Třídní schůzky

1. TS

pondělí

5. 9. 2022

16.00 1. - 5. ročník (bez 5. A)

 

 

pondělí

12. 9. 2022

16.00 5. A

17.00 VS

2. TS

pondělí

21. 11. 2022

16.00 NS

17.00 VS

3. TS

pondělí

24. 4. 2023

16.00 NS

17.00 VS

Ostatní schůzky dle potřeby.

 

PRACOVNÍ PORADY

 

Pracovní porady vedení školy každý pátek v 8.00 hodin.

 

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí

5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11., 2. 1.(žáci nastupují až 3. 1.), 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6.

Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad od 14.15 do 16.00 hod.