Aktuality

 

 


Události v říjnu

2.

4. A – Dopravní výchova (Malé Hoštice) – přilby s sebou!

Pracovní porada

3.

KF v atletickém čtyřboji IV. kategorie (Třinec)

4. A, 4. B, 4. C – Bruslení

Kontrola TK (4. – 5. ročník)

4.
Kontrola TK (1. – 3. ročník), kontrola TK (6. – 9. ročník)
5.

4. A, 4. B, 4. C - Archeopark Chotěbuz

1.h - 7.A, 2.h - 7.B., 3.h - 7.C – hud. edukační program

Schůzka zástupců 6. -9. tříd (společenská místnost)

IKT (20 žáků) – Úřad práce (beseda)

Školská rada

6.

Škol. kolo ve stolním tenise 6. a 7. tříd (velká tělocvična)

Škol. kolo ve stolním tenise 8. a 9. tříd (velká tělocvična)

9.

4. B – Dopravní výchova (Malé Hoštice) – přilby s sebou!

3. C – Život v kutně (Dům umění)

10.

Memoriál Mirko Fišera (Tyršův stadion)

9. A, 9. B – Legionáři (Hrabyně)

Dívky 7.A, 7.B, 7.C – Čas proměn (společenská místnost)

Žabka Gabka

11. Přírodovědný klokan
12.

OF ve stolním tenise III. kategorie (Kateřinky)

Prezentace školy v Bredě

8.AB (IKT) - Přednáška o poruchách příjmu potravy

13.

OF ve stolním tenise IV. kategorie (Kateřinky)

KF v přespolním běhu chlapců III. kategorie (Třinec)

Hrátky se zvířátky – zábavné odpoledne ŠD (VT)

16.

3. B – Dopravní hřiště (Mírová)

4. C – Dopravní výchova (Malé Hoštice) – přilby s sebou!

17.

4. A – návštěva České spořitelny

3. A, 3. B, 3. C – Bruslení

5. A, 5. B – Planetárium (po 1.h, návrat na 5.h)

7. A, 7. B, 7. C – Návštěva archívu (1. termín)

19.

RF v přespolním běhu chlapců III. kat. (Hradec Králové)

SCh (16 žáků) – Úřad práce (beseda)

Turnaj ve vybíjené ŠD (Šrámkova)

8.AB (SPř+TvF) - Přednáška o poruchách příjmu potravy

21. 3. B, 3. C - Návštěva Hlásky
24

Školní kolo recitační soutěže Kainar, Bezruč

7. A, 7. B, 7. C – Návštěva archívu (2. termín)

25.
3. C – Dopravní hřiště (Mírová)
26. - 27. Podzimní prázdniny
31.

2. A, 2. B – Bruslení

Bubakiáda

Stezka odvahy (pro 1. - 3. ročník)