Charakteristika školy

Naše škola patří k největším v Opavě a svým vzdělávacím programem a vybavením odpovídá náročným požadavkům na současnou školu. Jejím zřizovatelem je statutární město Opava.
Žáci z 22 tříd, které jsme v letošním roce otevřeli, mohou využívat 13 odborných učeben, a to nejen v době výuky, ale i v době mimo vyučování. Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním školním roce, žákům nabízíme spoustu mimoškolních aktivit v různých kroužcích, s jejichž nabídkou se seznámíte na dalších stránkách. Jsou velmi různorodé tak, aby si mohli vybrat jak chlapci, tak dívky, jak šestiletí, tak patnáctiletí.
Realizujeme rozšířenou výuku tělesné výchovy již od 1. ročníku, ve vyšších ročnících se zaměřením na fotbal. Dále se dočtete o dalších volitelných předmětech a podle otevřených skupin zjistíte, jaký je o ně zájem.