Povinně volitelné předměty

6. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Milada Hejtmanová
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář ze zeměpisu, Kondiční cvičení Mgr. Renata Šťastná, Mgr. Jan Doseděl
 
7. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z dějepisu, Kondiční cvičení Mgr. Petra Poledňáková, Mgr. Jan Doseděl
   
8. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Radim Černín
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z přírodopisu Mgr. Martin Žídek, Mgr. Barbora Valečková
 
9. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Martin Žídek
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z chemie Ing. Eva Vitásková, Mgr. Miroslava Víchová