Telefonní seznam

Všechna telefonní čísla jsou ve tvaru 553 821 9**
(poslední dvojčíslí je uvedeno v tabulce)

V případě telefonního výpadku je k dispozici mobil do kanceláře školy - 773 746 581

Mgr. Marečková Jana (ředitelka) 55
Mgr. Černín Radim (zástupce ředitelky) 52
Mgr. Kudličková Iveta (zástupkyně ředitelky pro 1.-3. r.) 65
Bc. Beranová Daniela (ŠD a ŠK) 79, 74
Rozsypalová Renata (kancelář) 51
Kožaná Iva (kancelář) 50
Mgr. Peikerová Daniela (výchovný poradce) 61
Mgr. Sembolová Kamila (metodik prevence) 71
Mgr. Vavrečková Barbora (speciální pedagog) 59
Mgr. Doležalová Zuzana 66
Mgr. Doseděl Jan 72
Mgr. Felixová Daniela 57
Mgr. Gibesová Pavlína 73
Mgr. Hejtmanová Milada 60
Mgr. Hrubá Jitka 67
Mgr. Hruška Jan 72
Jelonková Kateřina 74
Mgr. Juranová Barbora 56
Mgr. Jurášová Lenka 53
Mgr. Kalavská Markéta 54
Mgr. Kerlinová Renáta 60
Mgr. Kořistková Alexandra 66
Kořistková Natálie 66
Bc. Kozlová Adriana 77
Mgr. Kurzicová Kateřina 68
Mgr. Kuzníková Mrosková Hanka 64
Mgr. Magurová Pavla 69
Mgr. Mathiasová Radana 60
Mgr. Mičková Monika 77
Mgr. Michalíková Petra 64
Mgr. Onderka Radek 72
Mgr. Ondrúšová Marcela 69
Paulická Irena 73, 65
Mgr. Poledňáková Petra 58
Mgr. Slezáková Lydie 58
Mgr. Sosíková Jana 64
Mgr. Staňková Sára 67, 70
Stružová Jana 53
Mgr. Šťastná Renáta 62
Mgr. Teichmannová Kamila 69
Vajdová Andrea 54
Mgr. Válková Jana 79
Mgr. Wernerová Adéla 66
Mgr. Žídek Martin 69
sborovna Pomezí 76

Zařízení školního stravování Opava-Kylešovice p. Beilnerová 
školní jídelna  602 583 939, 601 565 066
p. Stupeň (školník) - 728 711 830