Druhé setkání partnerských škol v Polsku

11.-13. března se uskutečnilo druhé setkání partnerských škol Opavy, Ratiboře a německého Rothu v rámci projektu Comenius. Tentokrát jsme se sešli v polské Ratiboři a věnovali jsme se následujícímu programu.

 

  1. Úterý:
    • Do polské Ratiboře jsme přijeli ráno v 9 00 a přivítání proběhlo v aule zdejšího gymnázia. Dopoledne jsme věnovali popisu a představení regionálních krojů. Následoval výklad a první pokusy správného paličkování, což je ruční práce s malými dřívky, kterým se říká paličky. Odpoledne jsme vyráběli nádoby v keramické dílně a zdobili velikonoční vajíčka.Potom si polské děti rozebraly své české a německé kamarády do rodin.
  2. Středa:
    • Hlavní náplní tohoto dne byl nácvik a představení regionálních tanců. Výsledek stál opravdu za celo dopolední námahu, neboť děti předvedly výbornou pohybovou paměť a zatančily čtyři tance s lehkostí a bravurou. Odpolední program byl shodný s úterým. Děti zdobily vajíčka , vyráběly keramiku a byly v polských rodinách.
  3. Čtvrtek:
    • Dopoledne jsme se vydali na návštěvu muzea a Ratibořského hradu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z místní historie. Potom jsme již spěchali na radnici, kde proběhlo předávání certifikátů za přítomnosti zástupkyně primátora Ratiboře. Předávání mělo slavnostní charakter a my jsme se těšili na návrat domů.

Fotky najdete zde