoční žabka Gabka

V úterý 9. prosince se sešli budoucí školáčci znovu se žabkou Gabkou. Všech 14 dětí si povídalo o Vánočních zvycích, některé z nich si mohli budoucí žáčci i vyzkoušet. Házeli si botou a hlídali, kam se otočí její špička, pekli papírové cukroví, prohlédli si nádhernou hvězdičku v rozkrojeném jablíčku, sledovali plovoucí svíčky. Zasoutěžili si v běhání s vánočními dárky i ve skládání puzzle. Se sladkou odměnou a dopisem pro Ježíška se pak odešli těšit na Vánoce domů se svými rodiči.

 

Mikuláš

V pátek 5. prosince proběhla na prvním stupni tradiční mikulášská nadílka. Hodné děti dostaly od andělů perníček a ty zlobivé si čerti odnesli v pytli, nebo je alespoň zašpinili uhlím. Mnoho žáků přišlo toho dne do školy v krásném kostýmu! (foto Facebook)

 

Exkurze

V úterý 2. prosince se žáci devátých tříd podívali v rámci exkurze do firmy Ostroj a.s. Seznámili se s jejich zaměřením a prošli si jednotlivé divize během výroby. Obě průvodkyně ochotně zodpověděly všechny naše dotazy. Žáky prohlídka zaujala a někteří z nich zde po absolvování střední školy budou možná pracovat. Jedinečnou atmosféru výrobních hal bohužel nemůžeme zprostředkovat na fotografiích, protože v celé firmě s výjimkou vstupní haly a přednáškového sálu platí přísný zákaz pořizování obrazového záznamu.

 

Workshopy

Ve čtvrtek 4. prosince se chlapci ze sedmých tříd zúčastnili takzvaných workshopů v naší partnerské škole z projektu Nattech. Učitelé Střední školy technické Opava jim objasnili zaměření studia a podstatu práce vybraných strojírenských oborů (elektrikář, nástrojář, obráběč kovů). Umožnili jim vyzkoušet si práci na některých strojích (elektronická měřidla, sloupová vrtačka, frézka ad.) a zhotovení jednoduchého výrobku (blikačky, otvíráku a píšťalky). Zajímavá prohlídka areálu školy včetně moderních CNC strojů byla zakončena chutným obědem ve školní jídelně.

 

O nejkrásnější vánoční ozdobu

Jako každý rok krášlí i letos Horní náměstí vánoční strom zdobený výrobky dětí . Přijďte se podívat na andílkovský řetěz, který vyrobily holky ze 4. B. Magistrát jejich snahu ocenil  sladkou odměnou.

 

Řím - legionáři, císařové a gladiátoři

V pátek dne 21. 11 se uskutečnil pro žáky 6. a 7. tříd zábavný program na téma starověký Řím a jeho vojáci a císařové. Snad každý malý kluk alespoň jednou zatoužil být starověkým vojákem, navléknout se do zbroje a vybojovat nějakou bitvu. To se poštěstilo našim žákům na zábavném edukačním programu, ve kterém se žáci seznámili s důležitými historickými fakty, vyzkoušeli si, jaké to je být na chvíli legionářem mohutné římské armády či pochopili, proč se obranné formaci římských legionářů říká želva.  A pevně věřím, i vzhledem k jejich spokojeným výrazům, že se jim program nejen líbil, ale že si i odnesli řadu nových poznatků a ty staré znovu oprášili.

 

Spaní ve škole

V noci z 30. na 31. října spaly děti 4. a 5. tříd ve škole. Už od rána probíhalo  v některých třídách strašidelné vyučování. Děti měly plno práce s vyplňováním pracovních listů a plněním strašidelných úkolů. Večer se všichni nocležníci sešli ve svých třídách, kde si připravili improvizované postýlky z  karimatek a spacáků. Na celý večer měly paní učitelky připravený bohatý program. Vyprávění strašidelných historek, kreslení příšer a animovanou strašidelnou pohádku na dobrou noc.Téměř všichni odvážlivci prošli stezkou odvahy v temných školních prostorách. Večer byl pro mnohé plný zážitků, přesto se všem dětem podařilo  v klidu nakonec usnout.

 

NatTech

Ve čtvrtek 23. října se žáci osmých ročníků zúčastnili Prezentace strojírenské profese v rámci projektu Nattech. Soutěž byla organizačně velmi dobře zajištěna v atraktivním prostředí kulturního domu Na Rybníčku. Naši školu zastupovalo tříčlenné družstvo ve složení Jan Oliver Hejtman, Tomáš Košťálek a David Musil. Podali perfektní výkon a odborná porota vyhodnotila jejich vystoupení jako nejlepší. Získali tak pro svou třídu třídenní zájezd!

 

 

Slavnostní otevření atletického hřiště

V pátek 3. října proběhlo v základní škole v Opavě-Kylešovicích otevření nově vybudovaného atletického hřiště. Výstavba hřiště byla financována  městem Opava a škola jej bude využívat v rámci klasických hodin tělesné výchovy a také pro žáky s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kromě běžecké dráhy hřiště nabízí i prostor pro vrh koulí, pískoviště pro skok daleký a také doskočiště pro skok vysoký. Vzhledem k nedávno otevřené malé tělocvičně, se zaměřením na kompenzační cvičení , je atletické hřiště dalším nově vybudovaným sportovištěm, kterým škola disponuje. Hlavním programem celé události byl závod žáků v běhu na 60m. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích od 3. tříd až po 9. třídy. Podporou v publiku byla závodníkům řada významných sportovců, konkrétně reprezentanti ČR ve skoku o tyči Jiřina Svobodová a Jan Kudlička, dále bývalý basketbalový reprezentant David Klapetek a ještě nedávno kapitán opavských fotbalistů Lumír Sedláček. Slavnostního ceremoniálu přestřižení pásky se kromě sportovců a vedení školy zúčastnili i náměstek primátora města Opavy Daniel Žídek, vedoucí odboru školství Miroslava Konečná, vedoucí oddělení správy a financování školství Andrea Štenclová a odborný referent přípravy a realizace investic Martin Chalupski.

Výsledky závodu