Telefonní seznam a e-maily zaměstnanců

Všechna telefonní čísla jsou ve tvaru 553 821 9**
(poslední dvojčíslí je uvedeno v tabulce)

V případě telefonního výpadku je k dispozici mobil do kanceláře školy - 773 746 581

Mgr. Marečková Jana (ředitelka) reditelka@zs-kylesovice.cz 55
Mgr. Černín Radim (zástupce ředitelky) zastupce@zs-kylesovice.cz 52
Rozsypalová Renata (kancelář) kancelar@zs-kylesovice.cz 51
Mgr. Kudličková Iveta (zástupkyně ředitelky pro 1.-3. r.) iveta.kudlickova@zs-kylesovice.cz 65
Bc. Dudová Daniela (ŠD a ŠK) druzina.kylesovice@seznam.cz 79, 74
Kožaná Iva (kancelář) iva.kozana@zs-kylesovice.cz 50
Mgr. Peikerová Daniela (výchovný poradce) daniela.peikerova@zs-kylesovice.cz 61
  mobil 773 746 584  
Mgr. Sembolová Kamila (metodik prevence) kamila.sembolova@zs-kylesovice.cz 71
Mgr. Vavrečková Barbora (speciální pedagog) barbora.vavreckova@zs-kylesovice.cz 59
  mobil 773 746 582  
Mgr. Jana Matýsková (školní psycholog) jana.matyskova@zs-kylesovice.cz 59
Mgr. Doležalová Zuzana zuzana.dolezalova@zs-kylesovice.cz 66
Mgr. Doseděl Jan jan.dosedel@zs-kylesovice.cz 72
Mgr. Felixová Daniela daniela.felixova@zs-kylesovice.cz 66
Mgr. Gibesová Pavlína pavlina.gibesova@zs-kylesovice.cz 64
Mgr. Hejtmanová Milada milada.hejtmanova@zs-kylesovice.cz 60
Mgr. Hruška Jan jan.hruska@zs-kylesovice.cz 72
Mgr. Hulva Zdeněk zdenek.hulva@zs-kylesovice.cz 78
Jelonková Kateřina druzina.kylesovice@seznam.cz 77
Mgr. Juranová Barbora barbora.juranova@zs-kylesovice.cz 56
Mgr. Jurášová Lenka lenka.jurasova@zs-kylesovice.cz 53
Mgr. Kalavská Markéta marketa.kalavska@zs-kylesovice.cz 54
Mgr. Kerlinová Renáta renata.kerlinova@zs-kylesovice.cz 67
Mgr. Klimšová Eva eva.klimsova@zs-kylesovice.cz 66
Mgr. Kořistková Alexandra alexandra.koristkova@zs-kylesovice.cz 66
Mgr. Kurzicová Kateřina katerina.kurzicova@zs-kylesovice.cz 68
Mgr. Kuzníková Mrosková Hanka hanka.mroskova@zs-kylesovice.cz 67
Mgr. Mathiasová Radana radana.mathiasova@zs-kylesovice.cz 60
Mgr. Mičková Monika monika.mickova@zs-kylesovice.cz 77
Mgr. Michalíková Petra petra.michalikova@zs-kylesovice.cz 64
Mgr. Onderka Radek radek.onderka@zs-kylesovice.cz 72
Paulická Irena druzina.kylesovice@seznam.cz 57
Mgr. Poledňáková Petra petra.polednakova@zs-kylesovice.cz 58
Mgr. Rudyncová Katarína druzina.kylesovice@seznam.cz 56
Bc. Řeháčková Michaela michaela.rehackova@zs-kylesovice.cz 73
Mgr. Slezáková Lydie lydie.slezakova@zs-kylesovice.cz 58
Mgr. Sosíková Jana jana.sosikova@zs-kylesovice.cz 64
Mgr. Šťastná Renáta renata.stastna@zs-kylesovice.cz 62
Mgr. Teichmannová Kamila kamila.teichmannova@zs-kylesovice.cz 69
Vajdová Andrea druzina.kylesovice@seznam.cz 54
Mgr. Valečková Barbora barbora.valeckova@zs-kylesovice.cz 67
Mgr. Válková Jana jana.valkova@zs-kylesovice.cz 79
Mgr. Miroslava Víchová miroslava.vichova@zs-kylesovice.cz 69
Ing. Eva Vitásková eva.vitaskova@zs-kylesovice.cz 70
Mgr. Vystrková Marcela marcela.vystrkova@zs-kylesovice.cz 69
Mgr. Žídek Martin martin.zidek@zs-kylesovice.cz 69
sborovna Pomezí   76

Zařízení školního stravování Opava-Kylešovice p. Beilnerová 
školní jídelna  602 583 939, 601 565 066
p. Stupeň (školník) - 728 711 830