Kniha legend

V rámci projektu Comenius se partnerské školy z Rothu, Ratiboře a Opavy podílely na tvorbě knihy legend. Každá škola měla za úkol připravit tři legendy ze svého regionu. Děkujeme žákům, kteří  se podíleli na ilustracích těchto legend. Kniha vyšla v listopadu 2014 v nákladu 100 ks. Vytisknuta byla ve spolupráci s Opavskou tiskárnou Grafico. Některé z ilustrací: