Aktuality

 

 


Události v listopadu

20.

Den otevřených dveří (8:00 - 12:00)

1. pedagogická rada 

Třídní schůzky (16:00 NS, 17:00 VS)

Info pro rodiče vycházejících žáků (17:00 - 17:30)

21

3. C – Návštěva knihovny

22.

 3. B - Betlémy

OF v plavání II. kategorie

OF v plavání III. kategorie

OF v plavání IV. kategorie

23.

4. B – Peer program

Olympiáda z D – školní kolo (Dluhošová, Vlček)

Olympiáda z ČJ – školní kolo (společ. místnost)

24.

Goalball

Stužkonoska modrá

 3. A - Betlémy

27.

Dětské zastupitelstvo (Vlček, Holoubková – 9. A)

8. A, 8. B – Zdravý nemocný (Divadlo – 2h)

28.

6. A, 6. B - bruslení

29. 9. A, 9. B – Přednáška HIV (Obecní dům)
30.

1. B - Cestou do Betléma (OKO)

4. C – Peer program