Telefonní seznam

Všechna telefonní čísla jsou ve tvaru 553 821 9**
(poslední dvojčíslí je uvedeno v tabulce)

Mgr. Marečková Jana (ředitelka) 55
Mgr. Černín Radim (zástupce ředitelky) 52
Mgr. Kudličková Iveta (vedoucí učitelka pro 1.-3. r.) 65
Pavelková Ludmila (kancelář ŠD a ŠK) 74
Figurová Zuzana (kancelář) 51
Kožaná Iva (kancelář) 50
Mgr. Peikerová Daniela (výchovný poradce) 61
Mgr. Sembolová Kamila (metodik prevence) 71
Mgr. Sypěnová Iveta (speciální pedagog) 59
Mgr. Bůžková Jana 70
Mgr. Doležalová Zuzana 66
Mgr. Doseděl Jan 67
Mgr. Felixová Daniela 66
Mgr. Franková Romana 66
Mgr. Musiolová Lucie  70
Mgr. Gibesová Pavlína 62
Mgr. Grománková Kateřina 57
Mgr. Hejtmanová Milada 60
Mgr. Hrubá Jitka 67
Mgr. Hruška Jan 72
Mgr. Juranová Barbora 56
Mgr. Jurášová Lenka 53
Mgr. Kalavská Markéta 54
Mgr. Kerlinová Renáta 60
Mgr. Kořistková Alexandra 66
Mgr. Krusberská Marie 73
Krusberský Radomír 74
Mgr. Kurzicová Kateřina 68
Mgr. Mathiasová Radana 60
Mgr. Mičková Monika 77
Mgr. Michalíková Petra 64
Morong Radovan 75
Muchová Lenka 65
Mgr. Onderka Radek 72
Paulická Irena 56
Mgr. Poledňáková Petra 58
Schäferová Jaroslava 79
Mgr. Slezáková Lydie 58
Mgr. Sosíková Jana 64
Stružová Jana 56
Vajdová Andrea 54
Valečková Eva 78
Mgr. Válková Jana 79
Mgr. Žídek Martin 70
sborovna Pomezí 76

Zařízení školního stravování Opava-Kylešovice p. Beilnerová 
školní jídelna  602 583 939, 601 565 066
p. Stupeň (školník) - 728 711 830