Kroužky

Název kroužku

Vyučující

Odpoledníček               

Grománková Kateřina

Keramický kroužek                  

Válková Jana

Tvořivé činnosti

Kurzicová Kateřina

SCIO – 9. ročník

Žídek Martin