EU peníze školám

 

Zpracované učební materiály pro:

 

Český jazyk 6. - 7. ročník

autoři: Mgr. Milada Hejtmanová, Mgr. Radana Horáčková a Mgr. Kateřina Kurzicová

Dějepis 6. - 9. ročník

autoři: Mgr. Milada Hejtmanová a Mgr. Petra Poledňáková

Anglický jazyk 3. ročník

autoři: Mgr. Daniela Felixová, Mgr. Pavlína Gibesová, Mgr. Zuzana Kroutilová a Ludmila Pavelková

Anglický jazyk 1. ročník

autoři: Mgr. Daniela Felixová, Mgr. Pavlína Gibesová, Mgr. Lenka Jurášová a Mgr. Markéta Kalavská

Anglický jazyk 2. ročník 

autoři: Mgr. Daniela Felixová, Mgr. Barbora Juranová, Mgr. Lenka Jurášová a Mgr. Markéta Kalavská

Anglický jazyk 7. - 9. ročník

autoři: František Kaaden, Mgr. Eva Lešáková a Mgr. Daniela Peikerová

Anglický jazyk 4. ročník

autoři: Mgr. Daniela Felixová, Mgr. Pavlína Gibesová a Ludmila Pavelková

Anglický jazyk 5. ročník

autoři: Mgr. Daniela Felixová, František Kaaden, Mgr.Eva Lešáková, Mgr. Daniela Peikerová a Mgr. Kamila Sembolová

Anglický jazyk 6. ročník 

autoři: Mgr.Eva Lešáková, Mgr. Daniela Peikerová a Mgr. Kamila Sembolová

Anglický jazyk 7. - 9. ročník

autoři: František Kaaden, Mgr. Eva Lešáková a Mgr. Daniela Peikerová a Mgr. Kamila Sembolová,

Český jazyk 6. ročník

autor: Mgr. Kateřina Kurzicová

Český jazyk 7. ročník

autor: Mgr. Milada Hejtmanová

Dějepis 7. - 9. ročník

autor: Mgr. Milada Hejtmanová

Český jazyk 2. - 3. ročník

autoři: Mgr. Zuzana Doležalová a Mgr. Jana Válková

Přírodověda 4. - 5. ročník

autoři: Mgr. Zuzana Doležalová, Mgr. Daniela Felixová a Mgr. Alexandra Kořistková

Pracovní výchova 6. - 9. ročník

autor: Mgr. Radim Černín

Český jazyk 8. - 9. ročník

autor: Mgr. Radana Horáčková

Hudební výchova 6. - 9. ročník

autor: Mgr. Radana Horáčková

Výchova k občanství 8. - 9. ročník

autoři: Mgr. Milada Hejtmanová a Mgr. Zdeňka Krakovská

Český jazyk 4. - 5. ročník 

autoři: Mgr. Alexandra Kořistková, Mgr. Zdeňka Krakovská a Mgr. Eva Lešáková

Vlastivěda 4. - 5. ročník

autoři: Mgr. Zuzana Doležalová, Mgr. Daniela Felixová, Mgr. Alexandra Kořistková a Mgr. Iveta Kudličková

Fyzika 6. - 7. ročník

autor: Mgr. Lucie Chalupová

Fyzika 8. - 9. ročník 

autor: Mgr. Lucie Chalupová

Seminář z chemie 9. ročník

autor: Mgr. Jana Marečková

Matematika 2. - 3. ročník

autoři: Mgr. Zuzana Doležalová, Mgr. Lenka Jurášová, Mgr. Markéta Kalavská a Mgr. Jana Válková

Prvouka 2. - 3. ročník

autoři: Mgr. Zuzana Doležalová, Mgr. Lenka Jurášová, Mgr. Markéta Kalavská a Mgr. Jana Válková

Informační a komunikační technologie 6. ročník

autor: Eva Valečková

Informační a komunikační technologie 7. ročník

autor: Eva Valečková

Informační a komunikační technologie 8. - 9. roč. 

autor: Eva Valečková

Výtvarná výchova 6. - 9. ročník

autor: Mgr. Kateřina Kurzicová

Výchova k občanství 6. - 7. ročník 

autoři: Mgr. Milada Hejtmanová, Mgr. Zdeňka Krakovská a Mgr. Hana Rychlá

Německý jazyk 7. - 9. ročník

autor: Mgr. Radek Onderka

Chemie 8. ročník

autor: Mgr. Jana Marečková

Chemie 9. ročník

autor: Mgr. Jana Marečková

Prvouka 3. ročník

autoři: Mgr. Pavlína Gibesová a Mgr. Zuzana Kroutilová

Fyzika 6. - 9. ročník

autor: Mgr. Lucie Chalupová

Prvouka 2. ročník

autoři: Mgr. Barbora Juranová, Mgr. Lenka Jurášová a Mgr. Markéta Kalavská

Přírodopis 6. - 9. ročník

autoři: Mgr. Jitka Hrubá a Mgr. Martin Žídek

 

Na požádání (zs.kylesovice@volny.cz) jsou materiály k dispozici ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.