Kroužky

Školní kroužky Vyučující

Angličtina

Gibesová Pavlína

Keramický kroužek

Válková Jana

SCIO – 9. roč.

Žídek Martin

Veselá věda

Sára Staňková