Kroužky

Školní kroužky Vyučující

Angličtina

Gibesová Pavlína

Keramický kroužek

Válková Jana

Příprava do soutěží

Doseděl Jan

SCIO – 9. roč.

Žídek Martin