Povinně volitelné předměty

6. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva
Tělesná výchova – fotbal, Kondiční cvičení Mgr. Jan Hruška, Mgr. Jan Doseděl
Seminář ze zeměpisu, Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Renata Šťastná, Mgr. Kamila Sembolová
 
7. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Marcela Vystrková
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z dějepisu, Kondiční cvičení Mgr. Petra Poledňáková, Mgr. Jan Doseděl
   
8. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Hruška
Seminář z přírodopisu, Kondiční cvičení Mgr. Barbora Valečková, Mgr. Jan Doseděl
 
9. ročník
Informační a komunikační technologie Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Marcela Vystrková
Tělesná výchova – fotbal Mgr. Jan Doseděl
Seminář z chemie Ing. Eva Vitásková, Mgr. Miroslava Víchová