Školní rok 2013/2014

Sběr plastových vršků

1. A

43

kg

  6. A 26 kg  
1. B 33 kg

 

6. B

27

kg

 
2. A 24 kg   7. A 19 kg  
2. B 25 kg   7. B 16 kg  
3. A 23 kg   7. C 23 kg  
3. B 23 kg   8. A 7 kg mimo soutěž
4. A 15 kg   8. B 19 kg  
4. B 20 kg   9. A 5 kg  
5. A 20 kg   9. B 3 kg mimo soutěž
5. B 26 kg   9. C 0 kg mimo soutěž

Celkem

252

kg

 

 

145

kg

 

397 kg

 

Chemická olympiáda

Na chemickou olympiádu se letos přihlásilo celkem 9 žáků. Úkoly teoretické části měli možnost vypracovat od října 2013 do ledna 2014, poté následovala praktická část ve školní laboratoři a kontrolním testem byla školní část ukončena.

Do dalšího kola postoupili první dva hoši, kteří úspěšně absolvovali všechny tři části. Tomáš Mosler (9. C) obsadil 7. místo a Michael Lév (9. C) 21. místo v okrese, za což jim oběma blahopřejeme.

 

 

Matematický Klokan

Výsledky jednotlivých kategorií zde

 

 

Pythagoriáda

6. ročník

Pořadí Příjmení a jméno Body
1. Vašek Tomáš 10
2. Dzida Martin 9
3. Klapetek René 7
4. Kaštovská Dorota 6
5. Komenda Jakub 5
6. Vajda Ondřej 4
7. Zdražilová Zuzana 3

 7. ročník

Pořadí Příjmení a jméno Body
1. - 3. Hejtman Oliver Jan 4
1. - 3. Musil David 4
1. - 3. Schrom Dominik 4
4. - 5. Kotalová Lucie 3
4. - 5. Šimeček Vojtěch 3
6. - 9. Káčová Vendula 2
6. - 9. Košťálek Tomáš 2
6. - 9. Kunz Tomáš 2
6. - 9. Marečková Vanda 2
10. Gorčica Adam 0

 

8. ročník

Pořadí Příjmení a jméno Body
1. Kuzníková Barbora 4
2. - 3. Foltys Jan 1
2. - 3. Heinzka Michaela 1
4. - 8. Čiháček Jakub 0
4. - 8. Jordánová Hana 0
4. - 8. Koschatzký Tomáš 0
4. - 8. Kovalčík Martin 0
4. - 8. Lehnert Tomáš 0

 

Školní kolo olympiády v angličtině

 

Kategorie I. A (7. ročník)

Místo

Jméno

Třída

1.

Natálie Hadamčíková  (16.-17. místo v okrese)

7. B

2.

Vojtěch Šimeček

7. A

3.

Kateřina Králová

7. B

 

Kategorie II. A (9. ročník)

Místo

Jméno

Třída

1.

Tomáš Mosler  (25. místo v okrese)

9. C

2.

Marek Hujo

9. C

3.

Michal Lév

9. C

 

Recitační soutěž 2014

V únoru proběhlo několik částí školního kola recitační soutěže. Nejlepší účastníci pak reprezentovali naši školu v okresním kole. Podrobnosti z jednotlivých částí školního kola zde

 

 

 

Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády za účasti 33 žáků. Žáci byli rozděleni do tří kategorií : 

kategorie – 6. ročník

kategorie – 7. ročník

kategorie C – 8. a 9. ročník

Soutěž byla rozdělena do dvou části. V první části soutěžící  dokazovali svůj všeobecný zeměpisný přehled, ve druhé části schopnost pracovat s atlasem a topografickými mapami.

Postupující do Okresního kola jsou:

kategorie 6. ročník – Zdražilová Zuzana (tabulka výsledků)

kategorie 7. Ročník - Šimeček Vojtěch (tabulka výsledků)

kategorie C (8. a 9. ročník) – Mosler Tomáš (tabulka výsledků)

 

Olympiáda v českém jazyce

V listopadu se zúčastnilo 19 žáků školního kola olympiády v JČ.  Písemné prověřování bylo zaměřeno na mluvnickou a slohovou část. Zadané úkoly řešili soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí 2 hodin.

 

Astronomická olympiáda

Školní kolo proběhlo dne 4.12.2013. Zadání úloh vypracovala Česká astronomická společnost a pro žáky základní školy vytvořila dvě kategorie: 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník.

Žáci měli k dispozici při řešení encyklopedie, hvězdné mapy či internet. I přes tyto pomůcky bylo školní kolo poměrně náročné, neboť na řešení měli pouze 40 minut čistého času. Během této doby měli soutěžící odpovědět na testové otázky, doplnit popisky jednotlivých fotek, či provést řadu výpočtů.

Z maximálního počtu 40 bodů potřebovali žáci 15 bodů pro postup do krajského kola (korespondenčního).

V kategorii 6. – 7. ročník se nejlépe umístila Lucie Kvasničková ze 7.C s 24 body, druhé místo obsadil Daniel Hanel (7.B) a na třetím místě se umístila Vendula Káčová (7.A). V kategorii 8. – 9. ročník jsme se dočkali velice příjemného výsledku od Karolíny Obdržálkové z 9.C, která získala rovnou 39 bodů. Nebyla však jediná v této kategorii, komu se podařilo překročit hranici třiceti bodů, neboť druhé místo obsadil Tomáš Mosler (9.C) s 34 body. Třetí místo pak obsadil Michael Lév, rovněž žák 9.C s 25 body.

Tyto výsledky byly odeslány do Prahy a celkově 12 žáků má možnost řešením korespondenčního kola bojovat o postup do finále této soutěže.


 

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

podzim 2013- pořadí nejlepších jednotlivců
Poř. Příjmení a jméno tř. množství v kg
1. Pejša Sebastián 3.A 278
2. Kadeřábková Simona 3.B 195
3. Plešivka Samuel 2.B 177
3. Plešivka Sebastián 2.B 177
4. Seemann Jan 3.A 83
5. Naiser Karel 1.B 76
6. Kalužíková Kristýna 2.A 59
7. Víchová Veronika 1.A 57,5
8. Volná Julie 2.B 52
9. Tesaříková Gabriela 1.B 51
10. Vodák Alexandr 1.B 49

 

Přírodovědná soutěž

Žáci 9. ročníku se již tradičně zúčastnili v prosinci přírodovědné soutěže pořádané Mendelovým gymnáziem. Soutěž je zaměřena na znalosti v oboru chemie, fyziky a přírodopisu.

V tomto školním roce se tříčlenný tým ve složení Obdržálková Karolína, Mosler Tomáš a Lév Michael umístil na krásném 3. místě.

Blahopřejeme smiley