OzP

a) LVVZ bude organizován v 7. ročníku v termínu 12. – 16. 2. 2024, hlavní vedoucí Mgr. Hruška Jan.

Během tohoto termínu mohou být uskutečněny i zimní OzP dalších tříd.

 

b) LVVZ bude organizován v 1. - 5. ročníku v termínu 20. – 24. 2. 2024.

 

c) Termín pro ozdravné pobyty a vícedenní výlety v 6. – 9. ročníku je v týdnu 10. – 14. 6. 2024.

 

Každá třída může uskutečnit během školního roku jeden OzP nebo školní výlet. Každodenní výlety v týdnu OzP neplánovat.

Za kolektiv třídy se považuje min. 17 žáků. U méně-početných tříd se doporučuje spojení dvou kolektivů.