OzP

a) LVVZ bude organizován v 7. ročníku, proběhne v termínu 16. - 20. 12. 2019. V tomto termínu mohou i další třídy uskutečnit zimní OzP.

 

     LVVZ pro žáky 1. – 5. ročníku proběhne v Tošovicích v termínu 24. – 28. 2. 2019

 

b) Termín pro jarní ozdravné pobyty a vícedenní výlety v 6. – 9. ročníku je v termínu 15. – 19. 6. 2020.

 

Každá třída může uskutečnit během školního roku jeden OzP nebo školní výlet. Každodenní výlety v týdnu OzP neplánovat.

Za kolektiv třídy se považuje minimálně 17 žáků. U méně početných tříd se doporučuje spojení dvou kolektivů.