Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Na naší škole pracuje tzv. školní poradenské pracoviště. Jeho služby možná budete během školní docházky Vašeho dítěte potřebovat i Vy. Proto je dobré vědět, co Vám můžeme nabídnout a co od nás můžete očekávat. Máme za sebou již dostatek zkušeností, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby.

Pracujeme v tomto složení:

Speciální pedagog Mgr. Barbora Vavrečková

Metodik primární prevence Mgr. Kamila Sembolová

Výchovný poradce Mgr.Daniela Peikerová

Školní psycholog: Mgr. Anna Rotreklová

                                

Co pro Vás tedy můžeme udělat?

 • Poskytujeme krizovou intervenci dětem, které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • Pracujeme individuálně nebo skupinově s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi nadanými a mimořádně nadanými (cvičení pozornosti, paměti, soustředění, nácviky čtení, psaní, relaxační techniky…)
 • Pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře.
 • Včas můžeme podchytit poruchy učení a provést primární diagnostiku potíží, doporučit další postup, zavést podpůrný program pro žáka na dobu 3 měsíců, zvolit optimální postup, doporučit vyšetření ve Školském poradenském zařízení.
 • Při psychických problémech, neurózách, vztahových problémech i rodinných problémech můžeme zprostředkovat pravidelnou terapii pod vedením psychologa nebo jen konzultaci s psychologem.
 • Zajišťujeme speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, snažíme se o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání.
 • Poradíme Vám, jak se efektivně s dítětem učit, jak zorganizovat domácí přípravu.
 • Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte.
 • Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové atmosféry, na komunikaci s vrstevníky.
 • Snažíme se předcházet patologickým jevům (kouření, alkohol, šikana….) a včas zasáhnout!
 • Poskytujeme rodičům kontakty na jiné odborníky – dětského psychiatra, rodinnou, poradnu, neurology, Středisko výchovné péče.
 • Poradíme Vám s profesní orientací dítěte.