Nepovinné předměty

1. ročník
Pohybové aktivity

Mgr. Jan Doseděl

Mgr. Pavlína Gibesová

2. ročník
Pohybové aktivity

Mgr. Jan Doseděl

Mgr. Barbora Juranová

3. ročník
Pohybové aktivity

Mgr. Jana Válková

Mgr. Kateřina Grománková

4. ročník
Pohybové aktivity Mgr. Pavlína Gibesová
5. ročník
Pohybové aktivity Mgr. Jitka Hrubá