Environmentální výchova

EVVO - povinná publicita

Název projektu: Pobyt v jarní přírodě

 

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Základní škola Opava-Kylešovice se stala příjemcem finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

V rámci tohoto programu byl uskutečněn 1 turnus ozdravného pobytu pro 60 žáků 1. stupně v délce 5 dnů (4 nocí).

 

Odkaz na webové stránky www.mzp.cz

Odkaz na webové stránky Fondu www.sfzp.cz

 

 

EVVO 2016-2017