OzP

LVVZ pro žáky 1. – 5. i 7. ročníku proběhne v termínu ?. ?. 2018.

Termín pro letní ozdravné pobyty a vícedenní výlety v 6. a 8. - 9. ročníku je v termínu 18. – 22. 6. 2018.

Každá třída může uskutečnit během školního roku jeden OzP nebo školní výlet. Každodenní výlety v týdnu OzP neplánovat.

Za kolektiv třídy se považuje min. 17 žáků. U méně početných tříd se doporučuje spojení dvou kolektivů.