Třídní schůzky

1. TS

pondělí

6. 9. 2021

16.00 1. - 3. ročník

17:00 SRPŠ

 

pondělí

13. 9. 2021

16.00 4. - 5. ročník

17.00 VS

2. TS

pondělí

22. 11. 2021

16.00 NS

17.00 VS

3. TS

pondělí

25. 4. 2022

16.00 NS

17.00 VS

Ostatní schůzky dle potřeby.

 

PRACOVNÍ PORADY

 

Pracovní porady vedení školy každý pátek v 8.00 hodin.

 

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí

6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11., 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5.

Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad od 14.15 do 16.00 hod.