Povinně volitelné předměty

6. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Milada Hejtmanová, Eva Valečková
Tělesná výchova – fotbal

Mgr. Jan Hruška

Seminář ze zeměpisu

Mgr. Jan Doseděl, Mgr. Radek Onderka

   
7. ročník
Informační a komunikační technologie Eva Valečková
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z dějepisu Mgr. Hana Gaideczková, Mgr. Petra Poledňáková
   
8. ročník
Informační a komunikační technologie Eva Valečková
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z přírodopisu Mgr. Jitka Hrubá
9. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Martin Žídek, Eva Valečková
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z chemie Mgr. Miroslava Novotná, Ing. Jana Ritzová Fuchsová