Environmentální výchova 2016-2017

 

           

Sběr kaštanů a žaludů

V letošním roce jsme nasbírali 5 294 kg kaštanů a žaludů, sběru se zúčastnilo 128 dětí. Z výtěžku jsme podpořili částkou 3 000 Kč Záchrannou stanici v Bartošovicích, která se stará o zraněné živočichy z volné přírody. Částku 3 000 Kč jsme věnovali na nákup krmiva pro Opavský útulek pro psy a kočky v rámci „Mikulášské nadílky v útulku“. Děti krmivo zvířátkům sami zanesly. Velký dík patří hlavní organizátorce sběru – paní Lídě Pavelkové – vedoucí ŠD a ŠK.

 

Školní družina a školní klub

Paní vychovatelky připravují během školního roku aktivity, zaměřené na environmentální výchovu. V letošním roce proběhla akce Hrátky se zvířátky, které e zúčastnilo 105 dětí. Akce byla pořádána v rámci Dne zvířat. Děti také vyráběly dekorace a šperky z recyklovatelného materiálu a z   přírodních materiálů. Na akci Medové dny žáci četli medové příběhy, pekli perníčky a ochutnávali med z plástve.

Den Země v ŠD pojaly paní vychovatelky jako zábavné odpoledne plné her a soutěží: třídění odpadu, hmatová zkouška, skládání motýlka z recyklovatelného papíru, překážková dráha z PET lahví, práce na farmě – dojení kozy, poznávání rostlin.