Třídní schůzky

1. TS

pondělí

6. 9. 2023

16.00 1. - 3. ročník

 

  pondělí

7. 9. 2023

17.00 4. ročník

 

 

pondělí

18. 9. 2023

16.00 5. ročník

17.00 VS

2. TS

pondělí

20. 11. 2023

16.00 NS

17.00 VS

3. TS

pondělí

22. 4. 2024

16.00 NS

17.00 VS

Ostatní schůzky dle potřeby.

 

PRACOVNÍ PORADY

Pracovní porady vedení školy každý pátek v 8.00 hodin.

Pracovní porady pedagogického sboru v pondělí

4. 9., 2. 10., 30. 10., 4. 12., 2. 1. (školení), 5. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Všichni učitelé jsou k dispozici rodičům k individuálním konzultacím v době pracovních porad od 14.15 do 16.00 hod.