První setkání partnerských škol v Opavě

Od 17. 12. do 19. 12. se uskutečnilo první setkání partnerských škol v Opavě u příležitosti projektu Comenius. Přivítali jsme naše milé hosty z partnerských měst Ratiboře a Rothu.

Nyní se můžete podívat na činnosti z jednotlivých dnů setkání.

 1. den
  1. Přivítání ve škole - V úterý ráno jsme se všichni sešli ve škole, přijelo 6 dětí a 2 učitelé z německého Rothu a 6 dětí a 3 učitelky z polské Ratiboře. Doprovod tvořilo 24 dětí ze sedmých a osmých tříd naší školy. Návštěva byla oficiálně přivítána paní ředitelkou Burdovou, která vyslovila přání, aby se dny, které nás čekají strávili v předvánoční pohodě.
  2. Návštěva Slezskoostravského hradu - V úterý dopoledne jsme odjeli s našimi přáteli do Ostravy, kde jsme navštívili Slezskoostravský hrad. Začali jsme jeho prohlídkou jejíž součástí bylo zhlédnutí výstavy betlémů a pokračovali jsme ručními prácemi ve vánočních dílnách. Některé německé žáky jsme nemohli od práce odtrhnout, tak se jim tato aktivita líbila.
  3. Výběr loga projektu - Každá škola připravila několik návrhů loga projektu. Demokratickým hlasováním jsme pak vybrali to nejlepší.
 2. den
  1. Vaření ve škole - Dopolední hodiny byly vyhrazeny přípravě regionálních pokrmů v naší kuchyňce. Děti se činily a odměnou jim byla pochvala všech zúčastněných učitelů za skvělé pokrmy.
  2. Prohlídka města - V odpoledních hodinách jsme absolvovali prohlídku centra Opavy, rozdělili jsme se do dvou skupin a německá skupina měla výklad s milou paní překladatelkou.
  3. Diskotéka - Součástí diskotéky bylo také vystoupení našich žáků.
 3. den
  1. Návštěva muzea - V dopoledních hodinách jsme navštívili naše Slezské muzeum, kde si žáci ozdobili vánoční baňky a prohlédli expozici řemesel.
  2. Návštěva radniční věže - Nakonec nás čekal výstup na radniční věž. Byla to poslední společná aktivita, která nás odměnila pohledem na vánočně vyzdobenou Opavu.
  3. Předávání certifikátů a rozloučení v Hlásce - Na závěr jsme se důstojně rozloučili v prostorách radnice.

Fotky najdete zde