Akce a události 2016-2017

Chystáme Velikonoce

„Chystáme velikonoce“ - tradiční a oblíbená akce pro rodiče a děti, která se uskutečnila v pátek 7. 4., se opět vydařila. Tentokrát bylo pro účastníky připraveno devět tvořivých dílniček. Přítomní si mohli ozdobit vajíčka, vyrobit dekorační ptačí budku, slepičku i ovečku. Zajíčka si mohli ušít nebo vyrobit z dřevěného špalku i papírové lepenky. Nabídka byla opravdu pestrá a celému odpoledni vládla příjemná tvůrčí atmosféra.

 

 

Ponožkový den

Žáci 4. A skupina angličtiny p. uč. Sosíkové se zúčastnili vystoupení na Dni Downova syndromu. Děti předvedly pohádku O Červené Karkulce, kterou nacvičily v anglickém jazyce.

Za krásami Norska

Tento projekt vznikl u příležitosti Dne norské kuchyně, který pořádala naše školní jídelna. Společně s žáky třídy 6. B jsme se v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy vydali za zajímavostmi Norska. Děti vyhledávaly informace o Norsku na internetu, v další hodině vyplňovaly pracovní list, kde přiřazovaly pojmy související s touto zajímavou zemí. V literatuře žáci poslouchali pověst o trollech a o tom, jak s jejich pomocí vzniklo Norsko. Ve slohu tvořili charakteristiku trolla. Následující hodina byla věnována fenoménu současné norské literatury, spisovateli a hudebníkovi Jo Nesbø  a jeho knize Doktor Proktor a prdící prášek. Seznámili se s autorem, doplňovali křížovku a pracovali s ukázkou z knihy. Práce se jim velmi dařila a podle toho, s jakou chutí pracovali, je i bavila.

 

 

Žabka Gabka

Proběhlo již další setkání s ŽABKOU GABKOU. Během tohoto zábavného odpoledne se předškoláci seznámili s novými anglickými slovíčky. Hráli hry, naučili se zpívat veselou písničku a poskládali si svou první anglickou knížečku, do které nakonec zakreslovali obrázky naučených slovíček. Těšíme se na další  setkání. 

 

 

 

Vernisáž v knihovně

Ve čtvrtek 9. března jsme slavnostně zahájili výstavu Čí je škola? Naše. Čí jsou Kylešovice? Naše! Vyzdobili jsme pobočku knihovny Petra Bezruče v Kylešovicích pracemi našich dětí, abychom oslavili 80. výročí otevření budovy školy na ulici Na Pomezí. Na klavír zahrála dvě skladby Baruška Kopáčková z 3. C, Hanka Kavánová, Ondra Kalus a Ondra Halama z 2. A zazpívali slezské písně, básně přednesli Baruška Krejčí, Anička Heinzke, Adélka Pospíšilová z 1. A, Verča Čechová a David Vojtíšek z 3. A. Užili jsme si příjemné odpoledne a všechny zveme – přijďte se podívat, výstava končí 30. dubna.

 

 

 

Olympiáda v ruském jazyce

V pátek 17. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Účastníci si poměřili síly v porozumění originálnímu textu - čtenému rodilým mluvčím, v ústním projevu a také v rozhovoru s učitelem. Vyrovnané výkony připravily perné chvilky porotě, která nakonec rozhodla, že do krajského kola postupuje žák 9. A Michal Semenišín a jeho náhradníkem se stává Dominik Dostál z 9. B. Účastníkům děkujeme za čas a energii, které věnovali přípravě do soutěže.

 

Uctění památky Joži Davida

 

Recitace v 1. třídách

Ve čtvrtek 17. 12. proběhlo v 1. A a v 1. B školní kolo recitační soutěže. Do finále této kategorie postoupilo 7 žáků. Děti připravily pro soutěžící krásnou atmosféru a každého odměnily velkým potleskem. Do dalšího kola této soutěže postoupila dvě děvčata. Z 1. místa Anička Heinzke s básničkou Halí, belí a z 2. místa Barborka Krejčí s básní Mlsná kráva. Na 3. místě se umístili Marek Vajda a Václav Najser.

 

 

 

Recitační soutěž

 

Planetárium

Ve čtvrtek 2. února vyrazili třeťáci oslavit pololetní vysvědčení do Planetária v Ostravě, protože vesmír je téma našeho prvoukového učiva. Nejdříve nám pan hvězdář povídal spoustu zajímavostí o vesmíru, odpověděl na zvědavé dotazy dětí. Zhlédli jsme film Napříč sluneční soustavou a cítili se jako astronauti, kteří prolétají nad povrchy planet a měsíců. S průvodci jsme prošli interaktivní expozici v předsálí Planetária. Den jsme si užili a mnohé se naučili.

 

 

Cambridge Competition 2016/17

Žáci tříd 5. A a 5. B jazykových skupin p. učitelky Jany Sosíkové se v tomto školním roce účastní soutěže  Cambridge University Press v anglickém jazyce. Tato soutěž nazvaná Cambridge Competition 2016/17 probíhá od 16. listopadu do 17. února. Žáci plní celkem 4 úkoly, které se odesílají v elektronické podobě na adresu CUP vždy jednou za 3 týdny. Zatím žáci úspěšně splnili dva zajímavé, ale náročné úkoly a čekají je ještě dva další. Informace o průběhu soutěže můžete vidět na nástěnce u kabinetu vyučujících 4. a 5. tříd.

 

(Marťanská) Výuka hrou

 

Adventní soutěž

Opět jsme se zúčastnili výtvarné soutěže v rámci ADVENTU NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE, tentokrát jsme zdobili papírovou baňku.

 

 

 

Exkurze v památníku v Hrabyni

Dne 24.11.2016 se stejně jako v loňském  roce ve spolupráci s Českou obcí legionářskou uskutečnila exkurze tříd 9. A a B do Památníku II. sv. války v Hrabyni. Rovněž letošní program probíhal stejným způsobem, neboť i tentokrát naší první zastávkou byl pomník významného kylešovského rodáka Joži Davida, kde se žáci stručně seznámili se základními životopisnými údaji tohoto proslulého legionáře a zároveň položili k jeho památníku květiny. Poté jsme pokračovali v cestě směr Hrabyně. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní části památníku. Zde se žáci rozdělili do dvojic, ve kterých vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. sv. válce. Zvlášť dojemnou expozici tvořila část s koncentračními tábory, především s koncentračním táborem v Mauthausenu, ve kterém zahynula řada našich slavných občanů.

 

Žabka Gabka

15. listopadu jsme již letos podruhé přivítali v naší škole téměř 25  dětí z mateřských školek.

Děti si  společně se skřítky Křemílkem a Vochomůrkou povídaly o lese, počítaly muchomůrky, zpívaly, házely šiškami a cvičily. Na závěr si děti vyrobily za pomocí rodičů krásné pařezové chaloupky a dostaly do svých domečků další razítko žabky. Již teď se těšíme na další setkání s dětmi a rodiči, tentokrát na Vánočních dílničkách v prosinci.

Lenka Jurášová a Barbora Juranová