Kroužky

 

Školní kroužky

Vyučující

Přírodovědný kroužek

Vitásková Eva

Angličtina

Gibesová Pavlína

Keramický kroužek

Válková Jana

SCIO – 9. roč.

Žídek Martin