Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete během školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme nabídnout, a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby.

Pracujeme v tomto složení :

Mgr. Iveta Sypěnová – speciální pedagog, telefon: 553 821 959

Mgr. Kamila Sembolová – metodik primární prevence, tel. : 553 821 971

Mgr. Daniela Peikerová – výchovný poradce, telefon : 553 821 961
 

Co pro Vás tedy můžeme udělat?

 • Pomůžeme řešit výchovné problémy a krizové situace žákům i jejich rodičům – poradíme jak dál, připravíme program domácí i školní podpory.
 • Poskytujeme krizovou intervenci dětem, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Pracujeme individuálně nebo skupinově s dětmi, které mají poruchy učení nebo chování, a to dle doporučení odborníků ( cvičení pozornosti, paměti, soustředění, nácviky čtení, psaní, relaxační techniky…)
 • Pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
 • Včas můžeme podchytit poruchy učení a provést primární diagnostiku potíží, doporučit další péči, zavést podpůrný program pro žáka po dobu 2-3 měsíců, zvolit optimální postup.
 • Zajišťujeme speciální pomůcky pro integrované žáky, snažíme se o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání.
 • Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí můžeme zajistit doučování. Poradíme Vám, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí přípravu.
 • Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte.
 • Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové atmosféry, na komunikaci s vrstevníky.
 • Snažíme se předcházet patologickým jevům ( kouření, alkohol, šikana….) a včas zasáhnout!
 • Poskytujeme rodičům kontakty na jiné odborníky.
 • Poradíme s profesní orientací dítěte.

Konzultace probíhají vždy první pondělí v měsíci ve 14:00 – 16:00 hodin nebo individuálně po telefonické domluvě kterýkoliv jiný den.

Využijte naší pomoci! Jsme tu pro vás a Vaše děti!