Třídní schůzky

1. TS

pondělí

6. 9. 2017

16.00 1. ročník

-

 

pondělí

11. 9. 2017

16.00 2. - 5. ročník

17.00 VS

2. TS

pondělí

20. 11. 2017

16.00 NS

17.00 VS

3. TS

pondělí

30. 4. 2018

16.00 NS

17.00 VS

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí

2. 10., 30. 10., 4. 12., 8. 1., 5. 2., 12. 3., 9. 4., 30. 4., 4. 6.

Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad od 14.15 do 16.00 hod.