Projekty

Naše škola zahájila od 1. 1. 2017 projekt Podpora speciálního pedagoga, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt nám v prvé řadě umožní realizaci společného vzdělávání žáků prostřednictvím podpory speciálního pedagoga.

Dále se naši učitelé budou vzdělávat v oblastech inkluze, mentoringu a cizích jazyků.

Věříme, že projekt zlepší profesní odbornost pedagogického sboru a povede k lepším výsledkům ve vzdělávání žáků.

 

Flat Stanley Project

 

Expozice času

 

Comenius

Samostatné menu (vpravo)

 


 

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

 

Podrobněji zde


 

EU peníze školám

 

Naše škola využila možnosti čerpat finance z ESF a podala projekt s názvem POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA. Měl by škole pomoci vytvářet lepší podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a přírodních věd.

Přehled zpracovaných šablon

 


Otvíráme bránu jazyků

 

 

 


Od přírody k historii