Povinně volitelné předměty

6. ročník
Informační a komunikační. technologie

Eva Valečková

Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář ze zeměpisu Mgr. Radek Onderka
   
7. ročník
Informační a komunikační. technologie

Eva Valečková

Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z dějepisu Mgr. Petra Poledňáková
   
8. ročník
Informační a komunikační. technologie

Eva Valečková

Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z přírodopisu

Mgr. Jitka Hrubá

   
9. ročník
Informační a komunikační. technologie

Eva Valečková

Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z chemie

Mgr. Jana Bůžková