Vyučující

Třída Třídní učitel(ka)
1. A Mgr. Lenka Jurášová
1. B Mgr. Barbora Juranová
2. A Mgr. Monika Mičková
2. B Mgr. Jana Válková
3. A Mgr. Iveta Kudličková
3. B Mgr. Markéta Kalavská
4. A Mgr. Alexandra Kořistková
4. B Mgr. Eva Klimšová
5. A Mgr.  Zuzana Doležalová
5. B Mgr. Pavlína Gibesová
5. C Mgr. Daniela Felixová
6. A Mgr. Jan Hruška
6. B Mgr. Kamila Teichmannová
6. C Mgr. Renáta Kerlinová
7. A Mgr. Radek Onderka
7. B Mgr. Petra Poledňáková
8. A Mgr. Kamila Sembolová
8. B Mgr. Radana Mathiasová
8. C Mgr. Daniela Peikerová
9. A Mgr. Renáta Šťastná
9. B Mgr. Kateřina Kurzicová
9. C Mgr. Milada Hejtmanová

 

Bez třídnictví:

Mgr. Jan Doseděl, Mgr. Jana Sosíková, Mgr. Lydie Slezáková, Mgr. Martin Žídek, Mgr. Zdeněk Hulva, Mgr. Petra Michalíková, Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková, Mgr. Barbora Valečková, Mgr. Miroslava Víchová, Ing. Eva Vitásková

Vychovatelky ŠD,ŠK:

Andrea Vajdová, Irena Paulická, Kateřina Jelonková, Mgr. Katarína Rudyncová, Bc. Viktor Kalavský

Výchovný poradce: Mgr. Daniela Peikerová
Metodik prevence RPCh: Mgr. Kamila Sembolová
Koordinátor EVVO: Mgr. Martin Žídek - VS
  Mgr. Markéta Kalavská – NS
   
Metodik ICT = informační a komunikační techniky Mgr. Radim Černín
Speciální pedagog: Mgr. Barbora Vavrečková
Asistent pedagoga: Táňa Havlíčková, vychovatelky ŠD
Koordinátor ŠVP: Mgr. Radim Černín