O projektu

Na škole probíhá v období leden 2022 – srpen 2023

doučování financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Doučování - publicita