O projektu

AS FAR AS CLOSE

 

Zaregistrováno 14.08.2015 V tomto projektu se budeme seznamovat s recepty a jídly typickými pro naše země.

... certifikát

Předměty:

Cizí jazyky, Informatika/ICT, Umění, Zdravověda, Zeměpis

Jazyky:

EN

Věk žáků:

8 - 12

Používané nástroje:

Chat, e-mail, Fórum, Jiný software (Powerpoint, video, grafika), TwinSpace,Videokonference

Cíle:

Zvýšení jazykových kompetencí v anglickém jazyce – získání informací o zvycích v jiných Evropských zemích

Rozvrh

Postup práce:

Chceme sdílet své zkušenosti na  TwinSpace. Kde budeme ukládat své fotografie, prezentace, videa... přečtěte si více

Očekávané výsledky:

Výsledkem naší práce bude na TwinSpace uveřejněná kniha receptů nazvaná"Travel food "... přečtěte si více

 

Velikonoční přání – projekt eTwinning 2017

Žáci nižšího stupně se letos znovu zúčastní mezinárodního projektu eTwinnig. Tentokrát budou vyrábět velikonoční přáníčka pro žáky jiných evropských škol, kteří zase na oplátku budou posílat přáníčka nám. Výsledkem pak bude nástěnka přáníček z celé Evropy. Děti se také během projektu seznámí s velikonočními zvyky v jiných zemích.

... certifikát

 

Vánoční přání – projekt eTwinning 2017

Letos se naše škola opět účastní projektu eTwinning, založeném na spolupráci mezi evropskými školami na internetu.

Tentokrát spolupracujeme se základní školou z Francie. Projekt se jmenuje „Christmas Cards Exchange“- „Výměna vánočních přání“. 

22 dětí z naší školy si vymění vánoční přání s francouzskými dětmi. Děti vyrobí přáníčka a napíší anglický a český text. Dozví se něco o vánočních zvycích ve Francii a také pošlou dětem do Francie prezentaci o našich Vánocích (v angličtině). Těsně před Vánoci pak naplánujeme video spojení na našem portálu eTwinning, zazpíváme dětem z Francie koledu a pozdravíme je přes internet naživo.

Projektu se účastní žáci 3.A a 5.B, skupiny anglického jazyka p. uč. Jany Sosíkové.

... certifikát

 

Další projekt eTwinning 2018

Žáci 5.B - skupina anglického jazyka p. učitelky Jany Sosíkové se zapojila do dalšího projektu eTwinning – spolupráce evropských škol na internetu. Tématem projektu „ThePowerofEggs“ jsou vajíčka ve všech možných podobách. Žáci si rozšíří přírodovědné znalosti a zároveň slovní zásobu v anglickém jazyce, dozví se zajímavosti a velikonočních tradicích v jiných evropských zemích, vytvoří velikonoční přání a pošlou e-mailem ostatním skupinám zúčastněným v projektu. Budou se podílet na tvorbě malého slovníku a kuchařské knihy s recepty z vajíček. Seznam zúčastněných škol si můžete přečíst na certifikátu projektu.

Tento projekt bude probíhat od března do června 2018 a bude zakončen žádostí o známku kvality. Žáci pak obdrží malé dárky z Národního podpůrného centra pro eTwinning.

... certifikát

 

eTwinning – projekt 2019

Letos spolupracujeme  se školami z Francie, Portugalska, Malty a Polska. Projekt má název Re-Li-Sh (read, listen and share) (čti, poslouchej a sdílej)

 Děti čtou oblíbenou pohádku nebo povídku a jsou natáčeny na video, na které se pak dívají děti z jiné země. Vše je doprovázeno obrázky, aby měly nějakou představu, o čem ta pohádka asi je. Následně si pak sdělují své dojmy, jak na ně působil jiný jazyk, čemu rozuměly, jaké rozdíly mezi jazyky vnímaly, který jazyk se jim líbil a podobně.

Čtení se bude odehrávat i formou videokonference, kdy budou jednotlivé školy spolu propojeny přes internet.

Vedoucí projektu p. učitelka Jana Sosíková zapojila do projektu žáky 3. A třídy spolu s paní třídní učitelkou Lenkou Jurášovou.

 Děti budou číst kapitolu z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. S paní třídní učitelkou nacvičí pěkné čtení a nakreslí doprovodné ilustrace k textu.  Budou se svými nápady podílet na tvorbě virtuální pohlednice naší země a našeho města, kterou pak pošleme přes portál eTwinning ostatním školám. Čtení a poslouchání pohádek proběhne v rámci Týdne cizích jazyků od 13. do 17. května. Týden na to budou děti řešit kvíz, vytvořený partnerskými školami, aby si ověřily, co si zapamatovaly z jednotlivých příběhů.

 

 

Foto a video

 

 

Projekt eTwinning Re-li-sh

Získal certifikát kvality, který uděluje národní podpůrné středisko projektů eTwinning.

Projekt „Read- listen-share“, tedy „Čti-poslouchej-sdílej“, který vedla p. učitelka Jana Sosíková, se zúčastnili žáci loňské 3. A, s paní učitelkou Lenkou Jurášovou.

Žáci letošní 4.A získali žákovský Certifikát kvality a drobný dárek, jako poděkování za svou práci na projektu.

   

 

Projekt eTwinning: Voda

Plán projektu:

Září, říjen:

Ve třídách: budou žáci a rodiče seznámeni s pravidly bezpečnosti na internetu.

Na Twinspace: Jednotliví účastníci se představí, označí svou polohu na mapě, pošlou video, nebo obrázky na Twinspacewall.

 

Listopad - duben:

Všechny třídy se nebudou schopny zúčastnit všech témat. Vytvoříme pracovní skupiny podle přání jednotlivých tříd. Učitelé provedou organizaci a propojení jednotlivých pracovních skupin. Žáci budou pracovat na tématech a porovnávat výsledky svých prací.

V dubnu dokončíme práci na jednotlivých podtématech a prezentujeme své výsledky formou interaktivního časopisu (Madmagz)

 

Květen, červen:

V půli května časopis bude dokončen a děti ho budou mít k dispozici.

Společně složíme píseň o vodě, každá sloka v jiném (mateřském) jazyce a zazpíváme na společné videokonferenci. Vytvoříme video k této písni.

Žáci si vyzkouší kviz, vztahující se k různým informacím o vodě, které společně nashromáždili ve svém časopise.

Rodiče budou mít možnost se seznámit s výsledkem projektu. (Prezentace projektu na stránkách školy…)

 

O čem bude projekt „Voda“.

 

Použití v denním životě.

Zaměstnání spojené s vodou v naší zemi (v minulosti a dnes).

Pokusy s vodou.

Matematika: úkoly na měření objemu.

Tělocvik: sport a voda.

Umění: naši umělci a jejich nejslavnější díla týkající se vody.

Výtvarná výchova: práce dětí na téma voda.

Český jazyk: píseň nebo báseň o vodě.

Zeměpis/vlastivěda: naše nejznámější řeky, jezera, rybníky.

Dějepis: historie vody v dějinách a její vliv na ekonomický rozvoj a životní prostředí.

 

 

Toto video vytvořila p. učitelka J. Sosíková pro projekt eTwinning „Water“.

Žáci pod vedením p. učitelky K. Kuřicové kreslili pod dojmem symfonie Bedřidřicha Smetany „Vltava“.

 

eTwinning project Water, water every where! 2019/2021

Vyhodnocení projektu

 

"Move-Plenglish"

Pohyb, hra a angličtina: "Move Plenglish"

Prostřednictvím hry a pohybu se děti zdokonalují v anglickém jazyce.

Na tomto projektu spolupracuje osm škol z různých evropských zemí.

Projektu se účastní žáci 6. A.

    

Projekt e-Twinning 2021-22 

https://madmagz.com/fr/magazine/2012263 

Projekt Move Plenglish: Move Play English - v překladu Hýbej se, hrej si anglicky vznikl ve spolupráci škol z Francie, Řecka, Turecka, Portugalska a Česka.  

V tomto časopise, který je souhrnem toho, co vše jsme v projektu dělali, se dozvíte více o hrách a aktivitách, školách, žácích i památkách zúčastněných škol. 

Naši školu reprezentovali žáci 6. A, jazyková skupina paní učitelky Sosíková a společně se budeme ucházet o certifikát kvality za tento projekt. 

Znamená to ocenění pro žáky, ale také další body pro naši školu na evropské platformě pro mezinárodní spolupráci škol - e-Twinning. 

Děkuji žákům 6. A a paní učitelce Renátě Šťastné za spolupráci na tomto projektu. 

Jana Sosíková  

 

eTwinning - Hop skotch

V projektu e Twinning naši žáci hráli hru převzatou od základní školy z Turecka – tedy „Hop skotch“, turecká verze našeho českého „Panáka“ a předvedli jsme našim eTwinnerům, jak hrajeme florbal. Naši hru budou hrát pro změnu zase děti z Řecka.

  eTwinning eTwinning

 

eTwinning - Béret

Zahráli jsme hru Béret, kterou nás naučili naši eTwinneři z Francie.

  Béret  Béret