OzP

a) LVVZ bude organizován v 7. ročníku, pokud to dovolí epidemiologická situace, proběhne v termínu 6. – 10. 2 2023.

 

b) Termín pro jarní ozdravné pobyty a vícedenní výlety v 6. – 9. ročníku je v termínu 12. – 16. 6. 2023.

 

Každá třída může uskutečnit během školního roku jeden OzP nebo školní výlet. Každodenní výlety v týdnu OzP neplánovat.

Za kolektiv třídy se považuje minimálně 17 žáků. U méně početných tříd se doporučuje spojení dvou kolektivů.