Akce a události

Veletrh vzdělávání

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v obchodním domě Breda-Weinstein uskutečnil veletrh vzdělávání, v rámci kterého se prezentovaly místní základní a střední školy na Opavsku. Mezi pozvanými školami byla i naše Základní škola Opava–Kylešovice, kterou zastupovaly učitelky Petra Poledňáková a Lydie Slezáková. Tak jako ostatní školy i my jsme si pro návštěvníky veletrhu připravili informativní stánek, jehož hlavními dominantami byl středověký krámek a informační panely, které zároveň sloužily jako ukázka našich zájmů, akcí a v neposlední řadě i úspěchů. Neopomenutelnou součástí prezentace naší školy byly i názorné ukázky dovedností našich žáků v podobě vystoupení „chemie hravě“ pod vedením p. uč. Jany Bůžkové a praktické ukázky tréninku našich mladších fotbalistů. Vše doplnila krátká videoprezentace naší školy. Kolemjdoucí, především děti, si mohli v našem stánku vyrobit logo školy – žabku Gabku, ti starší si pak mohli prohlédnout naše sborníky a projekty, či si pročíst informační letáky o škole.

Exkurze v památníku v Hrabyni

Dne 10. 10. 2017 se ve  spolupráci s Českou obcí legionářskou uskutečnila exkurze tříd 9. A a 9. B do Památníku II. sv. války v Hrabyni. Letošní program byl oproti loňsku doplněn o další dvě zastávky, a to u památníku v Ostré hůrce, kde probíhaly početné tábory lidu a v rodném domě Heliodora Píky ve Štítině. Stejně jako vloni i letos byl naší první zastávkou pomník významného kylešovského rodáka Joži Davida, kde se žáci stručně seznámili se základními životopisnými údaji tohoto proslulého legionáře. Poté jsme pokračovali v cestě směr Hrabyně. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní části památníku. Program byl rozdělen do dvou skupin podle tříd. Každá třída se pak  ještě rozdělila do dvojic, ve kterých žáci vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. sv. válce. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u památníku tábora lidu v Ostré hůrce, kde si žáci vyslechli obsáhlý komentář k událostem, které se k danému místu pojí.

Žabka Gabka

10. října  jsme  letos poprvé přivítali v naší škole děti z mateřských školek.

Děti si vyprávěly o podzimu, o houbách a zvířatech v lese. Také hmatem poznávaly přírodniny ukryté v láhvi, napodobovaly zvířátka, soutěžily v hodu na cíl. Naučily se básničku O zajíci a bedle a počítaly muchomůrkám puntíky. Na závěr si děti vyrobily za pomocí rodičů podzimní skřítky a zvířátka ze šišek, z listů a jiných přírodnin. Děti byly moc šikovné. Jejich práce si můžete prohlédnout na výstavce u šaten v budově Na Pomezí.  


Akce a události 2016-2017

Akce a události 2015-2016

Akce a události 2014-2015

Akce a události 2013-2014