O projektu

Škola obdržela prostředky na zakoupení

digitálních technologií a vybavení

za účelem dálkového studia

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Vzor_publicity_cíl_172_distanční_výuka - publicita